kilka interpelacji – dawkowanie w partiach

Interpelacje zostały opatrzone datą 3/04/1012r dotyczą rozwoju projektu budowy nowej elektrociepłowni w Olsztynie – z pytaniem kto i ile za to zapłaci, świetlice w szkołach – dlaczego nie są dostępne dla uczniów zerówki, dlaczego niedostatecznie sprawdzamy jakość świadczonych usług – opłacanych z miejskich pieniędzy.

90/2012/SLD

Sprawa: Prace nad rozwiązaniem problemu ciepłowniczego w Olsztynie

W całej Polsce rozpoczęto budowy nowych źródeł energii, dziś są one określane na 10tys MW z energii węglowej, a tylko 2tys MW jako źródła zasilane gazem ziemnym – który niestety podczas dotychczasowych prezentacji jest preferowany w Olsztynie. Nie dalej jak na lutowej Radzie Miasta, rozmawialiśmy o przyszłości energetyki w Olsztynie, o powiązaniu systemu zagospodarowania odpadów z planami budowy nowego źródła ciepła. Radni prosili o bieżącą informację w sprawie, związkowcy i eksperci zgromadzeni w sektorze energetycznym przekazują niepokojące informacje. Proszę zatem o informację na jakim etapie jest proces rozwiązywania problemu zabezpieczenia potencjału wytwórczego energii cieplnej, proszę o przekazanie ustaleń z Michelin – co do możliwości wydłużenia okresu dostarczania ciepła do miejskiego systemu. W czasie od grudnia 2011 roku, w bieżącej działalności – jednoznacznie stwierdzam, że moce wytwórcze biomasy ( w okolicach Olsztyna) można już dziś określić na ponad 70 tys ton, proszę o podanie mapy drogowej pokazującej sposoby/warianty rozwiązania rysującego się w przyszłości problemu z zapewnieniem dostaw ciepła na odpowiednim poziomie. Proszę o wskazanie prognozowanych kosztów jakie będą przenoszone bezpośrednio przez mieszkańców – wnoszenie opłat za ciepło, oraz pośrednio przez zaangażowanie gminy w projekt – podatki/kredyty z uwzględnieniem władztwa w spółce MPEC.

91/2012/SLD

Sprawa: Dostępność świetlic dla uczniów zerówek

Mieszkańcy podczas dyżuru zgłosili problem dotyczący obsługi uczniów zerówek. Dla pierwszoklasistów jest przewidziany czas w świetlicach (w oczekiwaniu na rodziców) a dla uczniów zerówek nie przewidziano takiej możliwości. Stawiam zatem pytanie czy można poszerzyć ofertę szkolnych świetlic również o uczniów zerówek?

92/2012/SLD

Sprawa: Jakość usług wykonywanych na rzecz gminy

Nawiązując do problemów jakie stworzył nadzór nad jakością wykonanych usług,dotyczy jakości usług budowlanych opłacanych opłacanych ze środków pochodzących z budżetu miasta zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie podejmowanych działań, które mają na celu egzekwowanie należytej jakości usług. Weryfikacja jakości ich wykonania. Wątpliwości co do sumienności powstały po akcji przeprowadzonej pod ratuszem przez mieszkańców miasta – akcji sprzątania pl. Jana Pawła II – ilość zebranych niedopałków, śmieci z tak niewielkiego terenu była znacząca (wyjęta z zakamarków placu). Czy weryfikujemy, jeśli tak to w jaki sposób jakość wykonywanych usług? Czy wykonawca odnosi się do zgłoszonych usterek? za które w sposób pośredni z podatków płacą wszyscy mieszkańcy.

 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.