interpelacje z sierpnia, wyciąg z protokołu

196/SLD/2014

Radny Krzysztof Kacprzycki: zadał pytanie w sprawie budżetu obywatelskiego, bo jak przypomniał, z ramienia Rady Miasta razem z radną Ciunel, został skierowany do pracy
w ramach zespołu koordynującego. 17 lipca do Przewodniczącego radny skierował interpelację w sprawie konieczności zmian procedury odnośnie budżetu obywatelskiego.
Co się w tej sprawie zadziało. Przyjęte terminy w harmonogramie prac zespołu koordynacyjnego, który jest załącznikiem do zarządzenia Prezydenta Miasta powołującego w tym roku budżet obywatelski wyglądają następująco. Warto nadmienić, że zespół koordynujący miał w ramach tego zarządzenia dodatkową odpowiedzialność, a mianowicie miał odpowiadać za prawidłowo prowadzone konsultacje społeczne na etapie zgłaszania wniosków przez mieszkańców Olsztyna, a wiadomo, ze się to nie stało, bo terminy składania wniosków były do 30 czerwca, a zespół koordynacyjny został powołany zarządzeniem Prezydenta 10 lipca, co mieszkańcy w dyskusjach i w trakcie różnego rodzaju spotkań
i jeszcze później po pierwszym spotkaniu zespołu koordynującego bardzo dobitnie i jasno podnosili tę sprawę, że w tym punkcie został złamany regulamin i został złamany harmonogram prac. Kolejna sprawa to termin składania projektów, a mianowicie od chwili złożenia 7 dni od wpłynięcia wniosku do Urzędu Miasta, czyli tego projektu budżetu obywatelskiego, powinno zostać wystosowane pismo do mieszkańca czy projekt wymaga poprawek czy został zaakceptowany. To też mieszkańcy nadmieniali, co z jasnych powodów nie mogło być przeprowadzone, bo ilość zatrudnienia w jednostce merytorycznej się tym zajmującej oraz termin powołania samego zespołu koordynującego już przekraczał siedmiodniowy termin (30 czerwca powinno zakończyć się składanie wniosków do budżetu obywatelskiego, a zespół koordynujący został powołany dopiero 10 lipca). W związku
z przesunięciem tego terminu pozostałe terminy również zostały zaniedbane i również zostały przekroczone, po pierwsze weryfikacja projektów powinna odbyć się 15 sierpnia, nie odbyła się, składanie poprawek przez wnioskodawców też nie mogło się odbyć, bo nie zostały te wszystkie wnioski zweryfikowane. Radny stara się godnie reprezentować Radę Miasta
i korzystać z narzędzi, które są i w związku z tym radny wystosował interpelację do Prezydenta, że w związku z nieprawidłowościami, które były i w związku z dyskusją jaką odbył zespół koordynujący 16 lipca, na pierwszym posiedzeniu, prosi o naprawienie, na co do tej pory nie uzyskał odpowiedzi. Nastąpiło kolejne przekroczenie terminów, 22 sierpnia Prezydent Miasta na konferencji prasowej, a później ukazała się informacja na stronie internetowej (obo.olsztyn.eu –  na której publikowane są informacje o pracy nad budżetem obywatelskim, jak również informacje o zatwierdzonych projektach) gdzie jasno i czytelnie napisano: lista projektów osiedlowych zamieszczona po weryfikacji formalnej i zatwierdzonej przez zespół koordynacyjny. Zapewne radna Ciunel potwierdzi słowa radnego, że nie wszystkie projekty w ramach budżetu obywatelskiego zostały zaakceptowane i zaopiniowane przez zespół koordynujący, co wiąże również uzasadnione obawy i komentarze mieszkańców Olsztyna, którzy przestają wierzyć organowi jakim jest Urząd Miasta i przestają wierzyć Prezydentowi, bo powinien stać na straży zarządzenia, które sam osobiście podejmował, jak również mają pretensje do członków zespołu koordynującego, że działa z pełną świadomością tego, że te terminy, które były przewidziane nie są przestrzegane, jak również nie przestrzegany jest regulamin. 25 czerwca radny zapytał Prezydenta Olsztyna, kiedy zostanie powołany zespół koordynujący? W odpowiedzi usłyszał, że zarządzenie jest podpisane i może jest w trakcie zawieszania, bo dzisiaj je podpisywałem. Niebezpieczne jest to, że zespół koordynujący został pominięty w tej całej procedurze i Prezydent poprzez stron internetową ogłosił, bez decyzji zespołu koordynującego, czyli sam osobiście złamał swoje zarządzenie,
o czym był informowany na tejże sesji. Zespól koordynujący spotkał się trzy razy. Radny zadał pytanie Prezydentowi co zamierza z tym zrobić i czy będzie Prezydent chciał skorzystać z prośby i z wniosku, który radny składał w formie interpelacji żeby przywrócić porządek prawny.
197/SLD/2014

Radny zapytał ponadto na jakiej zasadzie pracują asystenci Prezydenta, ponieważ w sobotę odbyło się spotkanie, na którym jeden z asystentów Prezydenta zachowywał się w stosunku do organizatorów i do osób obecnych na sali w sposób urągający funkcji i reprezentacji jaką na tym spotkaniu powinien zachowywać. Radny rozumie, że można krytykować tezy, wnioski czy też merytoryczną dyskusję, ale odnosić się do prywatnego życia i prywatnych spraw prelegentów, którzy występowali na tym spotkaniu, nie powinno mieć miejsca. Każdy z nas jest również osobą prywatną, ale radny sobie nie wyobraża, że jako Krzysztof Kacprzycki może być w stanie nietrzeźwym jako prezes Stowarzyszenia Zacisze, ale jako przewodniczący Rady Osiedla Generałów to już nie trzeźwy nie jest.

Oraz sprawa w punkcie sprawy różne

Przewodniczący Rady Miasta  zapytał czy radni maja jakieś sprawy w „Sprawach różnych”?

 

Radny Krzysztof Kacprzycki

Dziękuję Panie Przewodniczący. Żeby uniknąć tego co się działo w zeszłym roku w sprawach Budżetu Obywatelskiego i żeby nie wykraczało to poza Urząd Miasta zwracam się
z oficjalnym wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie tych procedur w ramach Budżetu Obywatelskiego na podstawie § 33 pkt 1 dotyczący Kontroli Działalności Prezydenta.
Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.