odpowiedzi na pytania

Otrzymałem ciekawe zadanie – wieczorem maila, wcześniej telefon z prośbą by odpowiedzi zostały przesłane na rano do redakcji. Wróciłem do domu późno zasiadłem do klawiatury. Odpowiedzi miały się mieścić w 300 znakach – oto efekt w Gazecie Wyborczej – w takiej formie to przesłałem:

Gospodarka
1 Czy powinniśmy się nastawić jako region na jakąś konkretną gałąź gospodarki, jeśli tak to jaką?

Mając na uwadze nasze położenie geograficzne i zasoby naturalne powinniśmy jako region oprzeć się na trzech filarach, które wzajemnie się nie wykluczają. Turystyka, rolnictwo i gospodarka leśna wraz z przetwórstwem surowców. Zrównoważone połączenie tych gałęzi gospodarki pozwoli rozwijać nasz region i zapewni mieszkańcom godziwe dochody

 •  2 Czy rząd powinien traktować „ścianę wschodnią” w jakiś specjalny sposób i czy będziecie o to zabiegać?

Jako region jesteśmy obarczeni swoją historią i niedoinwestowaniem w przeszłości. Infrastruktura transportowa znacząco odbiega zarówno jakościowo jak i ilościowo od średniej krajowej. Potrzebne są dodatkowe środki na te cele – jak zabiegać o nie – prowadząc skuteczny lobbing.

 •  3 Trzeba zaciskać pasa i szukać oszczędności. W jakich dziedzinach waszym zdaniem są marnotrawione pieniądze? Gdzie można najwięcej zaoszczędzić?

Patrząc na obecną sytuację budżetu państwa, oraz nauczeni praktyką obecnej koalicji rządzącej z niepokojem oczekujemy „nowinki” dzień po wyborach, rzetelnej informacji o stanie państwa. Trzeba przejrzeć szczelność systemów: edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Lokowane w tych systemach środki mają pójść na cele statutowe, nie może ich zjadać pośrednik. Nie możemy oszczędzać – pieniądze musimy wydawać mądrze, by każda złotówka napędzała gospodarkę, zwiększała dochody państwa. Szukajmy dodatkowych środków, nie prostych oszczędności.

 •  4 Czy głosowalibyście za podniesieniem podatków i ewentualnie jakich?

Tak zagłosujemy za wprowadzeniem podatku „kościelnego”. Nie może to być odpis od podatku, bo zmniejszy wpływy do budżetu. Powinien być to dobrowolny podatek dodatkowy. Należy też zwiększyć podatek dla najbogatszych.

 •  5 Czy uznalibyście za największą porażkę Warmii i Mazur jeśli chodzi o gospodarkę w regionie?

??? co autor miał na myśli ? Czy? Co uznalibyście ……..

Nieuzasadnione ekonomicznie dysponowanie środków na inwestycje. Kilka przykładów – basen w Olsztynie /samorząd będzie musiał dopłacić rocznie około 4mln/, zablokowanie środków na termy lidzbarskie, budzące kontrowersje tramwaje – można było przecież za te środki przebudować główne skrzyżowania na wielopoziomowe – bezkolizyjne. Inwestycje powinny generować dochody lub oszczędności – w/w generują niepotrzebne koszty.

 •  6.Najkrótsza recepta na gospodarcze przyśpieszenie?

Wszystkie ręce na pokład. Kilkaset małych podmiotów zrobi więcej dla regionu niż jeden moloch. Nowe tereny inwestycyjne uruchomi obwodnica Olsztyna, tam pojawią się inwestorzy i nowe miejsca pracy. Za tym wpływy do budżetu i poprawa jakości życia mieszkańców regionu. Trzeba uporać się z infrastrukturą – potrzebujemy dobrego lotniska, sieci szybkich połączeń kolejowych i drogowych. Nikt nie będzie tu chciał przyjeżdżać, inwestować jak nie będzie mógł tu dojechać.

Edukacja

 • 1. Czy jesteście za 6-latkami w I klasie? Czy szkoły na Warmii i Mazurach są przygotowane na przyjęcie tak małych dzieci?

Niestety szkoły nie są najlepiej przygotowane do przyjęcia 6-cio latków. Rodzice wskazują na wnioski dyrektorów placówek o remontowanie sal przez samych rodziców. Każde dziecko jest inne, inaczej się rozwija zatem w gestii rodziców i pedagogów szkolnych powinna być decyzja.

 •  2.Ile powinna kosztować godzina opieki przedszkolnej nad dzieckiem (powyżej 5 godziny)? Jaki system opłat powinien obowiązywać?

