interpelacja w sprawie zanieczyszczeń rzeki Wadąg

Uczestniczyłem w akcji Sprzątania Świata – lokalnie w Olsztynie sprzątana rzeki Wadąg. Poczyniliśmy obserwacje i namierzyliśmy największych “szkodników” którzy najwięcej nad rzeką śmiecą. Następstwem tych działań jest interpelacja nr 107 – oto jej treść:

Pan
Jan Tandyrak
Przewodniczący
Rady Miasta

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przekazuję na Pana ręce interpelację i prośbę o osobiste uczestnictwo w procesie poprawy stanu wód rzeki Wadąg. W trakcie akcji Sprzątanie Świata – Polska 2012, w której osobiście uczestniczyłem 15 września 2012 (akcja zorganizowana przez olsztyńskich społeczników) dało się ustalić źródło pochodzenia części zanieczyszczeń zarówno koryta rzeki jak i jej brzegów. Odwołuję się w tym miejscu do pasji Pana Przewodniczącego związanej z wędkarstwem, gdyż walory sportowe, rekreacyjne tego cieku wodnego muszą być bardzo interesujące skoro w trakcie akcji trwającej od godziny 11 do 16 dało się zaobserwować kilkadziesiąt osób korzystających z wędkarskich walorów rzeki.

 

107/2012/SLD
Sprawa: Poprawa czystości rzeki Wadąg, diagnoza źródła zanieczyszczeń.

 

Pan
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

 Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań zmierzających do udostępnienia rzeki Wadąg również dla miłośników wędkarstwa. Sądzę, że nawiązanie współpracy naszego samorządu z organizacjami skupiającymi wędkarzy pozwoli zagospodarować i uświadomić potencjał osób, które korzystając z aktywnego spędzania czasu będą również wyposażone, przyzwyczajone do właściwego zachowania się i umiejętnego korzystania ze wspólnych zasobów.

W trakcie sobotniej akcji społecznej największe ilości odpadów, zalegających w korycie rzeki i nad jej brzegami, zostały wytworzone przez „nieświadomych” wędkarzy. W miejscach „doraźnie” przygotowanych na stanowiska wędkarskie dawało się zauważyć (i mimo kilkugodzinnego zaangażowania kilkudziesięciu osób w akcję sprzątania) nadal daje się zauważyć (przez dużą ilość nagromadzonych odpadów) następujące odpady: puszki i opakowania po przynęcie, butelki po małoobjętościowych napojach „rozgrzewających”, puszki po napojach itp.

Jestem daleki od sugestii wyłączania zbiornika z praktyk wędkarskich, proszę zatem Pana Prezydenta o podjęcie działań wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kadrą UWM, Instytutem Rybactwa Śródlądowego i organizacjami społecznymi o utworzenie w oparciu o rzekę Wadąg miejsca uświadamiającego jak należy zachowywać się nad wodą, jak z niej korzystać – obszaru „szkółki wędkarskiej” w której bezpłatnie będą mogli się edukować i uświadamiać wędkarze.

W tym miejscu deklaruję również swoje zaangażowanie we wspólne działania, dziś rzeka Wadąg jest miejscem niewykorzystanego potencjału, miejscem zaniedbanym, może edukacyjne wykorzystanie tego zbiornika wpłynie nie tylko na wygląd tego miejsca i jakość wody – ale przyczyni się do poprawy świadomości użytkowników wszystkich wód nie tylko na terenie Olsztyna ale i całego regionu.

Z  poważaniem 

Krzysztof  Kacprzycki 
Radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.