Ziemia, woda – wniosek o udzielenie informacji o środowisku

Zwracam się do Pana z wnioskiem na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Przedmiotem wniosku jest:

  • Uzyskanie informacji w sprawie działań podjętych wobec zalewania tzw. „Drogi z płyt” łączącej osiedla Zacisze i Tęczowy Las – informacji polegających na wglądzie/kopii sporządzonych opracowań, ekspertyz, wniosków, pism , decyzji, mających na celu wyjaśnienie przyczyny – powodów zalewania drogi.
  • Uzyskanie informacji w sprawie działań podjętych w związku z interpelacją (maj 2017) dotyczącą deponowania na terenie Olsztyna mas ziemnych tj: na wglądzie/kopii sporządzonych opracowań, ekspertyz, wniosków, pism , decyzji, mających na celu wyjaśnienie sprawy poruszonej w interpelacji.

Liczę na załatwienie sprawy  bez zbędnej zwłoki ze względu na składane w tej sprawie interpelacje.

 

 

 

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *