odpowiedzi na pytania cz IV

 Nie odnalazłem informacji w lokalnej Gazecie Wyborczej dotyczącej ostatniej puli pytań jakie zostały zadane partiom politycznym przed wyborami. Podejrzewam, że nikt poza SLD nie udzielił odpowiedzi. Kilka minut poświęciłem na spisanie odpowiedzi zatem czas na publikację na łamach blogu autora odpowiedzi. Część tuż przed wyborami ujrzało światło dzienne na stronie RM SLD.

Marginalizacja województwa

 • 1.Czy opinia, że nasz region należy do tzw. Polski B jest prawdziwa?

Niestety wszystko wskazuje, że na takim miejscu a może nawet pod literą C próbuje nas umieścić obecnie rządząca koalicja. Symptomy takiego działania są oczywiste – odebranie środków na rozbudowę infrastruktury drogowej w naszym regionie. „Wysadzono w powietrze” budowę obwodnicy Olsztyna, zabrano finansowanie na dokończenie przebudowy 16. Lista rezerwowa istnieje tylko po to, by dać ułudę – że może się uda. Innym regionom kluczowych inwestycji nie odebrano. Podobnie o marginalizacji naszego województwa świadczy odebranie części sądów – przekazanie ich pod Suwałki. Więcej komentarza nie potrzeba – to są fakty.

 • 2 Czy uważacie, że doganiamy resztę kraju, czy że odstajemy coraz bardziej? Co o tym świadczy?

Niestety zaniedbania infrastrukturalne i nieuczestniczenie w torcie inwestycyjnym Euro2012 oddaliło nasz region od doganiania peletonów. Często przytaczana Ostróda jako jedyna nie zmieni tego faktu w sukces. Jedyna światełka do Uniwersytet i niepubliczne szkoły wyższe – te jednostki doganiają krajową czołówkę. Niestety absolwenci tych dobrych uczelni ze względu na spowolnienie gospodarcze szczególnie odczuwalne w naszym regionie nie mogą znaleźć zatrudnienia na rodzimym rynku pracy.

 • 3 Co zamierzacie zrobić by wzmocnić potencjał takich województw jak nasze?

Trzeba budować dobry klimat wokół naszego regionu. Parlamentarzyści muszą lobbować za dobrymi rozwiązaniami dla naszego regionu. Nie możemy się bać słowa lobbować – trzeba wiercić przysłowiową dziurę w brzuchu Premiera, Ministrów Rządu – bez takiego działania, będą lepsi, skuteczniejsi i na nasz region będą spływać tylko ochłapy. Nasze województwo potrzebuje pełnych posiłków, diety nam już wystarczy. Musi powstać silna koalicja parlamentarzystów z naszego regionu, potrafiąca unieść się ponad polityczne podziały.

 • 4 Jak oceniacie skuteczność polityków z regionu w walce o interesy własnego Warmii i Mazur? (jakieś przykłady?)

Niestety nawet ponawiane interpelacje Posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie sądów, czy to obcięcia środków na inwestycje infrastrukturalne nie odniosły skutku. Rządzący zamiast dostać kontrę od swoich partyjnych kolegów z regionu, skryli się pod ochronnym płaszczykiem. Na tym może zyskało kolesiostwo ale znacząco stracił region. Sądy zostały osłabione a kolejka do funduszy na infrastrukturę drogową przed nami się wydłużyła. Za ciekawy przykład można podać migrację jedynki PO z wyborów w 2007r do innego okręgu – czy mamy tu piłatowe umywam ręce? – zapewne osądzą wyborcy.

 • 5 Czy w wystarczający sposób są obecnie wykorzystane możliwości jakie daje graniczenie województwa z Rosją?

Niestety „wojna” polsko-rosyjska za czasów rządów PiS stworzyła bardzo nieprzyjazną atmosferę. Stracił na tym najbardziej nasz region – świadczy o tym poślizg w pełnym uruchomieniu przejścia granicznego w Grzechotkach, problemy w uruchomieniu turystycznego przepływu z zalewu wiślanego na Bałtyk. Obecnie rządzący nie potrafili sobie poradzić z embargiem na nasze warzywa i produkty rolne. Tracili również nasi rolnicy. Mamy szansę być furtką Polski na Federację Rosyjską – trzeba pamiętać o historii, ale jesteśmy zobowiązani tworzyć nową – a nie tylko żyć przeszłością.

Rozwój miast

 • 1Czy jesteście za przyjęciem tzw. ustawy rewitalizacyjnej zakładającej ułatwienia dla samorządów dotyczące inwestycji na podupadających obszarach (np. uznanie ich jako cel publiczny, ulgi podatkowe itp.)

Patrząc na miasta z naszego regionu zapewne pozwoliłoby to nam na zdobycie nowych środków. Umożliwiłoby to rewitalizację całych obiektów zabytkowych. Jednak patrząc na wprowadzony reżim finansowanie inwestycji w samorządach przez Ministra Rostowskiego może się okazać, że wiele samorządów mimo ulg nie udźwignie dodatkowych obciążeń, obniżenia wpływów do budżetu.

