interpelacje z sesji 16-go grudnia 2013r

165/SLD/2013 Interpelacja w sprawie wystających poza obrys krawężnika studzienek kaizacji deszczowej. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za odbiór inwestycji – przebudowa skrzyżowania ulic Wilczyńskiego i Sikorskiego. Znany jest Panu fakt niedostatecznie długiej zatoki autobusowej, teraz zwrócono uwagę na zagrożenie jakie wywołują ostre krawędzie studzienek zamontowanych w krawężnikach. Zamontowane elementy nie licują z krawężnikiem, a usytuowanie części […]

Read more