Tezy do debaty programowej w wyborach Prezydenta

Przedstawiam do dyskusji tezy programowe do dyskusji. Wszelkie uwagi proszę kierować jako komentarz pod postem, pocztą elektroniczną na adres: rm@sld.olsztyn.pl, fax: +48 89 679-05-81

Tezy programowe podaję pod dyskusję i konstruktywną krytykę. Te działanie to próba zmiany funkcjonowania politycznej sceny w Olsztynie. To próba zakończenia głosowania na „opakowanie” czas najwyższy by poznać towar i to dokładnie. To co w najbliższym czasie się będzie działo – da owoce za kilka lat. Ważne by nie były to zgniłe jabłka.

1. Miasto ma służyć mieszkańcom

Na podstawie konsultacji społecznych i własnych obserwacji dokonane zostanie zestawienie najbardziej uciążliwych problemów dotykających wszystkich mieszkańców, które systematycznie będą likwidowane.

2. Miasto z dobrym klimatem dla inwestorów, to jasne zasady współpracy, jawny i sprecyzowany udział środków publicznych w realizacji inwestycji, bez uznaniowego ich wspierania.

3. Strategia Miasta Olsztyn ma przystawać do potrzeb dnia dzisiejszego, ta obecnie obowiązujące nie uwzględnia potrzeb na lata przyszłe i nie jest realizowana, a często postępuje się wbrew strategii.

4. Rozwiązać metropolitarne problemy Olsztyna. Czas przestać zajmować się tylko walką o wpis do obszarów metropolitarnych, czas nawiązać współpracę z sąsiednimi samorządami. Najwyższa pora zmierzyć się z problemami jakie rodzi przenoszenie się mieszkańców miasta na tereny podmiejskie (sypialnie Olsztyna stanowią teraz gminy Stawiguda, Dywity, Purda, Gietrzwałd) czas uwzględnić i rozwiązać problemy migracji mieszkańców, taki stan rzeczy powoduje utrudnienia komunikacyjne i ubytek środków w budżecie miasta, pieniądze ubywają, a problemów przybywa) Olsztyn staje się tylko miejscem pracy, miejscem na zakupy, miejscem nauki. Firmy działające na terenie miasta mają swoje siedziby poza miastem, odpis z podatku CIT wpływa do innych samorządów.

5. Program dla młodych mieszkańców miasta. Miasto nie realizuje programu pomocowego dla młodych rodzin. Brak wystarczającej ilości miejsc w żłobkach, brak miejsc w przedszkolach. Usytuowanie istniejących obiektów wywołuje dodatkowe utrudnienia komunikacyjne. Standardem jest, że mieszkający w olsztyńskich sypialniach zawożą swoje dzieci do żłobków i przedszkoli na terenie całego miasta. W/w obiekty muszą być dostępne dla rodziców w dostosowanym do charakteru pracy i konieczności uwzględniania czasu na dojazd.

6. Program ulg dostępnych dla zameldowanych mieszkańców miasta. Aby zwiększyć wpływy z odpisu podatków (należy tu uwzględnić spadek wpływów jaki wynika z przyjęcia przez Sejm pakietu ustaw podatkowych zmieniających progi podatkowe) trzeba wprowadzić udogodnienia dla zameldowanych mieszkańców miasta. Musimy tu mieć na uwadze fakt podlegający badaniom – że duża część osób zamieszkujących na terenie Olsztyna nie jest zameldowana, generuje koszty z tytułu przejazdów MPK, przejazdów prywatnymi pojazdami itp. Mieszkańcy generujący dochód dla miasta (wpływy do budżetu miasta z tytułu odpisu z podatków przekazywanych centralnie) muszą mieć korzyści z tytułu bycia mieszkańcem miasta (tańsze bilety, tańsze usługi, – taka forma zachęty może zwiększyć odsetek płacących podatki do miasta)

