opłaty za przedszkola, ciąg dalszy

 Pomimo legislacyjnego zamieszania proces zmian opłat i zasad ich naliczania trwa. Wczoraj złożyłem interpelację/zapytanie poprzez Przewodniczącego Rady do Prezydenta Miasta o następującej treści:

Zakończył się pierwszy miesiąc obowiązywania nowych zasad naliczania opłat za przedszkola działające na terenie naszego miasta. Podejmując działania mające na celu zmianę opłat za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli – działałem by wyjść na przeciw oczekiwaniom rodziców, by poprawić niedoskonałości ustanowionego w marcu prawa. Uwzględnienie nie tylko zamysłów i oczekiwania miasta, ale również woli i potrzeb mieszkańców – rodziców przedszkolaków.

Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie informacji, stworzenie zestawienia dotyczącego funkcjonowania publicznych przedszkoli na terenie miasta:

  • 1.Proszę o informację z podziałem na placówki ile dzieci w jakich godzinach przebywało na terenie przedszkola pod opieką kadry pedagogicznej (proszę o wykaz z uwzględnieniem godzin w poszczególnych dniach, czy są tendencje stałe, czy zależne od dnia tygodnia)
  • 2.Proszę o informację ile osób, w jakich godzinach, w jakich przedszkolach korzystało z zajęć dodatkowych (język obcy itp.)
  • 3.Proszę o informację ile osób, w jakich przedszkolach, podpisało umowy cywilnoprawne? Ile osób i jakiej treści zgłaszało uwagi do przedstawianych do podpisu umów. Czy dzieci były odbierane w „kontraktowanym” czasie, czy przekraczanie zamówionych godzin było incydentalne? Jakie działania były podejmowane w takich przypadkach?
  • 4.Proszę o informację jak kształtuje się wykorzystanie kadry pracowniczej w związku z zmianami, czy ustawowe 5 godzin wpływa na realizowany plan pracy?
  • 5.Jak kształtuje się żywienie przedszkolaków w związku ze zmianami, ile dzieci korzysta z posiłków na terenie przedszkola i w jakich godzinach? Ogólnie znana jest informacja, że prawidłowe odżywanie ma wpływ na rozwój dziecka.
  • 6.Jak kształtuje się sytuacja finansowa przedszkoli, czy wpływy uległy znacznemu zwiększeniu? Jak są rozdysponowywane środki, których źródłem pochodzenia są opłaty zgodne z nowymi przepisami?

 

Żywię głęboką nadzieję, że uzyskane odpowiedzi pozwolą skutecznie i na podstawie merytorycznych przesłanek doprowadzić do pozytywnych zmian powodujących większą dostępność opieki przedszkolnej dla mieszkańców miasta. Wierzę również w to, że argumenty wskazane w uzasadnieniu konieczności zmian wskazane w piśmie 51/2011/SLD zostaną rozpatrzone, a wszczęta procedura legislacyjna zostanie zakończona na najbliższej Sesji Rady Miasta. Potwierdzam swoją gotowość działania w zespole legislacyjnym, który pod uwagę weźmie nie tylko ekonomiczny wymiar problemu pod względem budżetu miasta, ale również pochyli się nad społecznymi i ekonomicznymi kosztami ponoszonymi przez mieszkańców Olsztyna.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.