interpelacje na sesji 25/01/2012r cz2.

83/SLD/2012

Przeciwdziałanie piractwu wobec zapisów ACTA

Jako samorząd jesteśmy zobowiązani do prowadzenia placówek edukacyjnych, dzisiejsza rzeczywistość sprawia, że funkcjonujemy w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie i wszechobecną informatyzację.

Proszę zatem o informację ile pracowni w szkołach działa z wykorzystaniem licencji Microsoftu, a ile pod kontrolą oprogramowania opartego na otwartym źródle.

Proszę analizę rozszerzyć również o pozostałe komputery funkcjonujące w jednostkach i spółkach podległych miastu. Z bezpośredniego porównania wynika, że komputer o jednakowej konfiguracji sprzętowej na platformie zamkniętej jest droższy od kilkuset i więcej zł od komputera działającego w oparciu o otwarte oprogramowanie np. platformę Linux.

Nawiązuję w tym miejscu do korespondencji jaką wystosowałem na ręce przewodniczącego Rady Miasta w sprawie doposażenia w stosowny sprzęt Rady Miasta. Nie ma potrzeby ponoszenia kosztów na drogie oprogramowanie biurowe i systemy operacyjne skoro są dostępne bezpłatne platformy porogramowe.

Proszę o informację jakie koszty z uwzględnieniem jednostek i spółek podległych zostały poniesione na oprogramowanie biurowe i systemy operacyjne (licencje) z uwzględnieniem trzech ostatnich lat.

Kończąc stwierdzeniem: „po co przepłacać, skoro nie widać różnicy, po co przepłacać skoro można to mieć za darmo”

Obecnie trwają rozważania o ile zmniejszylibyśmy koszty funkcjonowania, gdybyśmy opierali się na bezpłatnych legalnych programach? O ile nasze gospodarka byłaby bardziej konkurencyjna? O ile bylibyśmy bardziej innowacyjni , gdybyśmy korzystali z otwartych aplikacji?

Dlaczego zachęcamy uczniów do piractwa lub ponoszenia opłat licencyjnych, skoro są dostępne rozwiązania bezpłatne?

Mając na uwadze ostatnie dyskusje o ACTA w Polsce – Olsztyn (jako całość miasta, a nie tylko samorząd) oparty na zamkniętym, licencjonowanym oprogramowaniu to „kąsek” wart około miliarda złotych (koszty dotychczas ponoszone i planowane w kilku najbliższych latach). To ogromna kwota, a jak wynika z dostępnych alternatyw nie musimy przymuszać do ponoszenia kosztów, musimy tylko dać umiejętności.

Apeluję zatem o podjęcie działań w kierunku obniżenia kosztów, opłat ponoszonych na licencje programów. Proces ten powinien być stopniowy, proszę o podjęcie działań mających na celu ograniczenie kosztów opłat licencyjnych.

 

 

 

84/SLD/2012

Zaawansowanie projektu śmieciowego w Olsztynie.

 

Po ostatnich publikacjach w „Pulsie Biznesu” coraz częściej pojawia się opinia, że projekt w którym za pomocą ZGOK nasz samorząd chce rozwiązać problem gospodarki odpadami najprawdopodobniej upadnie ze względu na nieuzyskanie finansowania.

Jako mieszkaniec miasta, Prezes Stowarzyszenia Zacisze, Przewodniczący ROG, Przewodniczący SLD w Olsztynie, a teraz również jako Radny obserwuję podejmowane działania w sprawie gospodarki odpadami, oraz aktywnie włączam się w dyskusję.

Interpelowałem w tej sprawie kilkukrotnie, po ostatnich doniesieniach i przeprowadzonych rozmowach pytam się czy dysponujemy „planem B” w przypadku niepowodzenia budowy systemu z pozostałymi gminami?

Na jakim etapie są przygotowania do pełnego przejęcia obowiązku jaki nakłada na nasz samorząd zmiana przepisów prawa?

 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.