Interepelacje i zapytania z XL Sesji Rady Miasta

151/SLD/2013 Interpelacja w sprawie przeciwdziałania skutkom wydarzeń nagłych, powodujących sytuacje kryzysowe. Ostatnie niedogodności wywołane ulewnym deszczem pokazały niedostateczne określenie – wyznaczenie zadań, czynności jakie powinny być wykonane w związku z łagodzeniem następstw sytuacji nie występujących w trybie normalnego funkcjonowania miasta. Zawiodło organizacyjne przygotowanie zagadnień, harmonogramu działań na wypadek zaistnienia sytuacji nagłej wpływającej na czasowe wyłączenie pewnych funkcji (tym razem funkcji […]

Read more

Śmieci raz n-ty!

Dziwne zdarzenia wokół gospodarki odpadami w ostatnim czasie mają miejsce, a ze względu na brak zmiany podmiotu, który na znaczącej części miasta zajmuje się nadal czym dotychczas się zajmował – wszystko powinno się odbyć wręcz niezauważalnie. Niestety ostatnie publikacje prasowe i informacje w sieci potwierdzają, że wniosek, który złożyłem do planu pracy Rady Miasta okazuje się nader słuszny. Niestety ostatnia […]

Read more