Dziś Europejski Dzień bez Samochodu – interpelacja Polityka Parkingowa w Olsztynie

Interpelacja dotycząca wniosku złożonego w trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki – opracowanie polityki parkingowej.   Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna     Mając na uwadze fakt, że dziś mamy Europejski Dzień bez Samochodu wnoszę o przystąpienie do opracowania następującego dokumentu strategicznego, przeprowadzenie dogłębnej analizy połączonej z konsultacjami społecznymi, które w swoim zakresie będą zawierały szerokopojętą Politykę Parkingową w Olsztynie. Kolejny raz […]

Read more

Odpowiedź na list od Pana Tomasza

Panie Tomaszu niestety nie mogę się z Pana opinią zgodzić. Konieczna jest zmiana polityki transportowej i od tego nie uciekniemy, musimy też zwrócić uwagę na następstwa procesu o którym Pan mówi – rozrost ilości pojazdów indywidualnych – jeśli miasto pozostało by obojętne wobec tego procesu by dać przestrzeń dla „wygodnickich” trzeba by było zrównać z ziemią pół starówki. Bo jak […]

Read more

Handel żywym towarem

Niestety ten proceder za sprawą działań władz miasta na stałe trafił jako składnik olsztyńskiej rzeczywistości. Przypominam obietnicę obecnie pełniącego funkcję Prezydenta Miasta – dumnie brzmiący zapis w jego programie wyborczym „Olsztyn miastem obywatelskim”. Niestety za sprawą działań całego aparatu władzy w Olsztynie zapis ten jest tylko czystą fikcją. Przytoczę kilka przykładów na potwierdzenie tezy. Teraz kupuje się przychylność mieszkańców – […]

Read more

Skarga

Olsztyn 16 listopada 2009r. Rada Miasta Pan Zbigniew Dąbkowski Przewodniczący Rady Miasta Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn znak: 9/kk/16/11/2009 Dotyczy – konsultacje społeczne SKARGA Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza. Prezydenta miasta działającego w sprzeczności z ● Uchwałą Nr LXVIII/842/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 roku w […]

Read more