Pytanie do Pana Wojewody w sprawie SMOGu w Olsztynie

Pan

Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 

 

Zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i miejscowego samorząd gminy ma realne narzędzia do ochrony zdrowia i życia mieszkańców Olsztyna? Olsztyn jest zobligowany do działania uchwałami Sejmiku Województwa nr XIX/446/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz Nr XXXI/614/13 z dnia 28 października 2013 r. „Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn, jednakże stosowane dotychczas zapisy w MPZP nie są przestrzegane na etapie realizacji inwestycji i brakuje narzędzi do egzekucji PoP jak i Uchwały Rady Miasta Olsztyna NR X/110/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”. Dokumenty strategiczne wskazują na konieczność ograniczenia źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi – zatem zwracam się do Pana Wojewody z pytaniem czy możliwe jest zapisanie w MPZP ograniczenia źródeł ciepła do bezemisyjnych (pompy ciepła, gazowe lub wpięcie do sieci ciepłowniczej MPEC)? Czy możliwe jest za pomocą nadzoru budowlanego egzekwowanie na etapie odbiorów, dopuszczenia do użytkowania zastosowanych źródeł ciepła? Czy znane są inne rozwiązania, które można by zaimplementować w Olsztynie celem realizacji obowiązku ochrony ludności przed zagrożeniami?

Ostatnie dni niestety pokazują skalę problemu a odczyty ze stacji pomiarowych na terenie miasta wskazują przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń nawet o ponad 900%. Doceniając politykę prorodzinną Rządu RP apeluję o priorytetowe potraktowanie problemu – specjaliści alarmują, że smog ma katastrofalny wpływ na dzieci w okresie prenatalnym, może powodować wady wrodzone. Dzieci w wieku przedszkolnym narażone na smog częściej chorują na infekcje górnych dróg oddechowych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że zanieczyszczenia powietrza w Polsce powodują przedwczesną śmierć nawet 45 tysięcy osób! Moim zdaniem konieczne jest zaangażowanie władz centralnych celem zapewnienia bezpieczeństwa również mieszkańcom naszego miasta.

   
Odczyt czujnika Airly z dnia 13 lutego 2018r. Odczyt z czujników Airly z dnia 14 lutego 2018r.

 

Zacytowane dane nie pozostawiają złudzeń – problem smogu występuje również w naszym mieście i z tego względu konieczne jest zaangażowanie wszystkich szczebli władzy nie tylko gminy Olsztyn ale i w całym regionie. Apeluję o pilne zajęcie się problemem i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Pozostając do dyspozycji

Krzysztof Kacprzycki

 

 

 

Do wiadomości

Prezydent Olsztyna – Pan Piotr Grzymowicz

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Gustaw Marek Brzezin

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *