interpelacje z sesji 25 kwietnia 2012r

93/2012/SLD

W sprawie narzędzi promocyjnych

Zwracam się do Pana Prezydenta z oficjalnym wnioskiem o opracowanie stosownych procedur mających na celu „użycie radnych” Rady Miast jako nośnika promocyjnego podczas działań poza granicami miasta. Wielokrotnie w ramach pracy radnych funkcjonujemy również poza granicami naszej gminy. W dobrym tonie byłoby podczas takich działań wyposażyć radnych w odpowiednie materiały promocyjne by nadarzającą się okazję wykorzystać promocyjnie dla miasta

94/2012/SLD

W sprawie wprowadzenie pilotażu dotyczącego nowych zasad gospodarowania odpadami w Olsztynie

W związku ze zbliżającą się datą wprowadzenia nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie gminy, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w rozwiązaniach wynikających z prawa określającego zasady zamówień publicznych (protesty i odwołania) zwracam się z prośbą o zintensyfikowanie działań. Proszę również o możliwość wprowadzenia rozwiązań pilotażowych, by wypracowane zasady były oparte na doświadczeniach naszej gminy, a nie tylko na teoretycznym podejściu do gospodarki odpadami komunalnymi.

Proszę o informację ile wynosi bazowa ilość odpadów określona jako punkt wyjścia do realizacji zalecanych wartości odzysku i unieszkodliwiania odpadów w poszczególnych okresach przewidzianych do realizacji przez ustawodawcę. Zmieniła się zarówno ilość mieszkańców jak i ilość odpadów a wszystkie parametry wskazywane w przepisach dotyczą gminy. Zatem określenie parametrów ilościowych przypisanych do konkretnych dat jest punktem wyjścia do dyskusji.

W ostatnich latach znacząco poprawiło się podejście mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzenie jednolitej stawki opłat na zasadzie podatku gminnego może doprowadzić do zaprzepaszczenia tego dorobku – jak chcemy temu przeciwdziałać.

Zwracam się w tym miejscu z prośbą o niezwlekanie z wprowadzeniem nowych zasad gospodarki odpadami do ostatecznego terminu, zaproponowane działania pilotażowe mogą uchronić gminę od działania pod presją czasu – ostatecznego terminu wprowadzenia przepisów. Konieczny jest czas na wprowadzenie ewentualnych korekt.

Znana mi jest sytuacja prawna – brak rozporządzeń wykonawczych proszę nie unikać korespondencji z ministerstwem, nasze rozwiązania mogą stać się wzorem do naśladowania.

Przeciąganie określenia nowych zasad może dać niewystarczającą ilość czasu na dostosowanie się właścicielom nieruchomości, przedsiębiorcom i tym wszystkim którzy są żywotnie zainteresowani finalnymi rozwiązaniami. Proszę zatem o wszczęcie publicznej dyskusji, która pozwoli określić potrzeby i oczekiwania związane z gospodarką odpadami na terenie gminy, a zaproponowane przepisy przez gminę pozwolą te oczekiwania wypełnić.

95/2012/SLD

Zapytanie w sprawie celowości ustawienia żółtych barierek przy ul Sielskiej od skrzyżowania z ul. Jeziorną w kierunku na Ostródę – jaki cel przyświecał pomysłodawcy tego rozwiązania.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.