interpelacje z wrześniowej Sesji – cz 2

200/SLD/2014-mapa drogowa po uchyleniu MPZP dla terenu pomiędzy Nagórkami a Jarotami, Na dzisiejszej sesji Rady Miasta próbowałem rozpocząć dyskusję, by wypracować rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć interesy mieszkańców i miasta. Niestety ani Radni, ani Prezydent nie byli skłonni pochylić się nad sprawą. Sprawa tym dziwniejsza, że Urząd otrzymał pismo od Wojewody z zastrzeżeniami, a dotychczasowa praktyka współpracy z organem nadzoru ewidentnie […]

Read more

interpelacje z wrześniowej sesji cz1

198/SLD/2014- zgłoszenie przez mieszkańców problemu z dojazdem na osiedle przy ul. Pimpickiego Mieszkańcy zgłosili problem – brak drogi dojazdowej do budynków, brak dojazdu do garaży. Sprawa była poruszana na wczorajszej Komisji Budżetu. Mając na uwadze fakt niedotrzymania przez przedsiębiorcę nie tylko umowy z mieszkańcami, ale również niedotrzymanie umowy z miastem (umowy wynikającej z porozumienia), ten przedsiębiorca by dopełnić czary braku […]

Read more

interpelacje z sierpnia, wyciąg z protokołu

196/SLD/2014 Radny Krzysztof Kacprzycki: zadał pytanie w sprawie budżetu obywatelskiego, bo jak przypomniał, z ramienia Rady Miasta razem z radną Ciunel, został skierowany do pracy w ramach zespołu koordynującego. 17 lipca do Przewodniczącego radny skierował interpelację w sprawie konieczności zmian procedury odnośnie budżetu obywatelskiego. Co się w tej sprawie zadziało. Przyjęte terminy w harmonogramie prac zespołu koordynacyjnego, który jest załącznikiem do […]

Read more

Wywiad dla Olsztyn.com.pl

Radny Krzysztof Kacprzycki, w Radzie Miasta Olsztyna, znany był z niezliczonych ilości interpelacji. Był też aktywny w wielu komisjach. Nie przypadkiem więc jest jednym z bardziej znanych olsztyńskich rajców. Dzisiaj rozmawiamy z nim o upływających czterech latach i jego wizji następnej kadencji. Rozpoczął pan swoją kampanię wyborczą chwytliwym hasłem, że na początek należałoby rozliczyć aktualnie rządzących z ich niewypełnionych obietnic. […]

Read more