Interpelacja: bezpieczeństwo na olsztyńskich placach zabaw

W mediach ukazała się informacja dotycząca szerokich kontroli z ramienia gminy na placach zabaw. Zwracam się zatem z prośbą o przedstawienie jej wyników. Wniosków oraz kontroli ich wdrożenia – poprawienie bezpieczeństwa na placach zabaw. Poniżej przedstawiam kilka zdjęć, z których jedno szczególnie zasługuje na uwagę i chwilę refleksji. Rodzicie i dzieci wielokrotnie poruszają temat dostępności infrastruktury rekreacyjnej zdjęcie przedstawia fragment […]

Read more

Odpowiedź na list od Pana Tomasza

Panie Tomaszu niestety nie mogę się z Pana opinią zgodzić. Konieczna jest zmiana polityki transportowej i od tego nie uciekniemy, musimy też zwrócić uwagę na następstwa procesu o którym Pan mówi – rozrost ilości pojazdów indywidualnych – jeśli miasto pozostało by obojętne wobec tego procesu by dać przestrzeń dla „wygodnickich” trzeba by było zrównać z ziemią pół starówki. Bo jak […]

Read more

interpelacje z sesji 28.10.2015r

Interpelacja w sprawie rozwiązań komunikacyjnych i priorytetów realizowania inwestycji infrastrukturalnych na Osiedlu Generałów Mieszkańcy ze zdziwieniem i nie krytym oburzeniem odczytują finał (bądź bliski finał) inwestycji budowanych „przy okazji” tramwajów. Sprawa dotyczy drogi w donikąd odchodzącej z ul Bukowskiego (z nawierzchnią asfaltową) w szczere pole a zupełne zbagatelizowanie miejsc, które są użytkowane przez mieszkańców a nie spełniają podstawowych wymogów bezpieczeństwa […]

Read more

jezioro Ukiel

21/SLD/2015- prośba o szybką interwencję w sprawie bezpieczeństwa nad jeziorem Ukiel              W pierwszej kolejności podziękuję za zorganizowanie spotkanie użytkowników skupionych wokół jeziora Ukiel i umożliwienie mojego uczestnictwa w tym spotkaniu. Dostrzegając wiele spraw jakie zostały poruszone na spotkaniu zwracam się do Pana z prośbą o następujące działania: Powołanie rady użytkowników jeziora Ukiel, rady, która da płaszczyznę do ścierania się […]

Read more

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kortowo Sady- osiedle Generałów Południe

  Jeszcze w zeszłej kadencji Rady Miasta – przegłosowano projekt uchwały o wszczęciu zmiany MPZP dla terenu południowej części MPZP – Kortowo Sady – części którą nazwano os. Generałów Południe. Praktycznie od czerwca w tej sprawie prowadziłem z mieszkańcami rozmowy, prowadziłem obserwacje własne – teraz czas na wnioski. Pierwszy jaki przychodzi na myśl, to nie wszystkie cyngle tu są czyste […]

Read more

Destabilizacja pracy w Radzie Miasta

Destabilizacja pracy w Radzie Miasta Trzeba poszukać odpowiedzi komu zależy na destabilizacji pracy w Radzie Miasta w Olsztynie? To co mnie osobiście dotknęło – sprawy sądowe co tydzień, poszukiwania adwokata – to czas, środki i uwaga jakie musiałem poświęcić by opanować choć w podstawowym zakresie całą sprawę! Niestety nawet mój dzień ma tylko 24 godziny, dodatkowe zajęcia bardzo odcisnęły się […]

Read more

Wysoki Sądzie!

Dziś występowałem pierwszy raz z roli oskarżonego w sądzie. Dziękuję za słowa wsparcia jakie otrzymałem działając w słusznej sprawie. Kolejna rozprawa już 3-go marca.  Publikuję wyjaśnienia jakie dziś złożyłem w sądzie. Wysoki Sądzie! Jako Radny Miejski działam w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, gdzie w art. 11b pkt 1 zapisano: Działalność gminy jest […]

Read more

interpelacje z grudnia 2014

02/SLD/2014- informacja na temat stanu wód powierzchniowych w Olsztynie W związku z informacjami o zanieczyszczeniu jeziora Żbik, oraz zmianami infrastrukturalnymi w otoczeniu Olsztyńskich jezior, w tym pracami wpływającymi na ograniczenie zlewni jezior zwracam się z prośbą o udostępnienie danych dotyczących badań stanu wód zbiorników i cieków wodnych w Olsztynie. Zabudowa części jeziora Długiego, Ukiel i innych zmieniło ukształtowanie brzegów zbiorników […]

Read more

Betonowa koalicja 2010-2014

Minął już prawie miesiąc po wyborach samorządowych w Olsztynie. Można podjąć próbę chłodnej oceny tego co się w czasie kampanii samorządowej działo. Można podjąć też próbę oceny ubiegłej kadencji Rady Miasta – pisze na naszych łamach olsztyński radny SLD, Krzysztof Kacprzycki. Kadencja 2010-2014 była oparta na scementowanej, wręcz betonowej koalicji PO-PG (PG klub radnych z list komitetu Piotra Grzymowicza). Decyzje […]

