wznowienie procedury pozwolenia na budowę na styku gmin

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn

 

W imieniu mieszkańców Osiedla Zacisze jako Prezes Stowarzyszenia Zacisze (założonego dnia 7.08.2006r. w Olsztynie) zgodnie z rozdziałem II statutu „Cele i środki działania” §1 w brzmieniu: Celem Stowarzyszenia zgodnie z zainteresowaniami jego członków jest :
1) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla Zacisze

Wnoszę jako Prezes Stowarzyszenia Zacisze zgodnie ze statutem o wznowienie postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę nr Sta/31/2017 z dnia 22.02.2017 r. dotyczącą budowy pięciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Stawiguda, obręb Bartąg działki ewidencyjne nr 299/50; 299/51.

Uzyskaliśmy informację o wydaniu pozwolenia na budowę i zamiarze budowy w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zamieszkiwanych przez mieszkańców Zacisza poprzez informację jaka została przekazana mieszkańcowi Osiedla Panu Pawłowi Staszak dnia 31.03.2017r. w Starostwie Powiatowym.

Przedmiotowa budowa/budynki zostały podłączone komunikacyjnie z drogą gruntową o nazwie Kwiatowa. Nie uzgodniono układu komunikacyjnego (włączenie ul. Kwiatowej do ul. Srebrnej) z Zarządem Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. Obecnie funkcjonujący układ komunikacyjny nie został zaprojektowany jako ulica zbiorcza tylko jako ulica osiedlowa. Dziś funkcjonujące rozwiązanie komunikacyjne jest na tyle obciążone, że nie jest w stanie funkcjonalnie obsłużyć kolejnych użytkowników. Teren gminy Olsztyn jest określony uchwałą Sejmiku Województwa w Planie Ochrony Powietrza jako teren, na którym trzeba ograniczyć niską emisję – dodatkowo obciążona droga gruntowa (docelowo ma to być 126 mieszkań) przyjmując średnią powiatową 510 samochodów/1000 mieszkańców to należy doliczyć, że blisko 200 pojazdów dziennie będzie powodowało wznoszenie kurzu na nawierzchni gruntowej oraz utrudnienia na niedostosowanym do wzrostu obciążenia skrzyżowaniu Złota-Bartąska-Stawigudzka.

Warto wziąć w tych rozważaniach również aspekt że w MPZP zapisano co do przedmiotowych działek, wymienionych w decyzji zachowanie maksymalnego zadrzewienia – niestety zostało ono całkowicie usunięte z działek.

Kolejny aspekt to wysokość budynków – kominy wentylacyjne budynków i wywiewane z nich powietrze z okapów kuchennych (smażona ryba, przypalony tłuszcz itd.) będzie wwiewane bezpośrednio do rozszczelnionych okien mieszkańców Olsztyna – mieszkańców osiedla Zacisze.

Na łamach Gazety Wyborczej (a dokładnie portalu olsztyn.gazeta.pl) opublikowano (28.04.2017r godz. 18:00 )artykuł autorstwa Redaktora Grzegorza Szydłowskiego pt.: „Miasto wstrzymało budowę bloków w Śródmieściu Olsztyna” cytuję:” Chodzi o pogorszenie przez nowy blok warunków życiowych mieszkańców pobliskich budynków, a mianowicie czasu nasłonecznienia ich mieszkań w ciągu dnia, oraz o liczbę ogólnodostępnych miejsc postojowych. Stąd odmowa wydania pozwolenia na budowę.” Inwestycja która niepokoi mieszkańców dokładne tym przesłankom odpowiada. Zatem wnoszę w imieniu członków Stowarzyszenia, oraz na wniosek i prośbę mieszkańców Osiedla Zacisze o ponowne wszczęcie procedury wydawania pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że bezzwłoczne przystąpienie i wpisanie jako strony w postępowaniu Stowarzyszenia pozwoli na wypracowanie konsensusu, który zadowoli zarówno mieszkańców Osiedla jak i samego inwestora.

 

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                     Krzysztof Kacprzycki

Prezes Stowarzyszenia Zacisze

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

2 komentarze

  • olo_mistrzu

    Witam

    Czy wiadomo ile pięter docelowo mają mieć budowane właśnie budynki ?

  • Krzysztof Kacprzycki

    To zależy kto liczy – deweloper i starostwo pisze swoje stosując kruczki matematyczne co do klasyfikacji kondygnacji.

    Ważniejsze jest podanie wysokości która zapisana jest na ponad 12 metrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *