plebiscyt, czy igrzyska?

Podliczając wyniki na podstawie dostępnych danych mała wylioczanka (dane z 2009 roku na temat ilpości mieszkańców) – wyniki Kormoran 4967 głósów do 15095 mieszkańców, Generałów 2938 do 8669 co daje wyniki: Kormoran 32,9% Generałów 33,89 % na przelicznikach z 2009 prowadzimy :-), teraz na obecnych danych – może być inaczej. Jeśli patrzeć na ilość maluchów na osiedlu – jesteśmy nie […]

Read more

Pokłosie sesji

Ostatnia w nietypowym terminie (czwartek) Sesja Rady Miasta obfitowała w ciekawe wypowiedzi i zdarzenia – subiektywną ich listę przedstawię. Pierwsza debata jaka się odbyła – to budżet, to już III budżet nad jakim przyszło mi głosować w tej Radzie Miasta. Komisja budżetu, której również jestem członkiem wielokrotnie omawiała ten dokument, ostatnio na dzień przed sesją – zapewne jak dotychczasowe doświadczenia […]

Read more

rekomendacja

Poniedziałkowa dyskusja na posiedzeniu Rady Osiedla Generałów pozwoliła przyjąć wspólne stanowisko Rady – rekomendację. Dzisiejsze doniesienia o zrzucaniu odpowiedzialności za wywóz odapdów na wojewodów moim zdaniem są nieporozumieniem. W wyniku wielotygodniowej dyskusji rekomendacja pozostaje jedna – naliczać opłaty od gospodarstwa domowego by ograniczyć pracochłonność i różnorodność wydawanych decyzji. Ta metoda pozwoli również wprowadzić, stać się jednym z instrumentów samorządowej polityki […]

Read more

O kulturze, na komisji

Odnośnie bilansu zysku i strat: wniosek o przedstawienie przez dyrektorów jednostek odpowiedzialnych za kulturę w Olsztynie – szeroko pojętej kultury, bilansu zysku i strat wynikającego z ograniczania oferty kulturalnej realizowanej dotychczas na terenie naszej gminy – patrz ograniczenia budżetowe.   Dzialalność instytucji kultury wiąże się nie tylko z bieżącą, coroczną formą wypełniania potrzeb kulturalnych, ale rownież, a może nawet przede […]

Read more