Read more

więcej obowiązków, trzeba im sprostać

W kadencji 2010-2014 było dwóch reprezentantów SLD w olsztyńskiej Radzie Miasta – decyzją wyborców w kadencji 2014-2018 zasiadać w radzie będę jedynie ja z ramienia SLD. Ostatnie cztery lata, były okresem wytężonej pracy i nauki, rozpoczynająca się kadencja stawia dużo wyżej poprzeczkę – muszę sprostać wyzwaniom. Deklarowałem w kampanii, że nie zawiodę – czas się brać do pracy! Przygotowałem ankietę, […]

Read more

tramwajowa matematyka

  Po chwili oddechu, nadchodzi czas na ustosunkowanie się do tego co napisałem i powiedziałem zarówno na sesji Rady Miasta, konferencji prasowej jak i w Opiniach na antenie TVP! Udało się (z trudem z gardła) wyciągnąć informację o kosztach jakie do wyliczeń zostały wpisane. Publikuję uaktualnioną wersję pliku (wersja ods: tramwaje-koszty i pdf:  tramwaje-koszty-2014-11-02) Co ciekawe nikt się nie odnosił do szczegółów tylko […]

Read more

Obiczenia do projektu tramwajowego

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu odmówiono udzielenia mi informacji w sprawie całkowitych kosztów budowy tramwaju, a dokładnie realizacji projektu Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Wszędzie podaj się informację że miasto otrzyma dofinansowania w wysokości 85% co jest informacją nieprawdziwą! Z umowy z PARP wynika, że będzie maksymalnie 70,51% zakładanych kosztów! W załączeniu podaję wyliczenia, na podstwie […]

Read more

Wywiad dla Olsztyn.com.pl

Radny Krzysztof Kacprzycki, w Radzie Miasta Olsztyna, znany był z niezliczonych ilości interpelacji. Był też aktywny w wielu komisjach. Nie przypadkiem więc jest jednym z bardziej znanych olsztyńskich rajców. Dzisiaj rozmawiamy z nim o upływających czterech latach i jego wizji następnej kadencji. Rozpoczął pan swoją kampanię wyborczą chwytliwym hasłem, że na początek należałoby rozliczyć aktualnie rządzących z ich niewypełnionych obietnic. […]

Read more

dlaczego się wstrzymałem….?

Kluczowym pytaniem jakie sobie stawiałem wielokrotnie dyskutując o MPZP dla terenów pomiędzy Nagórkami i Jarotami – to: co dzięki uchwaleniu tego planu możemy zyskać dla miasta, mieszkańców a jaka puszka Pandory może zostać otwarta? Zawsze należy również stawiać sobie pytanie: co się stanie jeśli danej decyzji nie podejmiemy? Czy na pewne rozwiązania nas stać, a jeśli nie to gdzie możemy […]

Read more

Wniosek o konsultacje na komisji gospodarki

Na dzisiejszym posiedzeniu złożyłem wniosek o przegłosowanie uchwały, niestety komisja nie wypowiedziała się w tej sprawie – trafił do zamrażarki. Wniosek w brzmieniu: Na podstawie uchwały Rady Miasta XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r rozdział II paragraf 3 uste 2 pkt 2 Komisja Gospodarki składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji W przedmioce – zbadanie potrzeb i opinii  mieszkańców południowej części Olsztyna dotyczących […]

Read more

asystent parkowania w centrum Olsztyna

Składam na Pana Ręce interpelację w sprawie oznakowania miejsc, opomiarowania i udostępnienia informacji na temat miejsc do parkowania w okolicy olsztyńskiej starówki. 185/SLD/2014 Sprawa: Informacja na temat dostępnych miejsc do parkowania na starówce. Panie Prezydencie! Przetoczyła się przez Komisję Gospodarki dyskusja w sprawie miejsc parkingowych w okolicach olsztyńskiej starówki. Niestety mimo mojego wniosku formalnego w sprawie skierowania stanowiska Komisji w […]

Read more

Interpelacja w nadzwyczajnym trybie

Szanowny Panie Przewodniczący! Zwracam się na Pana ręce z prośbą o przekazanie sprawy Panu Prezydentowi, niezwłoczne zbadanie sprawy celem wykluczenia zagrożenia. Wiem że w sprawach różnych poruszałem możliwość składania interpelacji drogą elektoroniczną, ale w drodze wyjątku proszę przyjąć tą wiadomość również jako test, sprawdzenie takiej możliwości. Dzisiejsze obowiązki służbowe nie pozwalają mi na złożenie interpelacji w formie tradycyjnej, a sprawa […]

Read more

interpelcaje/zapytania z majowej sesji rady

179/SLD/2014 Sprawa bezpieczeństwa użytkowników miejskich fontann. W upalne dni mieszkańcy Olsztyna, ze szczególnym udziałem tych najmłodszych, poszukują ochłody, miejsca do zabawy w miejskich fontannach. Zwracma się zatem do Pana Prezydenta z prośbą o sprawdzenie czy stan fontann, ichczystość i stanann sanitarny pozwalają na bezpieczną zabawę, ochłodę w znajdującej się w fontannach wodzie. Sprawa była poruszana na Komisji Zdrowia, część osób […]

Read more
1 2 3 5