Nic. Przedszkola powinniśmy traktować jako pomoc publiczną dla rodziców. Bezpłatne przedszkola mogą być aktywnym narzędziem w polityce prorodzinnej. Wyrównaniem szans, skokiem cywilizacyjnym. Można się zastanawiać nad odpłatnością 10 godziny w przedszkolu. System przedszkoli pozwoli rodzicom płynnie powracać na rynek pracy.

 •  3.Ile godzin religii powinny się uczyć dzieci w polskich szkołach?

Ani jednej. Już dziś w szkołach zawodowych religii jest więcej niż matematyki. Dużo lepsza jest etyka i religioznawstwo – kształtują świadomość a nie tylko odruch pawłowa. Dają możliwość wyboru, a na tym się opiera dzisiejszy świat na świadomym wybieraniu. Uczenie dzieci w przedszkolach, że człowiek powstał z gliny? Dziś jest XXI wiek a nie średniowiecze.

 •  4.Czy matematyka powinna być na maturze?

Oczywiście że tak, patrząc na wyniki powinniśmy zreformować system oświaty, postawić na innowacyjność a nie na kosztowne i nieskuteczne dźwiganie ciężkich tornistrów i siedzenie w niewygodnych ławkach.

 •  5 Jak obniżyć koszty funkcjonowania oświaty, bo obecnie jest to ponad połowa budżetu gmin.

Trzeba wycofać się z błędnej decyzji jaką było powstanie gimnazjów. Subwencja oświatowa powinna w całości finansować działanie systemu oświaty. Trzeba racjonalizować wydatki, zrewidować program, system nauczania i rozliczać nie z przesiedzianych w ławkach godzin a z efektów.

 •  6 Wiele osób wskazuje ze gimnazja się nie sprawdzają. Czy oświatę należy ponownie zreformować w tym zakresie?

Wycofać się z błędu – zlikwidować gimnazja.

  Ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego

 • 1.Czy jesteście za utworzeniem Mazurskiego Parku Narodowego. W jakiej perspektywie czasowej?

W tej sprawie musi dojść do konsensusu z samorządami lokalnymi. Park Narodowy może turystycznie ożywić region, musi być zapewniony system rekompensat dla tych wszystkich, dla których będzie on utrudnieniem. To będzie Park Narodowy, nie gminny zatem koszt jego powstanie powinien dotyczyć Państwa. Termin zależny od wypracowania porozumienia.

 •  2.Jaki wpływ powinny mieć samorządy na decydowanie o ochronie terenów cennych pod względem przyrodniczym?

Opiniodawczy z możliwością skutecznego negocjowania rekompensat o których pisałem wyżej.

 •  2.Czy Mazury zasługują na miano cudu natury i dlaczego?

/Żeglarzowi dać na to 300 znaków? :)/ Mazury są unikatowym tworem nie tylko na skalę europejską ale i na skalę światową. Najważniejsze, by cud ten na stałe wpisał się w naszą świadomość, byśmy rozsądnie z walorów tego obszaru korzystali. Jesienne akcje sprzątania pokazują, że w tej materii czeka nas wiele pracy organicznej.

 • 4.Czy  coraz popularniejsze inwestycje związane z energetyką wiatrową czy biogazowniami są przeprowadzane prawidłowo? Czy Pana/Pani zdaniem przynoszą więcej korzyści czy szkód?

Farmy wiatrowe już na stałe wpisały się w krajobraz naszego regionu. Koniecznym jest by ich usytuowanie było najmniej uciążliwe. Już dziś trzeba opracować plan, co zrobić z tym co pozostanie po elektrowniach z chwilą zakończenia terminu ich właściwości produkcyjnych. Konieczna jest edukacja ekologiczna i jawność decyzji, następstw realizacji – niejawność działań, brak wiedzy buduje niepotrzebne napięcia społeczne.

 •  5.Jakie jest państwa zdanie na temat wycinania alei przydrożnych?

W tych miejscach, w których to możliwe i drzewostan na to pozwala powinny pozostać. To one tworzą urokliwy klimat naszego regionu. Nieuzasadnione i rabunkowe wycinki, ogławianie powinno być wręcz tępione z urzędu.

 •  6.Czy Warmia i Mazury mają wystarczające środki na ochronę zabytków? Jeśli nie, to czy ma Pan/Pani pomysł na to jak je pozyskać?

Niestety nie ma na to wystarczających środków, co chociażby pokazuje stan zabytkowych obiektów na terenie Olsztyna. Ratowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego powinno mieć zapewnione finansowanie z budżetu państwa. W przypadkach, kiedy to prywatny właściciel dewastuje obiekty zabytkowe będące jego własnością powinna być zapewniona procedura szybkiego wywłaszczenia.

 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.