odpowiedzi na pytania portalu Twoje Jaroty

1. Jak poprawić jakość komunikacji samochodowej na naszych osiedlach (zmniejszyć korki w godzinach szczytu)

Trzeba postawić na komunikację publiczną, obecna sieć dróg nie ma możliwości przenieść ruchu kołowego. Komunikacja publiczna musi być przyjazna i dostępna! Kto jest zmuszony poruszać się prywatnym transportem musi mieć do wyboru sieć dróg! Należy podjąć działania by nie był konieczny dojazd na jedną godzinę, to powinno zmniejszyć obłożenie szczytów komunikacyjnych.

Trzeba uporządkować system parkowania na osiedlach, już dziś są miejsca, do których nie będą mogły dotrzeć służby ratunkowe, nie przebiją się przez zastawione ulice. Miejsca do parkowania nie mogą się rozrastać kosztem zieleni. Proponowałem stworzenie systemu zielonych miejsc parkingowych. Będę dalej nad tym pracował. Trzeba również rozwiązać problem nieprzyjaznych wiat przystankowych, skomunikowania środków transportu – oczekiwanie w deszczu, śniegu, mrozie – skutecznie zniechęca do komunikacji publicznej.

2. Jak widzi Pan/Pani przyszłość Jarot, Pieczewa, Osiedla Generałów (którego częścią jest Zacisze). Czy ta część miasta powinna być jedynie sypialnią Olsztyna, czy warto wraz z rozwojem miasta warto zrobić tu „drugie centrum” – zlokalizować tu np. jakiś przemysł, oddziały urzędów, banki itp.?

Trzeba zainicjować zmiany na ul. Wilczyńskiego, konieczne jest zagospodarowanie terenów pod przestrzeń publiczną! Tereny przy Zaciszu, Pieczewie, Jarotach i Nagórkach to idealne miejsce do wypoczynku – nie trzeba jechać do parku centralnego, nie trzeba stać w korkach jak mamy możliwość wypocząć docierając spacerem w ciągu 10minut. Ulica Wilczyńskiego już dziś szeroki wachlarz możliwości, powstają restauracje, kawiarnie – ulica musi być przyjazna dla mieszkańców, zachęcać do spacerów i spędzania czasu. Już dziś trzeba myśleć o zagnieżdżeniu filii instytucji kultury, dać przestrzeń do organizowania się mieszkańcom. Budowa Parku Zacisze, rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych na Osiedlu Generałów, zagospodarowanie części puszczy Napiwodzko-Rmuckiej (tej odciętej obwodnicą), współpraca z Nagórkami by zagospodarować sporne tereny pod park (dogodne połączenie pieszo-rowerowe z Wilczyńskiego już istnieje)

3. Czy położone na obrzeżach miasta nowe osiedla – część Zacisza, Tęczowy Las powinny być włączone administracyjnie do Olsztyna. Jeśli tak, co zrobi Pan/Pani w tej sprawie?

Zacisze jest administracyjnie częścią osiedla Generałów – jest w Olsztynie! Trzeba podjąć współpracę z gminą Stawiguda by rozwiązywać wspólnie problemy! Przyłączenie nowych terenów do Olsztyna to pieśń przyszłości – problemy realne są już dziś i tylko w oparciu o współpracę możemy je rozwiązać. Już dziś we współpracy ze starostwem i gminą Stawiguda rozwiązaliśmy problemy komunikacyjne (remont Bartąskiej, budowa chodnika, budowa ronda w Bartągu – miejsca do zawracania autobusów MPK, rozpoczyna się budowa oświetlenia). Do zmiany granic administracyjnych potrzebna jest dobra wola mieszkańców Tęczowego Lasu, Osiedla nad Łyną itd.). W przyszłości obwodnica Olsztyna powinna wyznaczać granice miasta.

4. Jakie są największe problemy naszych osiedli, jak zamierza Pan/Pani sobie z nimi radzić?

Przez 4 lata pracy w radzie miasta złożyłem ponad 200 interpelacji/zapytań! Problemem w południowej części Olsztyna jest słaba dostępność komunikacyjna – prowadzone obecnie roboty na drogach nie rozwiązują problemów! Komunikacja publiczna musi być przyjazna, atrakcyjna i wydolna. Trzeba pobudzić życie kulturalne nie zawsze trzeba jechać do centrum możemy wile spraw załatwić na naszych osiedlach. Brakuje na naszych osiedlach miejsc do wypoczynku, rekreacji – miejsc w których będzie mogło zagościć życie kulturalne.

