Interpelacja: egzekucja przepisów – zakaz palenia w mieście

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie działań, które doprowadzą do normalizacji sytuacji – działania zgodnie z literą prawa, czyli przywrócenie radnym gminy roli uchwałodawczej, realizowanie działań Prezydenta – władzy wykonawczej i uruchomienie aparatu kontroli (czy wprowadzone przepisy są realizowane z ich celem i stosowaną intencją.

Chciałbym wrócić do samego procesu legislacyjnego – wielokrotnie mówiłem publicznie o konieczności wprowadzenia takich zmian, które doprowadzą do tego, że niedopałki zamiast lądować w dowolne miejsca na terenie miasta znajdą się w popielniczkach. Osobiście brałem udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany przepisów (wpis na platformie 26 września 2016 r.) oraz szereg wpisów i dyskusji #zapecionyOlsztyn. Co do jednego – dotychczasowy stan rzeczy nie mógł/nie może istnieć – jesteśmy zgodni. Chciałbym również przypomnieć, że w dyskusji na samej sesji, zadałem pytanie: czy jest przekonanie, że uchwalane przepisy dadzą narzędzia do tego by stan rzeczy ucywilizować? W odpowiedzi było milczenie.

Czas konsultacji, wykorzystałem sumiennie, okres ustanawiania prawa również – ale nie można poprzestawać na fasadowych działaniach, tylko robić co tylko w naszej mocy by uchwalane prawo było skuteczne, powszechnie znane i poddawane egzekucji!

Jeśli można uznać, proces legislacyjny za prawidłowo prowadzony, to sama realizacja – proces wykonawczy (działania Prezydenta i podległych służb …… obrazują poniższe zdjęcia)

Torowisko przy Płoskiego/Witosa
12.05.2017 r.
CRS Ukiel
18.05.2017 r.

O ile nie można mieć pretensji, co do tego, że nie jest posprzątane x razy dziennie – to należy mieć wątpliwości co do właściwego zachowania mieszkańców. Wielokrotnie powtarzałem i powtórzę jeszcze raz: czysto jest nie tam, gdzie się sprząta tylko tam, gdzie się nie brudzi!

Rolą radnego nie jest egzekucja przepisów prawa, nie jest prowadzenie szerokich działań informacyjnych – rolą radnego jest uchwalanie dobrego prawa, które ma służyć poprawie warunków i jakości życia mieszkańców, rolą radnego jest również sprawowanie funkcji kontrolnej nad organem wykonawczym!

Chciałbym powrócić, na taką ścieżkę, bo przyznaję robi się już męczące informowanie palących w miejscu niedozwolonym (perony i przystanki komunikacji miejskiej, parki i CRS Ukiel) w większości przypadków interwencje te są neutralne, a czasem zamieniają się w ciekawe dyskusje o mieście, jednakże trafiają się i takie, które kończą się dość brutalną wymianą zdań (do rękoczynów szczęśliwe nie doszło w moim przypadku). Jednakże otrzymuję informację o przypadkach, kiedy po zwróceniu uwagi na niezgodne z przepisami zachowanie dochodzi do czynów zabronionych prawem wobec podejmujących interwencję.

Zatem zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie następujących działań, które z uchwały rady miasta zrobią obowiązujące/poddawane egzekucji/powszechnie znane/prawo – a nie dokument w teczce, czy listek figowy na sumieniu władzy, że będzie działanie zgodne z intencją.

Wnoszę zatem o następujące działanie:

  • Wykorzystanie systemu informacji pasażerskiej do przekazania następującej informacji. Informujemy, że na peronach, przystankach komunikacji miejskiej, parkach oraz plażach obowiązuje zakaz palenia. (bądź innego komunikatu, który przekaże informację mieszkańcom , np. przez miesiąc)
  • Wywieszenie informacji na płotkach znajdujących się przy wejściu na perony
  • Wywieszenie plakatów (informacji wizualnej w środkach komunikacji publicznej) ostatnio można zaobserwować że miejsc wolnych jest bardzo dużo.
  • Wywieszenie informacji na wiatach przystankowych – jest bardzo wiele pustych/wolnych.
  • Po okresie 2 tygodni od wprowadzenia w/w kampanii informacyjnej proszę o uruchomienie akcji związanej z egzekucją przepisów. Liczę, że wszystkie lądujące w trawie, na chodniku (gdziekolwiek poza koszem na śmieci pety) będą się wiązały z postępowaniem mandatowym, bądź wnioskiem do sądu a za tym wymiar sprawiedliwości znajdzie zastosowanie dla środka jakim są prace społecznie użyteczne – sprzątanie miasta. Mamy również monitoring, którego zastosowanie znacząco poprawi skuteczność egzekucji prawa. Liczę również, że wpływy z kilku mandatów pokryją koszty mojego wniosku. Wyeliminowanie zaśmiecania miasta – pozwoli zaoszczędzić środki, które jeśli nie na sprzątanie będziemy mogli przeznaczyć np. na utrzymanie terenów zielonych.

Oczekując wreszcie skutecznego prawa, składam na Pana ręce prośbę do Komendanta Straży Miejskiej by słowami rzecznika, nie przekazywać informacji o miękkim podejściu do uchwalanego przepisu. Przepis zawsze będzie martwy jeśli nie będzie skutecznej jego egzekucji. Moje osobiste zasoby i podejmowane działania uznaję za więcej niż niewystarczające by własnoręcznie obecny stan doprowadzić do poziomu przystającego do cywilizacji XXI wieku. Literatura podaje, że niedopałek papierosa rozkłada się od roku nawet do 10 lat, a jego skład chemiczny skłania by kwalifikować go do odpadów wręcz niebezpiecznych.

Liczę, że dane statystyczne zachęcą do skutecznego działania: w 2015 roku papierosy paliło w Polsce 33 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet – wynika z Eurobarometru. Łącznie tytoń pali 28 proc. Polaków, w 2012 r. było to 32 proc. W całej Unii pali 26 proc. Europejczyków, o 2 pkt. procentowe mniej niż 2 lata temu. Ta tendencja się utrzymuje i warto ochronić zdrowie najmłodszych mieszkańców naszego miasta – którzy przez brak egzekucji uchwały Rady Miasta stają się biernymi palaczami!

 

 

Pozostając do dyspozycji

 

Krzysztof Kacprzycki

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *