Skarga

Olsztyn 16 listopada 2009r. Rada Miasta Pan Zbigniew Dąbkowski Przewodniczący Rady Miasta Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn znak: 9/kk/16/11/2009 Dotyczy – konsultacje społeczne SKARGA Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza. Prezydenta miasta działającego w sprzeczności z ● Uchwałą Nr LXVIII/842/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 roku w […]

Read more