Projekt OBO – Dwie siłownie terenowe (tereny rekreacyjne Generałów, Park Zacisze) plac zabaw, boiska do piłki na Zaciszu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 133

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 

Formularz zgłoszeniowy

propozycji zadania do IV edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

(Prosimy czytelnie wypełnić formularz, podać dane umożliwiające kontakt do wnioskodawcy oraz podpisać)

 

1. Tytuł zadania (nie więcej niż 15 słów)

Dwie siłownie terenowe (tereny rekreacyjne Generałów, Park Zacisze) plac zabaw,  boiska do piłki na Zaciszu

2. Rodzaj zgłaszanego zadania

□         osiedlowe

□ Brzeziny  □ Dajtki  X Generałów  □ Grunwaldzkiego  □ Gutkowo  □ Jaroty

□ Kętrzyńskiego  □ Kormoran  □ Kortowo  □ Kościuszki  □ Likusy  □ Mazurskie

□ Nad Jez. Długim  □ Nagórki □ Pieczewo  □ Podgrodzie  □ Podleśna □ Pojezierze

□ Redykajny □ Śródmieście  □ Wojska Polskiego  □ Zatorze  □ Zielona Górka

□         zintegrowane

3.  Opis zadania

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać lokalizację proponowanego zadania)

Zestaw urządzeń fitness – tj siłowni pod chmurką w dwóch lokalizacjach (dokładne dane w tabeli z punktu 5 wniosku). Pierwszy zestaw zlokalizowany na obszarze zwanym Tereny Rekreacyjno-Sportowo-Edukacyjne Osiedla Generałów znajdujące się pomiędzy ul. Sosnkowskiego i Andersa dz.ew: 114-256/63. Drugie zlokalizowane na terenie Parku Zacisze – obszar pomiędzy ulicami Bukowskiego – Antonowicza i Friszke (oznaczone w MPZP jako 6ZP)  dz.ew: 160-2/245. Co do rozstawienia urządzeń do ćwiczeń – sugerowane lokalizacje podane na grafice.

plany-tereny-rekreacyjne park-zacisze

4. Uzasadnienie realizacji zadania

(Proszę opisać jaki problem rozwiąże zrealizowane zadanie i jakie korzyści przyniesie dla lokalnej społeczności)

Propozycja wybudowania dwóch gniazd (nie tylko mieszkańcom osiedla). Umiejscowienie punktów na terenach rekreacyjnych „starej” części osiedla Generałów i terenu oznaczonego 6ZP w MPZP – zwyczajowo nazwanym Parkiem Zacisze to najlepsze miejsca do rekreacyjnego uprawiana aktywności fizycznej. Mieszkańcy w trakcie wielu spotkań wykazywali zainteresowanie powstałymi na terenie Olsztyna miejscami (przyjazną przestrzenią publiczną) – składając ustne wnioski do Rady Osiedla Generałów z prośbą o właściwe/ergonomiczne/przyjazne urządzenie tego typu miejsc. Realizowane zadanie rozwiąże częściowy problem z dostępnością infrastruktury sportowo/rekreacyjnej na Osiedlu Generałów – jako gminny funkcjonuje jedynie zrealizowany w ramach pierwszej edycji OBO Street workout. Siłownie lokalne pozwolą na integrację międzypokoleniową – są to urządzenia z których mogą i chcą korzystać zarówno nastolatkowie jak i osoby w podeszłym wieku.

Osoby korzystające z terenu w Parku Zacisze skierowały wniosek o zamontowanie przenośnych bramek do piłki nożnej – dotychczasowe działania mieszkańców i Rady Osiedla Generałów doprowadziły część działki 160-2/245 położonej u zbiegu ulic Bukowskiego, Antonowicza i Friszke do stanu pozwalającego na rekreacyjne kopanie piłki. Najlepiej sytuację zilustrują przedstawione poniżej fotografie: (więcej zdjęć)

park-zacisze-gra

 

Doposażenie  terenu w trawiaste boisko do siatkówki (zakup słupków i siatki) pozwoli powiększyć ofertę rekreacyjną terenów Parku Zacisze.

