Projekt OBO – Dwie siłownie terenowe (tereny rekreacyjne Generałów, Park Zacisze) plac zabaw, boiska do piłki na Zaciszu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 133 z dnia 28 kwietnia 2016 r.   Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do IV edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (Prosimy czytelnie wypełnić formularz, podać dane umożliwiające kontakt do wnioskodawcy oraz podpisać)   1. Tytuł zadania (nie więcej niż 15 słów) Dwie siłownie terenowe (tereny rekreacyjne Generałów, Park Zacisze) plac zabaw,  boiska do piłki […]

Read more

Trzeba pozytwynie wykorzystać nagromadzoną energię

Uchwała Rady Osiedla Generałów z dnia 25/08/2014 Na podstawie uchwały Rady Miasta XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r rozdział II §3 ustęp 2 pkt. 4 uchwala się co następuje:   Rada Osiedla Generałów składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie – zebranie opinii, potrzeb i wniosków mieszkańców południowej części Olsztyna w sprawie utworzenia/zagospodarowania terenów przeznaczonych do wypoczynku, terenów zieleni […]

Read more

pokłosie konsultacji

  Dziś nadchodzi czas na podsumowanie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w czwartek. Mieszkańcy, przedstawiciele władz i szefowie wydziałów w Ratuszu topisali. Dotarli również przedstawiciele mediów. Postarama się rozłżyć na czynniki pierwsze całe spotkanie i dorzucić garść opniii i własnych przemyśleń. Godzina 17 – była ogromnym wyzwaniem, dziś raczej wszyscy mają obowiązki do późniejszych godzin, a jak się przekonałem na […]

Read more

zabijają konsultacje!?

Kolejny raz w Olsztynie odbył się maraton konsultacyjny. Niestety nie pozostają po nim tylko pozytywne odczucia. Wiele do życzenia pozostawia kultura dyskusji – szczególnie w wypowiedziach tych, którzy powinni wręcz nią promieniować na innych – mam na myśli tu polityków. Bardzo pozytywnie oceniam konsultacje z udziałem ekspertów w hotelu Park – bardzo wysoki poziom prelegentów zarówno merytoryczny jak i kultury […]

Read more

Ankietujemy

Od jutra wchodzimy w decydującą fazę ankietowania. Do dziś mamy ponad 200 wpisów w ankietowym formularzu. Sam świata nie zwojuję 🙂 i przekonałem się o tym już dawno – internet i jego coraz łatwiejszy dostęp znacząco sprawę ułatwiają. Przygotowałem mały baner, który pozwoli wyjść poza standardowe, już dobrze sprawdzone środki i metody komunikacji. Po długiej batalii komunikacyjnej na osiedlu podjąłem […]

Read more

finisz – ankieta, dopinanie starych spraw

Widać już koniec, śmiało tu można napisać, batalii o dobre skomunikowanie osiedla Zacisze z centrum miasta. Pierwsze działania jakie w tej sprawie podjąłem wraz z mieszkańcami, datuję na 2007 rok!. 9 września minęło 5 długich jak podróże do centrum miasta lat od pamiętnych wytycznych ze strony miejskiego przewoźnika. Dla odświeżenia pamięci podpinam link. Pierwsze interwencje w tej sprawie z mojej […]

Read more

maraton …

Po długim weekendzie mieszkańcy miasta muszą się zmierzyć z kilkoma bardzo ważnymi spotkaniami, nieszczęśliwy splot wydarzeń (mam nadzieję, że nie jest to celowe działanie zmierzające na wyczerpanie uczestników) sprawił, że termin jest strasznie napięty na pierwszy ogień idą Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia: 7 maja (poniedziałek) w Ratuszu sala 219 godz. 17:00 – temat „Przestrzeń” 8 maja (wtorek) w Ratuszu […]

Read more

czy muszę się wstydzić?

Dziś uczestniczyłem w dyskusji dotyczącej projektu Kajak Miejski. Organizatorem było Stowarzyszenie Warnija, referował temat – pomysłodawca Karol Majchrzak związany z FRO i Radą Osiedla Śródmieście. To tak dla wstępu, w spotkaniu nie wzięły udziału tłumy ale warto odnotować, że w nim uczestniczył również Radny Marian Zdunek – oczywiście uczestniczył czynnie w dyskusji. Ale to nie jego wypowiedź jest źródłem tytułu […]

Read more

czy to przejaw braku ambicji, czy strach?

