Pytania w materii ostatniej Sesji Rady Miasta 28/03/2012r

 Na ostatniej Sesji Rady Miasta olsztyński FMS oczekiwał na Prezydenta, by wręczyć mu kilka małych upominków – młodzież nie doczekała się, ale jak to wielokrotnie padło w tym tygodniu skoro nie może być dobrze nich będzie chociaż śmiesznie. Karykatura odpowiadająca temu co się dzieje w Olsztynie została całkiem dobrze przyjęta. Przychodzi teraz czas na wzmacnianie organizacji młodzieżowej.

W trakcie sesji mogliśmy wysłuchać sprawozdań podmiotów, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Padło też kilka pytań – oto one:

 • Policja: Ilu Policjantów z miasta jest delegowanych do obsługi Euro 2012 poza miasto? Czy mocno osłabi to bezpieczeństwo, w jaki sposób zamierza Pan niedobór kadry w tym okresie zniwelować?
 • Czy została już unormowana sytuacja z warunkami w jakich egzystują psy służące w Policji?
 • Straż Pożarna: Na jakiej podstawie prawnej Straż żąda zgodności projektów sprzed lat z przepisami wprowadzanymi obecnie? Czy w sprawach ppoż prawo działa wstecz?
 • Jak przebiega opracowanie, zabezpieczenie tras przewozu ładunków niebezpiecznych przez miasto? Jak jest to ważna sprawa pokazała ostatnia katastrofa kolejowa w Gutkowie.
 • Straż Miejska: Jakich zmian prawa miejscowego Pan potrzebuje by zwalczać nieuzasadnione dokarmianie dzikich zwierząt w mieście (oczywiście chodzi o dziki)?
 • W jakich grupach wiekowych jest najwięcej wydawanych mandatów? jaki przedział wiekowy stwarza najwięcej problemów, wchodzi w konflikt z prawem?
 • Wydłużenie czasu działania, dostępności Straży Miejskiej – co jest Panu potrzebne by sprostać temu wyzwaniu?
Teraz czas na kilka wypowiedzi, pytań jakie padły w sprawach omawianych na sesji:
 • Złożyłem podziękowania dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w Olsztynie, za współpracę przy tworzeniu nowego planu ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności, prosząc jednocześnie o uzupełnienie w ramach „prawdy historycznej” odpowiedzi na interpelację z 2-go stycznia br. Jest jeszcze wiele w tej sprawie do zrobienia, ale jesteśmy już krok dalej.
 • W dyskusji o nowej spółce sportowej, zadałem pytanie dla Prezydenta – kogo będzie desygnował na stołek prezesa, dostałem odpowiedź wymijającą – prezesa wybiera Rada Nadzorcza (Prezydent nie chciał odpowiedzieć) bo przecież kto namaszcza Radę Nadzorczą ? Cóż, ta sprawa jeszcze wróci.
 • Zwróciłem uwagę, na sprawę niedoskonałości zmiany prawa, zmian w statucie MOPS – skierowanie dodatków mieszkaniowych do obsługi w tym podmiocie. Nie dość, że jest to rozwiązanie kwestionowane przez WSA, to powoduje niepotrzebny dyskomfort wśród mieszkańców. Tu Radni prezydenckiego klubu starali się mnie zagłuszać, a później jak pojawił się kolejny głos i pokazanie wyroków sądów, to już nie byli tacy mocni. Panowie, nie trzeba tylko przeszkadzać, trzeba przeczytać, posłuchać, zrozumieć a później się wypowiadać.
 • Sprawa kolejnej transzy na projekt śmieciowy, poprosiłem kolejny raz o informację (na komisjach Gospodarki i Budżetu nie mogłem się doprosić) które gminy zalegają z wypełnianiem – odpowiadał Prezydent, informując (co ważne) że przedstawiciele JASPERS będą w poniedziałek na kontroli w Olsztynie, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Żądając ponownie uzyskałem tylko połowiczną odpowiedź, nazwy 5 gmin i bardzo cichym głosem kwoty – tych które nie płacą (my wywiązujemy się z umowy płacąc kredyty) a jest jeszcze o ile się nie mylę 10 gmin, które borykają się z terminowością wnoszenia aportów do spółki. Pytałem się też co zrobiono by „zachęcić” pozostałych udziałowców do wywiązywania się z umowy – tu jednak milczenie. Ciekaw jestem nfo po poniedziałkowej wizycie.
Teraz treść pytań jakie padły w punkcie: interpelacje i zapytania Radnych (miałem 11 interpelacji) jednak zachowanie Radnych mnie zdemotywowało, odczytałem jedną interpelację i zadałem 4 pytania – pozostałe złożę w okresie międzysesyjnym.

89/2012/SLD Sprawa: Finansowanie lekcji religii z budżetu miasta.

Szanowny Panie Prezydencie

Z dniem 1. września nabiera mocy prawnej rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 7. Lutego 2012 r. w sprawie wpisania lekcji religii do ramowego planu nauczania finansowanego przez samorządy. Oznacza to, że obowiązek finansowania katechezy spocznie również n a „budżetowych barkach” naszego miasta. W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem, jakie są plany miasta odnośnie finansowania lekcji religii z miejskiej kasy i jaką sumę miasto planuje ewentualnie na ten cel przeznaczyć.

Panie Prezydencie,

Zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole. W związku z tym proszę o informację jak olsztyńskie szkoły realizują powyższy zapis rozporządzenia. Czy rzeczywiście uczniom niechodzącym na religie zapewniona jest należyta opieka?

Panie Prezydencie,

Wspomniane rozporządzenie określa również warunki, na jakich szkoły obowiązane są organizować lekcje etyki dla uczniów, którzy na takie zajęcia chcą uczęszczać. Proszę zatem o informację, w ilu olsztyńskich szkołach organizowane są takie zajęcia i ilu uczniów na nie uczęszcza.

A to pytania jakie jeszcze zadałem:

90/2012/SLD Jakie wyniki rozmów , deklaracje minister Rozwoju Regionalnego w sprawie obwodnicy Olsztyna ? Pani minister była w Olsztynie, czy udało się przy tej okazji (uhonorowania statuetką) coś więcej uzyskać?

91/2012/SLD Miała się odbyć rozmowa z Michelin, w sprawie wydłużenia okresu produkcji ciepła i dostarczania go do miejskiego systemu ciepłowniczego – jakie są jej wyniki?

92/2012/SLD Mieliśmy być informowani o procesach związanych z tematem budowy nowego źródła ciepła – czy nic się przez miesiąc w tej sprawie nie wydarzyło?

93/2012/SLD Zmieniła się sytuacja demograficzna w Olsztynie od chwili wszczęcia dyskusji o problemie śmieciowym, wskazania danych projektowych ubyło nam ponad 12 tysięcy mieszkańców- czy ma to wpływ na dalszą realizację projektu, efekt finansowy?

C.D.N – jak na jedne wpis to trochę za długie, ale to i tak tylko ważniejsze sprawy.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.