Interpelacja odbiory tramwajowe po poprawkach

20160510_200327

Zwracam się z prośbą o udostępnienie protokołów końcowego odbioru oraz załączników z wykazem usterek, uwag do inwestycji pt. Modernizacja Transportu Zbiorowego w Olsztynie wraz w przypadku jeśli zostały sporządzone obmiarami, kosztorysami powykonawczymi. Proszę o potraktowanie sprawy zgodnie ze Statutem Miasta – odmiennie niż wniosku jaki miał miejsce w mojej interpelacji dotyczącej Parku Centralnego i wielomiesięcznego przypominania o sprawie.

Jako radni otrzymaliśmy informację dotyczącą zakończenia okresu usuwania usterek przypadającego na dzień 1-go czerwca 2016r. Od ponad dekady zawodowo zajmuję się rozliczaniem szeregu inwestycji (kwota dokonanych sprawdzeń opiewa na ponad 2mld złotych) obejmujących swoim zakresem inwestycje zarówno w infrastrukturę drogową, hydrotechniczną, komunikacyjną i teletechniczną. Mając na uwadze ustawowy obowiązek wynikający z sprawowania mandatu radnego oraz szereg zgłoszeń mieszkańców chciałbym zawodowe doświadczenie wykorzystać do wyrywkowej weryfikacji sztandarowej, tak potrzebnej inwestycji w Olsztynie. Ma

m nadzieję że poczynione uwagi pozwolą ograniczyć usterkowość II – planowanego etapu rozbudowy układu komunikacji publicznej w naszym mieście.

Proszę o przygotowanie odpowiedzi w postaci wykazu dokumentów a załączniki mam nadzieję, że są dostępne w wersji elektronicznej (skanów) proszę o przekazanie w formie elektronicznej.

Proszę o zastosowanie 21 dniowego terminu odpowiedzi zgodnie z zapisami regulaminu Rady Miasta zapisanymi w rozdziale 4 § 30 pkt 5 w brzmieniu: Prezydent udziela pisemnej odpowiedzi na interpelację w terminie 21 dni od daty jej złożenia.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.