Wniosek o konsultacje na komisji gospodarki

Na dzisiejszym posiedzeniu złożyłem wniosek o przegłosowanie uchwały, niestety komisja nie wypowiedziała się w tej sprawie – trafił do zamrażarki. Wniosek w brzmieniu: Na podstawie uchwały Rady Miasta XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r rozdział II paragraf 3 uste 2 pkt 2 Komisja Gospodarki składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji

W przedmioce – zbadanie potrzeb i opinii  mieszkańców południowej części Olsztyna dotyczących terenów przeznaczonych do wypoczynku, terenów zieleni urządzonej.

Cel – przygotowanie założeń, koncepcji do zagospodarowania w/w terenów

Czas trwania – od 3-go czwartku września 2014r do połowy kwietnia 2015r

Forma – w postaci minimum 4 spotkań otwierających, dyskusji publicznej przeprowadzonych na osiedlach Nagórki, Jaroty, Generałow, Pieczewo, oraz 4 podsumowujących, równolegle ankieta w internecie, dyskusja na platformie konsultacji społecznych

Zgłaszanie uwag – w trakcie dyskusji publicznej, w formie udziału w dyskusji na portalu konsultacji społecznych, poprzez ankiety (dopuszcza się we współpracy z radami osiedli i organizacjami pozarządowymi również prowadzenie ankiet w formie papierowej)

Uzasadnienie i cel prowadzenia konsultacji – ostatnie wydarzenia, głosy mieszkańców i organizacji społecznych w trakcie dyskusji nad MPZP dotyczącego terenu pomiędzy Nagórkami i Jarotami, oraz w związku z projektami częściowego zagospodarowania terenów zielonych, utworzenia terenów rekreacyjnych w ramach projektór OBO konieczne jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań w formie koncepcji, wytycznych do projektowania i dalszego zagospodarowania tworzenia terenów rekreacyjnych i zieleni urządzonej w połidniowej części Olsztyna

Udostępnienie materiałów na stronie Konsultacji społecznych Jako osobę do kontaktu w sprawie, zgodnie z pkt 9 Komisja deleguje Krzysztofa Kacprzyckiego – autora wniosku (stawiam się do dyspozycji)

Jako załącznik uchwała Komisji   Chciałem by radni wypowiedzieli się w tej sprawie, by zareagować na niepełne informacje po ostatnich obradach Rady. Niestety jest jak jest, sądzę zatem, że trzeba wszcząć procedurę z innego punktu uchwały o konsultacjach! Wniosek na sesji złożyłem, podjąłem próbę na Komisji – pozostaja mi kolejne furtki.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.