Interepelacje i zapytania z XL Sesji Rady Miasta

151/SLD/2013

Interpelacja w sprawie przeciwdziałania skutkom wydarzeń nagłych, powodujących sytuacje kryzysowe.

Ostatnie niedogodności wywołane ulewnym deszczem pokazały niedostateczne określenie – wyznaczenie zadań, czynności jakie powinny być wykonane w związku z łagodzeniem następstw sytuacji nie występujących w trybie normalnego funkcjonowania miasta. Zawiodło organizacyjne przygotowanie zagadnień, harmonogramu działań na wypadek zaistnienia sytuacji nagłej wpływającej na czasowe wyłączenie pewnych funkcji (tym razem funkcji komunikacji odbywających się po drogach publicznych).

Głównym błędem jaki został popełniony w sytuacji kryzysowej to pozostawienie mieszkańców – samych sobie! Takie zachowanie – brak reakcji miasta, przejęcie zarządzania w sytuacji kryzysowej spowodował tym razem szczęśliwie – tylko – straty materialne. Brak działań organizacyjnych przy sytuacjach niestandardowych – może doprowadzić do tragedii. Wielu utrudnień, kosztownych następstw można dzięki zabiegom organizacyjnym – tanim, acz skutecznym uniknąć, bądź znacząco ograniczyć skutki.

Jako przykład niech posłuży choćby ul. Sikorskiego – zamiast topić pojazdy i niszczyć trawniki – wystarczyło pokierować objazdem! Koszt – wynagrodzenie dla 2 osób kierujących ruchem – bądź ustawienie świateł – skierowanie pojazdów objazdem – ograniczenie styczności z miejscem niebezpiecznym. Jestem przeciwnikiem wydawania kilku milionów złotych na rozwiązanie utrudnienia występującego sporadycznie, skoro można jego skutkom zapobiec kosztem kilkuset złotych!

Warto się zastanowić nad sposobem informowania mieszkańców o wystąpieniu takiej sytuacji, uważam za wręcz konieczne delegowanie w takie miejsca osób, zespołów które będą reagować na miejscu, rozładowywać napięcia wywołane zagrożeniem – to co się stało, dało odczuć mieszkańcom że zostali pozostawieni sami sobie w tak trudnej sytuacji.

Z każdego zdarzenia, organizacja powinna wyciągać wnioski, uczyć się – na podstawie doświadczeń – eliminować skutki w przyszłości. Proszę zatem o udzielenie informacji o procedurach jakie zostały wprowadzone po ostatnich wydarzeniach? 

Czas informowania ma w takich sytuacjach kluczowe znaczenie – tu przypomnę pytanie postawione w ramach interpelacji wcześniej – pytanie o sposób zgłaszania i obsługi spraw, zgłoszeń – czy nie warto opracować spójnego systemu? – wiemy przecież że 160-200 tysięcy par oczu widzi więcej niż te kilkanaście – kilkadziesiąt.

Pewność skuteczności zgłaszania pozwoli likwidować znieczulicę społeczną i wzmacniać odpowiedzialność mieszkańców za to co się wokół nas dzieje, w Olsztynie dzieje.

152/SLD/2013

W sprawie organizacji wydarzeń – Olsztyńskie Lato Artystyczne

Parada – organizacja – odpowiedzialność – Pan Prezydent coś mówił podczas uroczystości jednak jakość nagłośnienia nie pozwalała usłyszeć zgromadzonym na placu co to było – pozostaje mi wierzyć, że było to coś ważnego. Pamiętamy wszyscy środki finansowe jakie dla MOK zostały przekazana na zakup nagłośnienia – coś niestety nie zafunkcjonowało. Jako osobiście uczestniczący w paradzie historycznej podzielę się uwagami – jako zaproszony do udziału, poprosiłem o udostępnienie informacji, scenariusza jak ma to się odbyć, co jest dokładnie planowane, by się przygotować i zachować odpowiednie do funkcji jaką miałem reprezentować. Niestety to co dostałem to tylko rys trasy po jakiej mieliśmy się przemieszczać – nic więcej. Pozostaje otwartym również pytanie – dlaczego na tak ważnym wydarzeniu zabrakło strojów i pracowników Zamku, czy nadal trwa dziecinne,wręcz szkodliwe nieporozumienie w środowiskach kultury – zgrzyt na linii instytucje miejskie – instytucje wojewódzkie? Zamiast współpracy widzimy obraz chorej rywalizacji!

Byłem uczestnikiem wielu inscenizacji, parad – organizowanych przez zapaleńców z małym budżetem – pomysł parady historycznej świetny, jednak organizacja niczym z Koziej Wólki – szukajmy wzorców w Gniewie, Malborku, Nidzicy, Grunwaldzie – Nasz Kopernik niczym nie ustępuje tym, którzy swoimi nazwiskami w historii zrobili to co należało.

Koncert Lato z Radiem – czy nie mamy bardziej reprezentacyjnego miejsca – jak ten mały skwer z pogłosem, odbitym dźwiękiem od wieżowców? Mało miejsca, brak parkingu, kiepska promocja! Kto podjął decyzję o tym, że to z założenia świetnie wydarzenie muzyczne i rozrywkowe zamiast cieszyć wywoływało kontrowersje!

Czy dotychczas, chyba jedyne miejsce do takich wydarzeń – lotnisko było dla miasta nieosiągalne?

153/SLD/2013

Zadałem pytanie w sprawie harmonogramu wprowadzania zniżek wymienionych w karcie dużej rodziny, w dyskusji nie otrzymałem odpowiedzi zatem ponawiam pytanie, proszę o wskazanie katalogu – rozmów jakie prowadzimy by poszerzyć ofertę w ramach KDR.

154/SLD/2013

Budżet obywatelski – tereny rekreacyjne ROG – czy wymienione tereny mogą być objęte zgłoszeniami w ramach OBO? Pytanie zostało zadanie, terminy płyną, wiele zadań z katalogu zgłoszeń mieszkańców dotyczy tego placu. Pan Prezydent wielokrotnie był gościem na terenach – sprawa dobrze znana – proszę o priorytetową odpowiedź ze względu na obowiązujące terminy w OBO.

155/SLD/2013

Co zmierza Pan zrobić by uporządkować sprawę utylizacji ścieków spływających do naszej oczyszczalni z ościennych gmin? Przedstawiona dziś sytuacja nieolicznikowania wpływu ścieków – rezygnacja z opłat, przeniesienie realnych kosztów na mieszkańców Olsztyna nie może trwać ani chwili dłużej – niech każdy płaci za siebie, dziś to mieszkańcy Olsztyna dopłacają do utylizacji ścieków części mieszkańców ościennych gmin!

156/SLD/2013

Panie Prezydencie czy idąc dalej za ciosem – konsolidowania zarządzania w jednym ręku i odpowiedzialności za infrastrukturę drogową – nie należy zmienić władztwa nad kanalizacją deszczową? Celem uporządkowania przekazać kompetencje z Wydziału Inwestycji do ZDZiT. W trakcie stałego nadzoru nad infrastrukturą komunikacyjną – inspektorzy Zarządu dopilnują drożności systemu odprowadzania wód opadowych.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.