Interpelacja w nadzwyczajnym trybie

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zwracam się na Pana ręce z prośbą o przekazanie sprawy Panu Prezydentowi, niezwłoczne zbadanie sprawy celem wykluczenia zagrożenia. Wiem że w sprawach różnych poruszałem możliwość składania interpelacji drogą elektoroniczną, ale w drodze wyjątku proszę przyjąć tą wiadomość również jako test, sprawdzenie takiej możliwości.

Dzisiejsze obowiązki służbowe nie pozwalają mi na złożenie interpelacji w formie tradycyjnej, a sprawa w mojej ocenie jest na tyle ważna, że wymaga nadzwyczajnych środków.

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę w ramach nadzoru nad tym co się dzieje w mieście, za pośrednictwem podległych Panu służb dokonać kontroli, czy nie nastąpiło celowe spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców naszego miasta. Doniesienia medialne na łamach Gazety Olsztyńskiej o fakcie składowania, utylizowania na drodze odpadu niebezpiecznego – azbestu są nader niepokojące.

W sytuacji niskiej wilgotności i dużego natężenia ruchu, proszę rozważyć również zamknięcie tego ciągu komunikacyjnego!

Wiadomym jest, że ze względu na stwierdzoną szkodliwość włókien azbestu odkładających się w płucach, stosowanie eternitu zostało zakazane w większości rozwiniętych państw świata, a istniejące pokrycia eternitowe są usuwane. Jeśli płyta eternitowa pokrywająca dach nie jest uszkodzona i nikt jej nie rusza, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego w zasadzie nie ma. Jednak w czasie demontowania uwalniają się szkodliwe dla człowieka włókna azbestowe.

Dlatego demontażem eternitu zajmują się wyłącznie uprawnione do tego firmy. Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych. Ten szkodliwy materiał może wywołać międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwór złośliwy) oraz inne choroby układu oddechowego. Gruz eternitowy musi być, jako materiał niebezpieczny, składowany w odpowiednich miejscach.

Takim miejscem nie jest w 100% korpus drogi gruntowej znajdującej się na terenie miasta.

Licząc na szybkie i profesjonalne zajęcie się sprawą przesyłam drogą elektroniczną interpelację nr 184/SLD/2014

Z poważaniem

Krzysztof Kacprzycki 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.