interpelacje z 9 grudnia

Kilka spraw się nawarstwiło, z małym opóźnieniem cztery interpelacje publikuję:

 

80/2012/SLD
Sprawa:  Odpady zalegające na olsztyńskim odcinku Łyny.

W tym roku odbył się już pierwszy spływ kajakowy Łyną, niestety urok tej pięknej wyprawy zakłócał widok dużej ilości różnorodnych odpadów znajdujących się przy brzegach rzeki.

Proszę o podjęcie działań mających na celu zobligowanie właścicieli terenów przylegających do koryta rzeki do uprzątnięcia nieruchomości.

79/2012/SLD
Sprawa: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Olsztyna. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu turystów w Olsztynie

Ponownie zwracam się do Pana w sprawie lokalizacji slipu, punktu startowego dla spływów kajakowych Łyną przez Olsztyn. Kilkukrotnie zwracałem się osób decyzyjnych w sprawie zorganizowania w/w miejsca przy okazji budowy „małego ronda” w Bartągu. W tej sprawie pierwsze sugestie pojawiły się w trakcie dyskusji nad zmianą budżetu miasta na 2011r – wygospodarowaniem środków na współfinansowanie inwestycji. Z przyjemnością odnotowałem fakt, że Pan Prezydent wówczas pozytywnie odniósł się do pomysłu zapisał propozycję. Kolejne miesiące mijały, ponawiałem wniosek również na Komisji Gospodarki, niestety obserwując PFU, samo rozstrzygniecie przetargu jak i telefoniczną rozmowę zarówno z przedstawicielami Starostwa, jak i wyłonionego wykonawcy uzyskałem informację, że koncepcja slipu, dojazdu do rzeki Łynie nie znalazła się w realizacji.
Proszę zatem o informację czy zostało opracowane lepsze, tańsze rozwiązania pozwalające bezpiecznie udostępnić możliwość rozpoczynania spływów kajakowych przez Olsztyn, skoro w ramach realizacji inwestycji komunikacyjnej nie przewidziano w/w rozwiązania?

78/2012/SLD
Sprawa: Współpraca samorządów na styku gmin. Bezpieczeństwo pasażerów komunikacji publicznej.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki jak i na Sesji Rady Miasta wspomniałem o problemach związanych z umiejscowieniem przystanku dla wysiadających – przystanku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Bartąska – Złota – Stawigudzka. Dziś poszerzę problem, w ramach interpelacji również o rozważania nad możliwością całościowej poprawy sytuacji pasażerów komunikacji publicznej w tym rejonie. Zwracam się zatem do Pana Prezydenta z prośbą o przedstawienie wariantów poprawy istniejącego stanu:
– możliwość przestawienia przystanku „dla wsiadających” – wybudowanie zatoki dla autobusów – poprawi to bezpieczeństwo i przepustowość ul. Bartąskiej
– możliwość, przy współpracy z gminą Stawiguda i Starostwem Powiatowym budowy przystanku „dla wysiadających” wraz z zatoką np. na terenie przyległym do kapliczki, lub winnym uzgodnionym miejscu.
Działania są konieczne ze względu na stale rosnącą ilość mieszkańców zarówno po stronie Olsztyna jak i sąsiedniej gminy. Przyrost mieszkańców odbywa się z większą dynamiką niż działania samorządów wynikające z ustawowych obowiązków.
Rozumiem szereg trudności jakim należy sprostać na styku gmin, ale jednocześnie mam nadzieję, że wielokrotnie powtarzane prośby o uzgadnianie wspólnych działań gmin zmierzających do realizowania ustawowych obowiązków samorządu pozwolą ten problem bezpieczeństwa przy użyciu niewielkich środków sprawnie i szybko rozwiązać.

77/2012/SLD
Sprawa:  Kolejny raz Bartąska, jak miasto nadzoruje inwestycje, respektuje zapisy gwarancyjne, kontroluje jakość projektów, monitoruje zmiany otoczenia wywołane działaniami inwestycyjnymi

Wielokrotnie monitowałem w sprawie jakości wykonanych robót, jednakże odpowiedzi czy to w trakcie posiedzeń komisji, czy pisemne na interpelacje nie spełniły swojego zadania zatem powracam do sprawy na podstawie szczegółowego rozwiązania technicznego do tematu. Dotychczasowa forma moich zapytań i interpelacji – poruszanie kilku spraw pobocznych pozostawiało furtkę na dowolne kształtowanie odpowiedzi, zatem postaram się dostosować do systemu i osiągnąć zamierzony skutek, a nie tylko pisanie ‘sobie a muzom’.

Powrócę zatem do interpelacji 44/2011/SLD i odpowiedzi MZ.NA.0003.37.2011 oraz BRN.003.14.2011.

W związku z faktem, że inwestor, właściciel jak i zarządca wskazanego rozwiązania komunikacyjnego w świetle w/w odpowiedzi są zadowoleni z faktu, że utworzone poprzez zlokalizowane w tym miejscu inwestycje zaburzają gospodarkę lokalnymi wodami opadowymi zwracam się do Pana z prośbą o ujawnienie kilku informacji mogących w przyszłości przeciwdziałać takim sytuacjom:

a) czy na etapie planowania inwestycji inwestorzy mieli wgląd w dokumentację melioracyjną tego rolniczego kiedyś terenu. Stosunki wodne w okresie użytkowania rolniczego w/w terenów były wręcz modelowo rozwiązane.

b) kto odpowiada za zdewastowanie systemu melioracji – czego wynikiem jest zalanie terenu 6ZP, oraz powstanie lokalnych zbiorników wodnych rozmiękczających korpus ul. Barąskiej

c) czy wnioski jakie należy wyciągnąć z błędów popełnionych na terenach objętych planem Kortowo-Sady zostaną uwzględnione przy wydawaniu pozwoleń pod przyszłę inwestycje.

kałuża jest powodem wielu zmartwień u pieszych ochlapanych wodą przez samochody poruszające się ul. Bartąską proszę o przekazanie informacji z podaniem nr uprawnień osób które zaprojektowały rozwiązanie komunikacyjne, wykonali roboty budowlane, pełnili na inwestycji budowlanej nadzór techniczny, dokonali odbioru z ramienia inwestora/zarządcy odbioru celem podjęcia działań obligujących do weryfikacji podjętych w procesie budowlanym decyzji.

d) jakie doraźne/docelowe działania naprawcze chce Pan zastosować by przywrócić równowagę w zagospodarowaniu wód opadowych w rejonie i okolicach ul. Bartąskiej? By powstrzymać dalsze straty finansowe zarówno wśród mieszkańców tych terenów jak i straty w infrastrukturze wywołane niezagospodarowanymi wodami powierzchniowymi.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.