7. Likwidacja monopoli w mieście. Istniejące praktyki monopolistyczne, praktyki karteli w Olsztynie powodują zawyżone koszty życia w Olsztynie. Trzeba tu wziąć pod uwagę sprawy:

I. komunikacji miejskiej (obecnie droga, niewydolna, niespełniająca oczekiwań mieszkańców miasta)

II. gospodarki odpadami (obecnie miasto Olsztyn wprowadziło praktyki monopolistyczne, podejmowane działania powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego, plan gospodarki odpadami jest niezgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, władze miasta pozwalając na wywóz odpadów poza granice województwa działają na szkodę naszego regionu. Miasto łamie zapisy ustawy o gospodarce odpadami do dziś nie przedstawiło sprawozdania z gospodarki odpadami.

III. PWIK – uzyskanie zgody na przyłącze i planowane podwyżki cen wody z tytułu prowadzonych inwestycji z podatków mieszkańców?? Taki stan rzeczy nie może dłużej trwać.

8. Zmiana nastawienia władzy w mieście – koniec z arogancją. Niedopuszczalnym jest łamanie zapisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Nie może dalej postępować marginalizacja Rad Osiedli, nie mogą dłużej być marginalizowane Organizacje Pozarządowe – tą sprawę najlepiej określ przysłowie „”co dwie głowy to nie jedna” czas czerpać wiedzę z wniosków zaangażowanych społeczników, czas uwzględniać potrzeby grup społecznych i mieszkańców. Władza w mieście musi słuchać mieszkańców i reagować aktywnie na potrzeby mieszkańców i aktywnych grup społecznych. Takie działania są podstawowym bodźcem do rozbudowy modelu społeczeństwa obywatelskiego, są bodźcem do działania.

9. Likwidacja bałaganu i błędów inwestycyjnych w mieście
. Już dziś trzeba skończyć z realizacją inwestycji które były dobre wczoraj, a dziś już nie spełniają wymogów. Niedopuszczalne jest realizowanie inwestycji będących chorym wymysłem „władzy” nie można kosztem mieszkańców budować olimpijskiej pływalni z tak nikłym dofinansowaniem ze środków UE. Ten pomysł został negatywnie oceniony przez mieszkańców miasta w trakcie konsultacji społecznych – mieszkańcom nie potrzeba olimpijskiego basenu – mieszkańcom potrzebne są obiekty rekreacyjno sportowe w których można dzieci w wieku szkolnym i młodsze uczyć pływać, potrzebne są obiekty w których całe rodziny będą mogły czynnie wypoczywać korzystając z sauny, jacuzzi, zjeżdżalni, basenów do pływania rekreacyjnego, sztucznej fali itp.

Czas już dziś rozpocząć konsultacje społeczne na etapie koncepcji wszystkich zamierzeń budowlanych których realizacja ma się odbyć przy udziale środków pomocowych z UE. Niedopuszczalnym jest poddawanie pod konsultacje społeczne gotowego rozwiązania – bez możliwości wariantowego rozwiązania problemu!!!.

10. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Dziś Olsztyn nie korzysta z dobrodziejstwa jakim jest uczelnia wyższa. Ekspertyzy jakie się pojawiają w mieście są zlecana na zewnątrz – to osłabia pozycję środowiska naukowego w Olsztynie. Warto przygotować program grantowy. Najwyższa pora by pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej opracowania studentów rozwiązywały koncepcyjnie i naukowo problemy miasta. Czas by magistrowie i doktorzy w swoich pracach pod okiem wysoce wyspecjalizowanej kadry naukowej popełniali prace pokazujące spektrum rozwiązań problemów miasta i mieszkańców.

Tematy które trzeba już dziś potraktować priorytetowo:

– obecność Olsztyna na polach Grunwaldu!!?

– sprawy szkolnictwa (szeroko pojęta dostępność edukacji)

– czas uzmysłowić sobie i wszystkim po kolei, że Olsztyn jak każde miasto jest systemem naczyń połączonych – jak coś się wali to oddziałuje na wszystkich.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.