Trzeba pozytwynie wykorzystać nagromadzoną energię

Uchwała Rady Osiedla Generałów z dnia 25/08/2014 Na podstawie uchwały Rady Miasta XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r rozdział II §3 ustęp 2 pkt. 4 uchwala się co następuje:   Rada Osiedla Generałów składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie – zebranie opinii, potrzeb i wniosków mieszkańców południowej części Olsztyna w sprawie utworzenia/zagospodarowania terenów przeznaczonych do wypoczynku, terenów zieleni […]

Read more

dlaczego się wstrzymałem….?

Kluczowym pytaniem jakie sobie stawiałem wielokrotnie dyskutując o MPZP dla terenów pomiędzy Nagórkami i Jarotami – to: co dzięki uchwaleniu tego planu możemy zyskać dla miasta, mieszkańców a jaka puszka Pandory może zostać otwarta? Zawsze należy również stawiać sobie pytanie: co się stanie jeśli danej decyzji nie podejmiemy? Czy na pewne rozwiązania nas stać, a jeśli nie to gdzie możemy […]

Read more

Wniosek o konsultacje na komisji gospodarki

Na dzisiejszym posiedzeniu złożyłem wniosek o przegłosowanie uchwały, niestety komisja nie wypowiedziała się w tej sprawie – trafił do zamrażarki. Wniosek w brzmieniu: Na podstawie uchwały Rady Miasta XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r rozdział II paragraf 3 uste 2 pkt 2 Komisja Gospodarki składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji W przedmioce – zbadanie potrzeb i opinii  mieszkańców południowej części Olsztyna dotyczących […]

Read more