Osiedle Generałów rozrosło się w kierunku południowym bez zapewnienia przestrzeni publicznej – presja deweloperów doprowadziła do zabudowania praktycznie całej przestrzeni bez pozostawienia miejsca do wypoczynku i rekreacji (kilka piaskownic i pseudo placów zabaw nie zaspakaja potrzeb mieszkańców) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury – takie możliwości daje zlokalizowanie zadań z wniosku zarówno w „starej części” osiedla Generałów jak i Parku Zacisze. Dzięki skomunikowaniu terenu parkowego poprzez drogę z płyt (długość dojścia z osiedla przy Pimpickiego ~850m, dojście z Zacisza ~860m,) bezpośrednie dojście poprzez obecnie funkcjonujące skróty do odległości rzędu 300-500 metrów pieszo (3-5 minut marszu). Podjęte działania przez mieszkańców wspomagane przez Radę Osiedla Generałów doprowadziły do ucywilizowania terenu i możliwość jego dalszego, stopniowego zagospodarowania (wycięcie skupisk krzaków i rozrastających się samosiewek drzew, pierwsze cięcia roślinności – ograniczenie rozrostu chwastów). Obecnie teren jest oświetlony z 3 miejsc – od ulic Friszke, Antonowicza i Bukowskiego.

Rodzice dzieci w wieku do lat 8-10 wskazują na następujące potrzeby – doposażenie w pierwszej kolejności: huśtawki (wskazane we wniosku również dla najmniejszych dzieci – z zabezpieczeniem przed wypadnięciem) oraz dodatkowe elementy – dopełnienie oferty, dla rodziców korzystających z urządzeń fitness.

Obecne prowadzone zabiegi pielęgnacyjne na terenie Parku Zacisze doprowadziły do zatrzymania rozrostu krzewów. Konieczny jest zakup urządzeń do wykaszania roślinności (na boiskach zabiegi nie rzadziej w okresie wegetacji niż raz na dwa tygodnie) – obecny system wypożyczania urządzeń jest kłopotliwy organizacyjnie (czas dowozu sprzętu jest dłuższy niż sam czas koszenia) – zatem zasadne jest doposażenie Rady Osiedla Generałów w wykaszarkę i kosiarkę zgodnie z wykazem tabela 5.

Urządzenia fitness – zostały opracowane na podstawie katalogu firmy NOVUM i indywidualnej wyceny (odpowiedź na zapytanie) część dotyczące wyposażenia sportowego została określona na podstawie katalogu romisport.pl.  Doposażenie Rady Osiedla w narzędzia ogrodnicze do utrzymania Parku Zacisze: sporządzenie wniosku nastąpiło na podstawie dotychczas prowadzonych testów (3 akcje koszenia – uznano za najpraktyczniejszy sprzęt: kosiarka (napęd z regulacją prędkości koszenia, koła napędowe tylne, szerokość koszenia minimum 48 cm, funkcja rozdrabniania trawy, regulacja wysokości koszenia, wyrzut boczny, składany uchwyt [ułatwiający magazynowanie], opcja ułatwionego czyszczenia poprzez dołączenie węża z wodą) lub sprzęt wydajniejszy; wykaszarka z osprzętem model o mocy minimum 2kW,  (ergonomiczne szelki rozkładające ciężar wykaszarki, pompka paliwa, regulowany uchwyt, tłumienie drgań) lub o większej mocy ze względu na ukształtowanie terenu. Dysponowanie sprzętem do koszenia pozwoli Radzie Osiedla Generałów i mieszkańcom w najbardziej ergonomiczny i ekonomiczny sposób dopasować częstotliwość i zakres koszenia do potrzeb. Dotychczas prowadzone akcje wiązały się z ogromnym wysiłkiem logistycznym.

Zdjęcia poglądowe pozwolą lepiej umotywować zasadność wprowadzenia zakupu sprzętu, a dotychczasowe akcję zapewniają przeszkoloną ekipę do obsługi. (zdjęcia do Akcji w Parku Zacisze: 06.02.2016; 27.02.2016; 23.04.2016; 23.06.2016; i wiele więcej na fanpage na FB)

koszenie-park-zacisze
Opracowanie danych do części placu zabaw – opracowane na podstawie oferty firmy placezabaw.com – ustawienie zestawu o wymiarach projektowych 17x10m nie będzie stanowiło problemu na terenie należącym do gminy Olsztyn o powierzchni 2,55ha (tyle zgodnie z dostępnymi danymi powierzchni przeznaczono pod Park Zacisze)

