Szkoła na Osiedlu Generałów

Olsztyn 2017-12-04

Uchwała Rady Osiedla Generałów

1.

Działając na podstawie statutu Rada Osiedla Postanawia

2.

Przedstawić uchwałę strategiczną z punktu widzenia dalszego funkcjonowania Osiedla Generałów w Olsztynie. Mając na uwadze dalszy rozwój miasta a co za tym idzie ekspansję budownictwa mieszkaniowego w południowej części Olsztyna – Rada wnioskuje o:

3.

Podjęcie strategicznej decyzji o budowie szkoły podstawowej na terenie osiedla wraz z częścią przeznaczoną na działalność kulturalną i sportową.

Uzasadnienie uchwały:

W MPZP obejmujących nasze osiedle znajdują się dwa tereny pod usługi edukacyjne ( w okolicach ul. Płoskiego i ul. Maczka). Po wnikliwej analizie możliwości finansowych miasta (o czym w dalszej części uchwały) należy zdaniem Rady Osiedla podjąć strategiczną decyzję o wyborze lokalizacji. Mając na uwadze już funkcjonujące przedszkole oraz dostępność i ukształtowanie terenu mniej kłopotliwym wydaje się teren zlokalizowany przy ul. Maczka.

Po wnikliwej analizie możliwości finansowych miasta (o czym w dalszej części uchwały) należy podjąć strategiczną decyzję o wyborze lokalizacji. Mając na uwadze funkcjonujące już przedszkole oraz dostępność terenu bardziej realną wydaje się lokalizacja przy ul. Maczka. Należy zatem przy zmianie obecnego MPZP przy Płoskiego dopuścić wariantową zabudowę wielorodzinną o wysokiej intensywności ( naliczyć opłatę adiacencką) z jednoczesnym powiązaniem zagospodarowania przyległych terenów zielonych (przyosiedlowy park z pełną infrastrukturą w ramach możliwej inwestycji – inwestycja w komplecie. Inwestycja przy ul Płoskiego w obiekt edukacyjny ze względu na duże różnice w ukształtowaniu terenu mogłaby znacząco podnieść koszt infrastruktury towarzyszącej tj. hali sportowej i wielofunkcyjnego boiska.

Oczekujemy również zmiany MPZP dotyczącego planowanej budowy trasy NDP – oczekujemy likwidacji rezerwy pod przebieg trasy (plan nr 58) oraz ustanowienie w części zabudowy szeregowej lub nieintensywnej wielorodzinnej celem pozyskania środków finansowych na wszczęcie procesu budowy szkoły, oraz możliwość doinwestowania, rozbudowania istniejących, tak potrzebnych terenów rekreacyjnych na Osiedlu Generałów.

Proponujemy również w ramach poszukiwania środków zmienię zapisów MPZP przy ul. Nowaka (brzeziny) wprowadzenie niskointensywnej zabudowy jednorodzinnej.

Wnosimy o dokonanie stosownych rozliczeń z właścicielami terenów poprzez naliczenie opłat adiacenckich.

Mając doświadczenia z budową przedszkola na Osiedlu Generałów – Rada Osiedla deklaruje daleko idącą pomoc i współpracę.

Zwracamy się również na ręce Pana Prezydenta z wnioskiem o wystąpienie do Ministra Edukacji, Ministra Finansów, Rządu RP oraz władz Samorządu Województwa z prośbą o wskazanie możliwego montażu finansowego budowy nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu na miarę XXI wieku.

Zaproponowane przez nas rozwiązania pozwalają na wygenerowanie środków niezbędnych do zamiany/wykupu gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej oraz znalezienie części wkładu własnego do inwestycji. Oczekujemy również że zaproponowany kierunek pozwoli definitywnie rozwiązać problem komunikacyjny przy związany z stanem układu drogowego przy ul. Maczka.

 

Przewodniczący Rady Osiedla Generałów

 

Krzysztof Kacprzycki

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *