interpelacja – nadzór w okresie gwarancyjnym

Interpelacja dotycząca zasad kontroli inwestycji w okresie objętym gwarancją na podstawie obiektu Orlik przy SP 34.

Interpelacja - Orlik SP34

Nie jest to pierwsza interpelacja w sprawie nadzoru w okresie gwarancyjnym inwestycji realizowanych przy finansowaniu ze środków publicznych. Poprzednie kierowane w sprawie np. ul. Bartąskiej nie spowodowały oczekiwanych zmian w podejściu do poruszanej sprawy. Zatem kieruję na Pana ręce zapytanie/wniosek/interpelację o następujące systemowe zmiany – wprowadzenie corocznych przeglądów gwarancyjnych oraz bieżące kierowanie wniosków do wykonawcy o naprawianie usterek.

Obecne stosowane w urzędzie procedury jak widać na dołączonych do interpelacji fotografiach nie gwarantują należytego nadzoru i bieżącej kontroli inwestycji w okresie gwarancyjnym – coroczne kontrole pozwolą na eliminowanie zagrożeń i należyte utrzymanie obiektów.

Deklarując pomoc w sprawie proszę o sporządzenie wykazu inwestycji o charakterze budowlanym (mam nadzieję, że będzie to możliwe przy zastosowaniu wydruku np. z systemu obsługującego ewidencję środków trwałych) które są objęte gwarancją wraz z datą upływu okresu gwarancyjnego – a jeśli były przeprowadzone kontrole w okresie gwarancji – kopię w wersji elektronicznej protokołu z uwagami wynikającymi z przedmiotowej kontroli.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.