interpelacje z 25 czerwca

186/SLD/2014 W sprawie doraźnego połączenia ulicy Bartąskiej z ul Popiełuszki W związku opóźnieniem procedury przetargowej prowadzonej przez PSD, na podstawie wniosków z Posiedzenia Rady Osiedla Generałów z 16.06.2014 r oraz wypowiedzi Prezydenta w sprawie łączników na czas trwania robót przy budowie linii tramwajowej – wnoszę o natychmiastowe podjęcie doraźnych działań mających doprowadzić do przejezdności łącznika Bartąskiej i ul. Popiełuszki. Obecny […]

Read more

asystent parkowania w centrum Olsztyna

Składam na Pana Ręce interpelację w sprawie oznakowania miejsc, opomiarowania i udostępnienia informacji na temat miejsc do parkowania w okolicy olsztyńskiej starówki. 185/SLD/2014 Sprawa: Informacja na temat dostępnych miejsc do parkowania na starówce. Panie Prezydencie! Przetoczyła się przez Komisję Gospodarki dyskusja w sprawie miejsc parkingowych w okolicach olsztyńskiej starówki. Niestety mimo mojego wniosku formalnego w sprawie skierowania stanowiska Komisji w […]

Read more

interpelacje/zapytania z maja

Czas uporać się z zaległościami – spisaniem tego, co na majowej sesji Rady Miasta padło z moich ust w punkcie zapytania/interpelacje radnych. 181/SLD/2014 Na ostatniej Komisji Gospodarki byliśmy świadkami dziwnego zdarzenia. Osobiście byłem zaskoczony faktem, że na komisję przychodzą przedstawiciele kościoła zieloświątkowego, z zapytaniem kiedy zostaną wypełnione obietnice jakie zdaniem obecnych Prezydent złożył! Co ciekawe sprawę wybrania miejsca, znalezienie obejścia […]

Read more

Interpelacja w nadzwyczajnym trybie

Szanowny Panie Przewodniczący! Zwracam się na Pana ręce z prośbą o przekazanie sprawy Panu Prezydentowi, niezwłoczne zbadanie sprawy celem wykluczenia zagrożenia. Wiem że w sprawach różnych poruszałem możliwość składania interpelacji drogą elektoroniczną, ale w drodze wyjątku proszę przyjąć tą wiadomość również jako test, sprawdzenie takiej możliwości. Dzisiejsze obowiązki służbowe nie pozwalają mi na złożenie interpelacji w formie tradycyjnej, a sprawa […]

Read more

interpelcaje/zapytania z majowej sesji rady

179/SLD/2014 Sprawa bezpieczeństwa użytkowników miejskich fontann. W upalne dni mieszkańcy Olsztyna, ze szczególnym udziałem tych najmłodszych, poszukują ochłody, miejsca do zabawy w miejskich fontannach. Zwracma się zatem do Pana Prezydenta z prośbą o sprawdzenie czy stan fontann, ichczystość i stanann sanitarny pozwalają na bezpieczną zabawę, ochłodę w znajdującej się w fontannach wodzie. Sprawa była poruszana na Komisji Zdrowia, część osób […]

Read more