taaa, konsultacje

Krzysztof KacprzyckiWczoraj uczestniczyłem w spotkaniu, które władze miasta z uporem nazywały konsultacyjnym. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęło się drążenie dokumentu. Trzeba było się zapoznać z dokumentem liczącym 158 stron maszynopisu. Pierwsze co się rzuciło, to fakt, że Pani referująca temat omawiała dokument 170 stronicowy a my mogliśmy się zapoznać z tym mniejszym. Dokument ten zgodnie z zapowiedziami władzy miał być przyjęty na nadzwyczajnej sesji już 10/11/2010 – co było już wcześniej poddawane krytyce.

Wracamy do samego dokumentu – strona 15 [plik dostępny na stronie UM] nikt nie potrafił wyjaśnić dlaczego nie podano w tabeli liczby mieszkańców Osiedla Generałów – uzupełniłem na podstawie posiadanych danych z 31.12.2009r. Zameldowanych na stałe – 8666 osób, tymczasowo 313. Strona 59 – niedokładne i niewystarczające dane odnośnie odpadów medycznych, które powstają na terenie miasta. Nie wymieniono punktów dobrowolnego gromadzenia elektroodpadów  w Olsztynie.

Prelegentka powoływała się wielokrotnie na sprawozdanie z gospodarki – ale nie potrafiła odpowiedzieć, czy to co Urzędnicy nazwali sprawozdaniem spełnia warunki formalne.

W tym opracowaniu ujawniła się patologia – nie przewiduje się powiększenia ilości terenów zielonych. Odpady zielone mają pozostawać na stałym niezmiennym poziomie przez wiele lat.

Było jeszcze sporo poprawek redakcyjnych – co równie ciekawe – to na stronie 80 widnieje zapis, że sprawozdanie z gospodarki odpadami za okres 2003-2007 zostało przyjęte w 2003r? To już wykracza poza granice dobrego smaku. Tym ciekawszy zapis, że Ministerstwo Środowiska stwierdza w spisie sprawozdań na dzień 11 października 2007, że Olsztyn sprawozdania z gospodarki odpadami nie przedłożył.

Pisałem w tej sprawie szereg pism do Przewodniczącego Rady Miasta lecz on się do tematu nie przyznawał. Podobnie było z obecnym na sali Prezydentem, na pytanie czy 10 będzie głosowanie, będzie sesja poświęcona przedmiotowej sprawie. Stwierdziłem z całą odpowiedzialnością, że ten dokument nie jest na tyle gotowy. Musi wrócić do poprawy.

Deklaracji Prezydenta co dalszych losów dokumentu nikt nie usłyszał.

W dziale galeria serwis fotograficzny ze spotkania.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.