sprawa z którą nie można sobie poradzić od dwóch lat

Już dwukrotnie mieliśmy problem z stosowaniem środków ochrony roślin na terenie i w sąsiedztwie Osiedla Generałów – osobiście interweniowałem w drodze interpelacji. http://krzysztof.kacprzycki.pl/interpelacja-stosowanie-srodkow-chemicznych-w-olsztynie-trucizn-i-substancji-niebezpiecznych/

Niestety ta forma, ta ścieżka okazała się zupełnie nieskuteczna. Dziś uczestnicząc w piątych urodzinach PM 5 na Osiedlu Generałów postanowiłem dokończyć sprawę powołując się na przepisy szczegółowe zawarte w etykiecie środka – zezwoleniu wydanym przez MRiRW. Pismo zostało wysłane o następującej treści:

Pan
dr inż. Jerzy Zielenkiewicz
Dyrektor Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego „Pozorty” Spółka z o.o.

ul. Juliana Tuwima 19, 10-747 Olsztyn
tel./fax +4889 524-06-31
e-mail: pozorty@wp.pl

Szanowny Panie Dyrektorze!

Mając na uwadze przykre doświadczenia w sprawie stosowania oprysków na terenie i w pobliżu Osiedla Generałów, oraz na podstawie etykiety środków opisanych w załącznikach do zezwolenia MRiRW ze szczególnym uwzględnieniem akapitu w brzmieniu:

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Zwracam się wnioskiem o każdorazowe informowanie o zamiarze stosowania środka na obszarze Osiedla Generałów, lub w bezpośrednim sąsiedztwie – granice osiedla określono w załączniku 6 do Statutu Miasta Olsztyna numer uchwały VIII/65/11 z dnia 29.03.2011r z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem celem podjęcia działań mających na celu poinformowanie mieszkańców Osiedla i władz Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz osób narażonych na działanie środka.

Informacji można dokonać pod nr telefonu 516-350-077, drogą elektroniczną na adres krzysztof.kacprzycki@gmail.com oraz w przypadku stosowania środka w odległości mniejszej niż 500 m od Przedszkola Miejskiego nr 5 umiejscowionego na ul. Generała Stanisława Maczka 11 bezpośrednio do sekretariatu pod nr tel. kom. 534-207-774.

Informacja zostaje przekazana do wiadomości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie (mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl) 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11, instytucji zajmującej się nadzorem nad stosowaniem środków ochrony roślin.

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Krzysztof.Kacprzycki

a/a Rada Osiedla Generałów
d/w
Prezydent Olsztyna – Pan Piotr Grzymowicz
Dyrektor PM nr 5 – Pani Anna Kanterewicz-Karapyta
Wojewódzki Inspektor – Pani Maria Paszko
Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie – Pan Jarosław Lipiński
Właściciel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Rektor Pan prof. dr hab. Ryszard Górecki

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *