dwie sprawy

 Dziś do biura Rady Miasta trafiły dwie interpelacje, jedna  ponownie dotyka sprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wilczyńskiego – Bartąskiej – Kutrzeby. Druga dotyczy wojny plakatowej i propozycji na przyszłość, by cel jaki przyświecał decyzji władz miasta – darmowe miejsca na ogłoszenia wyborcze – rzeczywiście sprzyjał demokracji a nie tylko wojnie między sztabami. Wprowadzone zmiany w regulaminie Rady Miasta może nakładają nowe obowiązki na Radnych, ale też pozwalają na pełne opisanie sprawy jakiej mają dotyczyć. Dzisiejsze są z zakresu od bezpieczeństwa do polityki.

Oto treść interpelacji 55/2011/SLD: ponowna interpelacja w sprawie skrzyżowania ulic na osiedlu Generałów

Zwracam się ponownie do Pana w sprawie bezpieczeństwa pieszych i kierowców przemieszczających się w obrębie skrzyżowania ulic Bartąskiej-Kutrzeby-Wilczyńskiego. Pierwszą interpelację w tej sprawie składałem w trakcie IV sesji Rady Miasta 26 stycznia 2011r. Ostatnie dni doprowadziły do kilku zdarzeń drogowych, w których ucierpiały nie tylko pojazdy – został również potrącony pieszy na pasach. Obiecane w odpowiedzi z dnia 16 lutego 2011r obserwacje powinny się dawno zakończyć, niestety w wyniku zaniechania wystąpiły tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, które odczuwam na podstawie braku działania, sugeruję doraźne rozwiązania, które w znaczącym stopniu poprawią bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania. Obecnie ustawione na wyspie pomiędzy pasami ruchu oznakowanie zasłania pieszych, czyniąc ich niewidocznymi dla kierowców, co często kończy się nieoczekiwanym wtargnięciem na przejście dla pieszych. Proszę o rozważenie w trybie pilnym demontażu oznakowania z wyspy oraz zamontowanie oznakowania umieszczonego na bramce. W związku z niewystarczającym oświetleniem w/w przejścia proszę o umieszczenie dodatkowego górnego oświetlenia przejścia dla pieszych. Doraźnie zmiany pozwolą w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo i dać czas, na opracowanie docelowego rozwiązania, niestety 9 upływających miesięcy okazało się czasem niewystarczającym.

Proszę również rozważyć zamontowanie na wyjeździe z ul. Kutrzeby w ul. Wilczyńskiego nakazu skrętu w prawo jako doraźne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania.

Oto treść interpelacji 56/2011/SLD: bezpłatne miejsca z przeznaczeniem pod plakaty wyborcze na słupach ogłoszeniowych

Każde zarządzenie Prezydenta Miasta służące demokracji zasługuje na wsparcie i pozytywny odbiór. Wskazane w zarządzeniu punkty do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń wyborczych miały zapewne zapewnić możliwość prezentacji kandydatom nie tylko reprezentujących obfitujące w środki komitety wyborcze. Niestety miejsca te stały się areną wojny plakatowej. Jeśli to możliwe zwracam się do Pana z prośbą, by przy kolejnych wyborach, referendach które będą się odbywać również w Olsztynie plakaty były przekazywane przez komitety do Zakładu Targowisk Miejskich. Takie działania przy opracowaniu algorytmu prezentowania ogłoszeń pozwolą uporządkować reklamy wyborcze na słupach. Będzie o wiele lepsze wykorzystanie powierzchni reklamowej i wybory będą cywilizowane.

Niestety emocje w kampanii plakatowej sięgają zenitu i szczytny zamiar przyświecający rozwojowi demokracji przeradza się w nagminne łamanie prawa wyborczego. Konieczne są zmiany cywilizujące proces wyborczy. Kolejne wybory już za 3 lata, można zatem spokojnie rozpocząć przygotowywanie rozwiązań.

 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.