 • 2 Czy i jak powinno być zmieniane prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego dotyczące miast, czy słuszne są np. postulaty zniesienia zezwoleń na budowę?

W tej sprawie zdania są podzielne – inwestorzy chcieliby budować 'na wariata’, natomiast w interesie gmin, powiatów jest budować z głową. Patrząc na obecny stan, a co najważniejsze jakość wykonywanych robót budowlanych – to konieczne jest wprowadzenie zmian. Konieczne jest egzekwowanie zapisów chroniących inwestora, by walka o przysłowiowe 5 zł nie spowodowała spadku jakości wykonanych robót. Konieczne jest uzgadnianie harmonogramu robót – byśmy nie stali godzinami w korkach powstałych dzięki opieszale prowadzonymi robotami budowlanymi. Ważna jest też gwarancja jakości wykonywanych prac, by nie opłacało się zrobić szybko i byle jak. Boleśnie jakość robót odczuwają klienci deweloperów, gminy walczące z kiepską jakością prac wykonywanych za publiczne pieniądze. Obecny stan nie przedstawia się najlepiej więc trzeba go zmienić, wyciągnąć wnioski.

 • 3 Czy Olsztyn w projekcie rozwoju przestrzennego kraju otrzymał odpowiednie miejsce? (np. czy to dobrze że, nie znalazł się wśród obszarów metropolitalnych)

Obecnie obszary metropolitarne to papierowy wytwór, nie dający wymiernych korzyści finansowych. Jedyne straty jakie ponieśliśmy ze względu na niezapisanie na terenie naszego województwa obszaru metropolitarnego – to uszczerbek na prestiżu. Kolejny przykład marginalizacji naszego regionu przez odebranie możliwości dofinansowanej głębszej regionalnej integracji. Niezaprzeczalnie powinniśmy być liderem naszego regionu, zabiegi ministerialne idą w kierunku ograniczania naszych możliwości.

 • 4 Jak widzicie rozwiązanie kwestii lotniska obsługującego Olsztyn?

W Olsztynie koniecznie trzeba utrzymać lotnisko sportowe, a w uzgodnieniu z mieszkańcami przedyskutować uruchomienie połączeń dla samolotów do 30-60 miejsc. Trzeba przenieść ciężar budowania połączeń lotniczych w regionie na lotnisko w Wilkowie k/Olsztynka. Przebudowana droga E51, zmodernizowane połączenie kolejowe pozwolą dojechać na lotnisko w czasie krótszym niż 20minut. Bliska lokalizacja trasy S7 pozwoli na to, by lotnisko z uwzględnieniem transportu towarów mogło się bilansować finansowo, a w chwili pełnego uruchomienia przynosić zyski.

 • 5 Czy trzeba podjąć jakieś działania by wzmocnić stolicę województwa? Jakie?

Konieczne jest kilka prostych rozwiązań, choć wymagających dużego wkładu pracy władz każdego szczebla. I zaczynając od najważniejszych – potrzebujemy dobrej komunikacji z resztą kraju i świata zatem inwestycje według ważności: budowa obwodnicy Olsztyna (całości, nie mogą nas zadowolić fragmenty), modernizacja DK 51 w kierunku S51 przynajmniej na odcinku Olsztyn-Olsztynek. Dokończenie przebudowy 51’ki do przejścia granicznego w Bezledach. Skomunikowanie nas drogą powietrzną z resztą świata, czy to będzie za pośrednictwem szybkiej bezpośredniej kolei do Kijowa, budowy nowego lotniska w Wilkowie, czy poprawa parametrów lotniska w Dajtkach – wybór rozwiązania to sprawa wtórna – konieczne jest szybkie i zdecydowane działanie.

 • 6 Jak duży udział w decyzjach dotyczących miasta powinni mieć mieszkańcy, na ile wiążące powinny być np. konsultacje społeczne?

Tu nie tylko w sprawach miasta, ale całego regionu merytoryczny głos społeczeństwa powinien być wnikliwie analizowany i rozpatrywany. Osobiście od wielu lat drążyłem temat, a sądzę, że skarga na Prezydenta Miasta na niewłaściwy nadzór nad konsultacjami skłoniły władze miasta do stworzenia całego systemu konsultacji. Nie działa on może jeszcze tak jak powinien, ale okres testów powinien doprowadzić do dwóch ważnych finalnych rozwiązań. Pierwsze to, że mając narzędzie konsultacyjne aktywni mieszkańcy będą rozwijać zalążki społeczeństwa obywatelskiego, a władza każdego szczebla będzie poważnie traktować głos mieszkańców w podejmowaniu kluczowych decyzji. Co do wiążącego charakteru decyzji – każdy merytoryczny argument powinien być rozważony, jeśli zostanie odrzucony to powinien być podany do publicznej wiadomości powód, kompleksowe uzasadnienie. Konsultacje są niezbędne.

 

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.