5. Szacunkowe koszty zadania

 (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty – w tym projekt techniczny)
 
Składowe części zadania Koszt
I.                   Siłownia pod chmurką – Osiedle Generałów część posadowiona na terenach rekreacyjnych pomiędzy ul Sosnkowskiego i Andersa obr~działka ewidencyjna.: 114-256/63
1. Orbitrek 3519,20
2. Narciarz 4839,20
3. Pylon 1756,55
4. Biegacz 3759,20
5. Wioślarz 3039,20
6. Wahadło 2879,20
7. Pylon 1756,55
8. Steper 4359,20
9. Wyciskanie siedząc 2959,20
10. Pylon 1756,55
11. Twister 1999,20
12. Prasa nożna 2719,20
13. Pylon 1756,55
14. Jeździec 3759,20
15. Podciąg nóg 1239,20
16. Pylon 1756,55
Łącznie część zadania kwota 43583,95 zł (ceny z wyceny indywidualnej)
II.                Siłownia pod chmurką – Osiedle Generałów część posadowiona na terenach Parku Zacisze (MPZP 6ZP) obr~dz.ew: 160-2/245 u zbiegu ulic Bukowskiego, Antonowicza, Friszke
17. Orbitrek 3519,20
18. Narciarz 4839,20
19. Pylon 1756,55
20. Biegacz 3759,20
21. Wioślarz 3039,20
22. Wahadło 2879,20
23. Pylon 1756,55
24. Steper 4359,20
25. Wyciskanie siedząc 2959,20
26. Pylon 1756,55
27. Prasa nożna 2719,20
28. Jeździec 3759,20
29. Pylon 1756,55
Łącznie część zadania kwota 38859,00 zł (ceny z wyceny indywidualnej)
Doposażenie terenów Parku Zacisze wskazane przez najmłodszych użytkowników i ich rodziców
30. Bramka do piłki nożnej przestawna z certyfikatem 3x2m (dane z cennika www.romisport.pl) 1 470 zł
31. Siatka do piłki nożnej jw. 120 zł
32. Bramka do piłki nożnej przenośna 3x2m (dane z cennika www.romisport.pl) 1 470 zł
33. Siatka do piłki nożnej jw. 120 zł
34. Projekt Amelka [placezabaw.com] w skład wchodzi: zestaw Amelka, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa mix, bujak na sprężynie, ważka na sprężynie, ławka z oparciem szt2, kółko i krzyżyk 17 100 zł
35. Kosiarka (1) 2 038,98 zł
36. Wykaszarka moc 2kW lub więcej (1; 2) 2 699 zł
37. Osprzęt do wykaszarki: nóż trójzębny, tarcza do wycinania, 189 zł
38. Zapasowa żyłka do wykaszarki 100 zł
39. Zapasowa głowica do wykaszarki 125 zł
40. Ochronniki słuchu z osłoną twarzy 250 zł
41. Kanister poj. min. 5l 103 zł
42. Słupki stalowe do siatkówki (komplet) (dane z cennika www.romisport.pl) 839,00 zł
43. Siatka do siatkówki z antenkami, wzmocniona taśmą j.w. 185,00 zł
44. Tuleje montażowe (komplet) j.w. 130 zł
45. Osłona słupków (komplet) j.w. 340 zł

 

                 Łącznie:  …………109 991,93…… zł

 

6.  Kontakt do autorów propozycji zadania.

 

Imię i nazwisko Kontakt (e-mail, telefon)
 Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Olsztyna i ukończyłem 13 rok życia

(podpis)
Krzysztof Kacprzycki
krzysztof@kacprzycki.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Olsztyna.

Podpis

                          -//Krzysztof Kacprzycki/-

terminy jakie założono w OBO:

10.05– 26.06.2016 Kampania edukacyjna/Składanie wniosków
27.06 – 11.07.2016 Weryfikacja wniosków, Odwołania
12.07.2016 Ogłoszenie list projektów
12.07– 04.09.2016 Kampania informacyjna/Promowanie projektów
8.09 – 18.09.2016 Głosowanie na projekty
30.09.2016 Ogłoszenie wyników
1.01.2017 – 31.12.2017 Realizacja projektów wybranych w głosowaniu
12.2017 Ewaluacja

więcej informacji na stronie OBO.Olsztyn.eu

 

 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.