Stawiam to pytanie w związku z projektem dotyczącym wprowadzenia zmian w strefie płatnego parkowania na terenie Olsztyna. Zacznijmy od sposobu uchwalania tego prawa – projekt ukazał się w bipie dopiero w tym tygodniu, nie został również poddany pod konsultacje społeczne zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 26/01/2011. Czy możemy konsultacje: ”  w związku z wykonaniem analiz przedwykonawczych budowy parkingów alternatywnych […]

Read more

konsultacje nowe otwarcie w zimnie

Lekko spóźniony dotarłem na sobotnie spotkanie konsultacyjne, a tak w rzeczywistości to na bardzo ważne i ciężkie do przełknięcia dla obozu władzy prelekcje filmowe. Część osób, które dotarły na spotkanie (było ich w szczytowym punkcie około 80-90) znam liczbę, bo bardzo sympatyczna i chyba broniąca się przed zimnem dziewczynka podawała wciąż nowe liczby to obecnych kobiet, mężczyzn, sumy i ciekawe […]

Read more

czy ktoś wie co to są koszty społeczne inwestycji?

Dziś uczestniczyłem w kilku spotkaniach – rano od 7 byłem na terenie Lasu Miejskiego przysłuchiwałem się dyskusji jaka się odbywała na terenie placu budowy ścieżki rowerowej, której projekt nie zadowolił ani rowerzystów, społeczników ani mieszkańców osiedla Nad Jeziorem Długim. Obecni na placu Dyrektorzy MZDiM zatrzymali budowę, dyskusja trafia ponownie na „salony” będą negocjacje. Po pracy spotkałem się z przedstawicielami środowisk […]

Read more

przedszkole po przemyśleniach

Nie ważne, że jest już grubo po pierwszej w nocy i ciężki dzień za mną – trzeba pilotować sprawę przedszkola. Po konsultacjach z członkami Rady Osiedla – po poniedziałkowej dyskusji na zebraniu Rady i wtorkowych konsultacjach już i to w sumie rano zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie konsultacji w sprawie formy w jakiej ma działać przedszkole na naszym osiedlu. Wiem, […]

Read more

czas wyrosnąć z pieluch

Ostatnie dni stały się areną sporu jaki w wyniku nagromadzenia negatywnych emocji wybuchł na linii społecznicy vs władza wykonawcza w Olsztynie. Z wieloma postulatami społeczników się zgadzam zwłaszcza ze stanowiskiem, że konsultacje społeczne to tylko fasada, a wszyscy mamy wrażenie, że decyzje zapadają w zaciszach gabinetów a konsultacje przeprowadza się tylko dla sztuki, po to by odznaczyć na czekliście X […]

Read more

komisja, konsultacje

Dziś dzień pracowity od świtu, choć opuszczenie ciepłej pościeli było ogromnym wyzwaniem. Teraz na poważnie – padło kilka ważnych wypowiedzi na Komisji Kultury, pisałem o tyn na Facebooku chwilę wcześniej spotkałem się z mieszkańcem w kilku ważnych sprawach dla mieszkańców. Przedstawiłem garść uwag co do konsultacji jakie odbyły się dziś w Domu Rzemiosł – dotyczyły Parku Podzamcze. W spotkaniu uczestniczyło […]

Read more

nie tylko kampania

Prezydent do dziś nie odpowiedział na pytanie czy będzie forsował zawierający błędy plan gospodarki odpadami komunalnymi. Prawo miejscowe  – uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Olsztyna z dnia 7 września 2006 roku precyzyjnie określa jak powinny być prowadzone konsultacje społeczne. Władze miasta omijają zapisy tej uchwały, boją się ich jak diabeł święconej wody. Dlaczego?  to […]

Read more

taaa, konsultacje

Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu, które władze miasta z uporem nazywały konsultacyjnym. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęło się drążenie dokumentu. Trzeba było się zapoznać z dokumentem liczącym 158 stron maszynopisu. Pierwsze co się rzuciło, to fakt, że Pani referująca temat omawiała dokument 170 stronicowy a my mogliśmy się zapoznać z tym mniejszym. Dokument ten zgodnie z zapowiedziami władzy miał być przyjęty na […]

Read more
1 2