5. Jakie są największe atuty naszych osiedli, jak zamierza Pan/Pani je wykorzystać?

Cisza, spokój – dostęp do Puszczy Napiwodzko -Ramuckiej, dostęp do Łyny, bliskość jeziora Bartążek. Trzeba trochę wysiłku by te tereny spełniały oczekiwania mieszkańców. Trzeba już dziś wstępnie zagospodarować tereny zielone – krzaki to nie są tereny publiczne. Mieszkańcy to skarb naszych osiedli, z dużym potencjałem! Warto ten potencjał wykorzystać po to by południe Olsztyna było miejscem z naszych marzeń.

6. Jak długo jest Pan/Pani związana z południową częścią Olsztyna?

Od chwili rozpoczęcia działalności w Stowarzyszeniu Zacisze, później pracy w strukturach Rady Osiedla Generałów – ostatnie lata to praca w Radzie Miasta. Udało się rozwiązać problem z obwodnicą Olsztyna, problemy komunikacyjne Zacisza, udało się doprowadzić do budowy przedszkola, a później ochronić je przed prywatyzacją. Wiele wyzwań czeka – park Zacisze, Jaroty, Pieczewo – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na osiedlu Generałów! Będzie to już prawie 10 lat.

7. Dlaczego kandyduje Pan/Pani akurat z tego okręgu?

Przez ostatnie 4 lata działałem w Radzie Miasta na rzecz mieszkańców południowej części Olsztyna, poprzez stałą dostępność dla mieszkańców na portalach społecznościowych udało się rozwiązać wiele problemów – informowałem o tym na www.krzysztof.kacprzycki.pl

Mieszkam tu i jestem od wielu lat związany z tą częścią Olsztyna.

8. Gdyby miał Pan/Pani zrobić klasyfikację, ranking olsztyńskich osiedli, na którym miejscu znalazłyby się Jaroty, Pieczewo, Osiedle Generałów z Zaciszem, i dlaczego?

Każde z osiedli na swoją specyfikę, najbliższe sercu jest Zacisze (część składowa Os Generałów) jednak ostatnie lata pozwoliły mi działać na rzecz całego miasta. Na Zaciszu mam wiele bratnich dusz, sąsiadów z którymi połączyły nas wspólne działania na rzecz osiedla, sentymentem darzę Kortowo – wspomnienie lat studenckich.

 

9. Jak wysoko na Pana/Pani liście priorytetów znajdą się problemy południa Olsztyna?

To stoi na pierwszym miejscu – 60 tys mieszkańców musi mieć sprawne przedstawicielstwo w Radzie Miasta!

10. Jaki ma Pan/Pani pomysł na zagospodarowanie lasów i jezior, które leżą blisko granic południa miasta, a należą do innych gmin? Jak dogadać się, czy w ogóle z władzami ościennych samorządów?

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają na spokojne spoglądanie w przyszłość! Udało się we współpracy ze Stawigudą utworzyć linię 36, wybudować chodnik, wyremontować Bartąską – teraz finalizujemy oświetlenie! Czeka nas ciężka praca zagospodarowanie brzegów jeziora Bartążek (nie trzeba jeździć do centrum) terenów rekreacyjnych – do tego potrzeba zmian władzy! Wspieram Andrzeja Ryńskiego, bo wiem że z nim jako Prezydentem jest to możliwe!

11. W przypadku osiedli położonych przy granicy miasta, tak jak nasze, bardzo ważna jest współpraca z władzami sąsiadujących gmin. Zwłaszcza, że Olsztyn szybko się w tym kierunku rozrasta. Jak zamierza Pan/Pani współpracować z wójtami pobliskich gmin?

Jak napisałem wyżej współpraca z gminą Stawiguda układa się świetnie, szkoda, że obecny prezydent tych działań nie wspiera!

 

12. Dodatkowe tylko do Pana: Jak ocenia Pan swoją skuteczność w działaniach jako przewodniczący Rady Osiedla?

Działając w min. w Radzie Osiedla udało się ocalić przedszkole od prywatyzacji, udało się nakłonić władze miasta do zapewnienia objazdów na czas remontów. Wspieraliśmy funkcjonowanie terenów rekreacyjnych na osiedlu. Szkoda, że prezydent nie brał wszystkich sugestii Rady Osiedla do serca! Byłoby łatwiej i szybciej!

O wszystkim pisałem na swoim TT, FB i blogu!

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.