grudniowe interpelacje cz 3

74/2011/SLD
Sprawa: Koszt funkcjonowania placówek oświatowych, dalsze uszczelnianie systemu oświaty w Olsztynie

Znamy już obciążenie budżetu miasta systemem oświaty w Olsztynie, bardzo pozytywnie są ocenianie próby uszczelnienia przepływów pieniężnych z samorządu do podmiotów trzecich prowadzących placówki edukacyjne.

Potrzebne są kolejne informacje mogące wpłynąć na dalsze decyzje polepszające wykorzystanie środków publicznych w systemie oświaty.

  • Proszę o informacje o kosztach obsługi jednego przedszkolaka (za dostępny obecnie okres rozliczeniowy) w poszczególnych placówkach z rozbiciem kosztów na utrzymanie kadry pedagogicznej, niepedagogicznej, koszt funkcjonowania obiektu.
  • Proszę o informację ilu pracowników pedagogicznych posiadających uprawnienia emerytalne jest pracownikami wykonującymi czynnie zawód nauczyciela, proszę o informację jaki był to koszt w skali 2011r. Ile jest to etatów?

Uzyskane informację pozwolą dalej kontynuować proces racjonalizacji wydatkowania środków z przeznaczeniem na oświatę.

 

75/2011/SLD
Sprawa: Sprzątanie ciągów komunikacyjnych w okolicach terenów budowy.

Na dyżurze Radnego mieszkańcy miasta zwrócili się z prośbą o wszczęcie działań mających na celu obligowanie przedsiębiorców wykonujących roboty budowlane, prowadzących transport do właściwego utrzymania czystości ulic po których odbywa się transport „z” i na teren budowy. Nie dotyczy to tylko zamiatania ulic, ale i właściwego zagospodarowanie zebranego z ulicy materiału nieorganicznego.

Obecnie stosowane praktyki na ul. Popiełuszki degradują trawniki znajdujące się wzdłuż jezdni – gdyż to właśnie na nich jest lokowany „urobek” z zamiatania ulic sprzętem budowlanym.

Zwracam się zatem w imieniu mieszkańców o wskazanie procedur jakich powinni przestrzegać przedsiębiorcy budowlani wobec zachowania czystości traktów dojazdowych na place budowy. Proszę również o wskazanie czy podczas poszczególnych etapów na czynnych placach budowy są prowadzone nie tylko kontrole z PINB ale również służb miejskich, które dokonują oceny wpływu prowadzonej działalności na otoczenie. Doszło w wyniku prowadzonych prac budowlanych do uszkodzenia melioracji w pobliżu terenu oznaczonego w MPZP Kortowo-Sady symbolem 6ZP. Do dziś miejsce to podlega degradacji – zabagnieniu, bez jakiejkolwiek interwencji ze strony miasta – a wszystko wskazuje na to, że zmiana stosunków wodnych wystąpiła w związku z uzbrajaniem terenu.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.