niechlujstwo, brak nadzoru i należytego serwisowania mienia publicznego wybudowanego z udziałem środków z UE na podstawie placu zabaw CRS Ukiel

Wielokrotnie zwracałem się do Pana (Prezydenta Piotra Grzymowicza) z prośbą o interwencję dotyczącą bezpieczeństwa na placach zabaw w Olsztynie. Pojawiły się drobne symptomy poprawy, jednakże nie jest to proces stałego doskonalenia się – tylko działania interwencyjne, które można odczytywać „zróbmy coś by się nie czepiał”. Na takie działanie mojej zgody nie ma! Należałoby całą to sytuację obśmiać, ale ze względu, że dotyczy to bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta i turystów to tego wszystkim oszczędzę. Nie może dalej trwać sytuacja nienależytego nadzoru, nieodpowiedniej konserwacji i serwisowania miejskich placów zabaw. Szczególnie dotyczy to usytuowanego obiektu przy CRS Ukiel – który najczęściej odwiedzałem ze względu na badania prowadzone nad jeziorem.

Osobiście wystąpiłem do producenta o instrukcję serwisową, przeglądów i bieżącej konserwacji (przekazałem najważniejsze ustalenia w formie wcześniejszej interpelacji) – niestety nie wpłynęło to na konieczne zmiany w obsłudze i poprawę jakości placu i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nadal podtrzymuję propozycję przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla pracowników zajmujących się placem zabaw.

Z niedowierzaniem stwierdzam, że ktoś dokonał „naprawy” kluczowego elementu zapewniającego zarówno komfort jak i bezpieczeństwo najmłodszych w sposób najdelikatniej określając „chałupniczy”!? Proszę zatem o precyzyjną odpowiedź na następujące pytania:

  • Kto wydał decyzję zezwalającą na takie rozwiązanie?
  • Kto wydał certyfikat bezpieczeństwa?
  • Ile kosztowała taka naprawa (skąd pozyskano elementy składowe, zakupiono łańcuch, wąż gumowy, gdzie zakupiono śruby, za pomocą jakich narzędzi docięto poręcz), ile roboczogodzin wraz z zaopatrzeniem, dostawą części poświęcono na „naprawę”?
  • Czy producent w związku na zastosowanie niecertyfikowanych materiałów przedłużył gwarancję na plac?
  • Czy podjęto próbę zamówienia certyfikowanego fotelika (dostępny na portalu aukcyjnym za kwotę poniżej 400 zł)?
  • Czy wystąpiono do producenta/dostawcy placu zabaw o element zamienny? Jaka cena, jaki czas dostawy?
  • Jaki zakres przedmiotowy i okres czasu określa gwarancja placu zabaw?
  • Jak do zastosowanej metody naprawy ustosunkuje się specjalista BHP w urzędzie np. jeśliby zastosować podobne uciskanie kręgosłupa na fotelach pracowników biurowych?
  • Proszę o udostępnienie kopii protokołów kontroli placu zabaw w lipcu 2017 r.

Apeluję jak inżynier do inżyniera o profesjonalne zajęcie się sprawą – bo stan dotychczasowy/obecny urąga zarówno profesjonalizmowi, poszanowaniu zasad bezpieczeństwa jak i zdrowemu rozsądkowi.

Oczekując na prawidłowe zajęcie się sprawą i wstąpienie na ścieżkę profesjonalizmu na każdym poziomie funkcjonowania miasta.

 

2017-08-01-niechlujstwo-na-placach-zabaw

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *