odwołanie podpisu

W związku z podnoszącą się temperaturą dyskusji o „kombinacie energetycznym” dostrzegając kierowanie dyskusji w niewłaściwym kierunku – wycofałem swoje poparcie dla inicjatywy zwołania nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta – to zbyt ważna sprawa by skierować ją na tory politycznej jatki, trzeba o tym podyskutować merytorycznie, a towarzysząca idei nadzwyczajnej sesji atmosfera temu nie sprzyja.

Oto treść pisma jakie 12 czerwca 2012 roku wpłynęło na ręce Przewodniczącego Rady Miasta:

Po zebraniu, które odbyło się dziś w Sali 207 Rady Miasta, nie mogąc się zgodzić z projektem porządku obrad wycofuję swoje poparcie pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta. Jednocześnie potwierdzam swoje zaniepokojenie, wynikające z braku rzetelnej informacji w sprawie prac nad „kombinatem energetycznym”. Znane jest Panu Przewodniczącemu moje szczególne zainteresowanie tym projektem i rozwojem sektora energetycznego w mieście. Wielokrotnie dawałem temu wyraz odnosząc się w dyskusji nad „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn”, jak również osobistym aktywnym uczestnictwie w grudniowym spotkaniu w MPEC, oraz bezpośredniej rozmowy z Prezesem Spółki. Nie uchylałem się również od dyskusji, zadawania pytań w trakcie sesji, komisji, składania interpelacji – padła również deklaracja że Radni będą w trybie „na bieżąco” informowani o dalszych pracach.

Chciałbym poprosić Pana Przewodniczącego o podjęcie zdecydowanych działań, by dżentelmeńsko podjęte zobowiązania stały się faktem, a nie tylko czczą obietnicą. Proszę również o wprowadzenie informacji o możliwych scenariuszach rozwiązania problemu ciepłowniczego na najbliższą sesję, mam również nadzieję, że do sesji zostaniemy wyposażeni w całą dostępną wiedzę w tej sprawie byśmy mogli rzetelnie przygotować się do dyskusji i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Żywię również nadzieję, że wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele Związków Zawodowych MPEC, oraz powołani eksperci zostaną dopuszczeni do przedstawienia swoich uwag i pytań na Sesji w ramach §26 pkt 1 ust 2 Statutu Rady Miasta.

Liczę na merytoryczną dyskusję i deklaruję czynne w niej uczestnictwo.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.