zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kortowo Sady- osiedle Generałów Południe

  Jeszcze w zeszłej kadencji Rady Miasta – przegłosowano projekt uchwały o wszczęciu zmiany MPZP dla terenu południowej części MPZP – Kortowo Sady – części którą nazwano os. Generałów Południe. Praktycznie od czerwca w tej sprawie prowadziłem z mieszkańcami rozmowy, prowadziłem obserwacje własne – teraz czas na wnioski. Pierwszy jaki przychodzi na myśl, to nie wszystkie cyngle tu są czyste […]

Read more

Magdalena Ogórek z wizytą w Olsztynie

Wczoraj z wizytą w Olsztynie była kandydatka na Prezydenta RP Magdalena Ogórek popierana przez SLD. Nie uczestniczyłem czynnie w wizycie, ale mogłem się przyglądać z płaszczyzny widza, dziennikarza. Przyznaję, że było to nowe doświadczenie no zawsze gdzieś bezpośrednio, czynnie brałem udział w wydarzeniu. Okazało się, że wiele mnie omijało z tego co się dzieje w rzeczywiskości. Bo to o czym […]

Read more