Trzeba pozytwynie wykorzystać nagromadzoną energię

Uchwała Rady Osiedla Generałów

z dnia 25/08/2014

Na podstawie uchwały Rady Miasta XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r rozdział II §3 ustęp 2 pkt. 4 uchwala się co następuje:

 

Rada Osiedla Generałów składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych
w przedmiocie – zebranie opinii, potrzeb i wniosków mieszkańców południowej części Olsztyna w sprawie utworzenia/zagospodarowania terenów przeznaczonych do wypoczynku, terenów zieleni urządzonej – oznaczonych w MPZP, Studium i innych miejscach, które można przekształcić na zagospodarowaną i dostępną przestrzeń publiczną.


Cel – przygotowanie założeń, koncepcji, zebranie pomysłów i oczekiwań co do zagospodarowania w/w terenów.


Czas trwania – od 3-go czwartku września 2014r do połowy kwietnia 2015r


Forma – w postaci minimum 4 spotkań otwierających, dyskusji publicznej przeprowadzonych na osiedlach Nagórki, Jaroty, Generałow, Pieczewo, oraz 4 podsumowujących. Równolegle ankieta w internecie, dyskusja na platformie konsultacji społecznych.


Zgłaszanie uwag – w trakcie dyskusji publicznej, w formie udziału w dyskusji na portalu konsultacji społecznych, poprzez ankiety (dopuszcza się we współpracy z radami osiedli i organizacjami pozarządowymi również prowadzenie ankiet w formie papierowej)


Uzasadnienie i cel prowadzenia konsultacji – ostatnie wydarzenia, głosy mieszkańców i organizacji społecznych w trakcie dyskusji nad MPZP dotyczącego terenu pomiędzy Nagórkami i Jarotami, oraz w związku z projektami częściowego zagospodarowania terenów zielonych, utworzenia terenów rekreacyjnych w ramach projektów OBO konieczne jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań w formie koncepcji, wytycznych do projektowania i dalszego zagospodarowania, tworzenia terenów rekreacyjnych i zieleni urządzonej w południowej części Olsztyna


Udostępnienie materiałów na stronie Konsultacji Społecznych, prezentacja w trakcie dyskusji publicznej-spotkań otwartych, oraz na stronach partnerów konsultacji.

 

Jako osobę do kontaktu w sprawie, zgodnie z pkt. 9 Uchwały XXXIV/605/13 z dnia 27 marca 2013r  Rada Osiedla deleguje Krzysztofa Kacprzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu ROG – przekazanie do Urzędu Miasta

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.