interpelacje ze stycznia 2016 okres międzysesyjny

brudnopis-interpelacjeKrótkie formy Twitter i wpisy na FB ostatnio bardzo zdominowały moją aktywność w przestrzeni publicznej, czas wrócić do też do sprawdzonej formy – wpisów na blogu, od wielu dni leżące w formie brudnopisu interpelacje doczekały się właściwej oprawy. Poruszam w nich trzy najpilniejsze kwestie:

 • Wnioski z uruchomienia linii tramwajowej

W odpowiedzi z dnia 16-go grudnia 2015 roku na interpelację zawarł Pan zdanie: Wnioski i uwagi przekazywane są jednostce projektowej zajmującej się przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę II etapu …. Zwracam się w związku z tym z prośbą o udostępnienie/przesłanie uwag/wniosków jakie do dnia odebrania inwestycji tramwajowej zostały przekazane do jednostki projektowej, oraz tych które zostały zebrane do dnia sporządzenia odpowiedzi na tą interpelację. Proszę również o podanie informacji w jakiej formie w/w uwagi/wnioski zostały przekazane. (mail, pismo, dyspozycje ustne itd.)
Trwa od chwili pierwszych jazd testowych dość ożywiona dyskusja publiczna, warto by zebrane przez ratusz i podległe jednostki (ZDZiT, KBRD, MPK, Straż Miejską itd.) udostępnić jako materiał do dalszej, merytorycznej dyskusji.
W odpowiedzi na interpelację proszę wskazać, również powód dla którego pomimo wielu dyskusji na łamach komisji Rady Miasta zmieniono planowany rozkład, którego korekta rozminęła się z pierwotnymi założeniami i danymi, zapewnieniami, informacjami przekazanymi Radnym w dyskusji.

 • Czas reakcji na usterki, awarie w transporcie publicznym.

Początek „rewolucji” w transporcie publicznym przyniósł ze sobą szereg awarii, które mocno zachwiały niezawodność i pewność świadczonych przez gminę i podmioty pośrednie usług.
Z uwagi na powyższe zwracam się do Pana z prośbą o informację i wszczęcie dyskusji – jak czas trwania usterek skrócić do minimum? Proszę o informację jakie w trakcie projektowania i następnych etapach były zakładane czasy napraw, przywrócenia działania funkcjonalności komunikacji publicznej (szkieletu układu komunikacyjnego – linii tramwajowej). Proszę zatem o podanie jak szybko powinny być i jak są usuwane przykładowe usterki (oraz inne wynikające z umów, projektów itd przypadki.):

 1. pęknięcie szyny, lub inne uszkodzenie torowiska
 2. uszkodzenie, zerwanie trakcji elektrycznej (awaria zasilania, zarówno te usterki po stronie miasta jak i dostawcy energii)
 3. uszkodzenie, złamanie słupa/słupów trakcji elektrycznej
 4. uszkodzenie tramwaju w wyniku awarii, oraz uszkodzenie tramwaju w wyniku wypadku/kolizji
 5. czas przywrócenia rozkładowego kursowania po wypadku/kolizji z udziałem tramwaju

Proszę o podanie rzeczywistych czasów napraw, jakie zostały dotychczas zaobserwowane – w jakich czasach usunięto awarie.

Proszę o informację jakie kroki podejmie gmina celem zminimalizowania utrudnień wynikających z w/w przypadków i im podobnych.

 

Te odpowiedzi, rozważania proszę dołączyć do serii interpelacji z zakresu – Olsztyn miastem samokształcącym się.

 

 • Egipskie ciemności na ul. Antonowicza – niedziałające nowe oświetlenie.

Do dnia sporządzenia tej interpelacji oświetlenia na ul Antonowicza nie rozświetliło ciemności nawet na chwilę, proszę zatem o udostępnienie informacji kto i na jakiej podstawie odebrał coś co nie działa, nie pracuje a co gorsza nie wypełnia celu w jakim zostało to ustawione (mam nadzieję, że rozważanie z zakresu – lampy jako element dekoracyjny przy ulicy mogę uznać, za „z góry błędne”?). W związku z powyższym proszę o informację czy ta inwestycja została odebrana i rozliczona, kto i na jakiej podstawie tego dokonał? Kto, jaki wydział/jednostka jest za tą część inwestycji tramwajowej odpowiedzialna – jakie działania od chwili rozpoczęcia inwestycji zostały wykonane w tym:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej
 2. przekazanie placu budowy
 3. rozpoczęcie prac budowlanych
 4. kontrole przez nadzór, inwestora w trakcie budowy
 5. uwagi jeśli były wniesione
 6. udostępnienia infrastruktury, drogi, chodnika przyłączy itp.
 7. kiedy i na jakich zasadach został dokonany odbiór techniczny
 8. kiedy droga, chodnik zostały dopuszczone do ruchu
 9. jakie naprawy od chwili wybudowania lamp, chodnika na ul. Antonowicza zostały wykonane.
 10. I inne ważne dla bezpieczeństwa osób poruszających się u. Antonowicza

Te informacje mam nadzieję, pozwolą mi jako radnemu miasta wypełnić należycie ustawowy obowiązek wynikający z Art 23 Ustawy o samorządzie gminnym, gdyż poruszana w interpelacja wpływa na bezpieczeństwo użytkowników ul Antonowicza, co było poruszane wielokrotnie przez mieszkańców.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.