Interpelacja dotycząca zabezpieczenia interesów gminy Olsztyn i mieszkańców Zacisza

Nawiązując do interpelacji z dnia 14.11.2016 r. oraz wcześniejszych apeli i wniosków o współpracę z gminą Stawiguda celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta oraz infrastruktury miejskiej kolejny raz wracam do sprawy. Rada Osiedla Generałów na zebraniu 05.04.2017r. podjęła jednoznaczne stanowisko wspierające do petycji/wniosku kierowanego przez mieszkańców do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (złożone do mojej jak i Pana Prezydenta wiadomości 07.04.2017 r.)

Sprawa dotyczy terenu na poniższej mapie

Na mapach dostępnych w internecie oraz w petycji dokładnie widać, że inwestycję przysunięto pod samą granicę administracyjną miasta (ograniczając naświetlenie istniejących mieszkań).

W wyniku przeprowadzonego sprawdzenia PWiK nie wydał warunków podłączenia inwestycji do miejskiej sieci wod-kan. Gmina Stawiguda również prze przeprowadziła uzgodnień – zatem zwracam się z prośbą do Pan prezydenta o podjęcie następujących działań – skutkujących na tym etapie zabezpieczeniem mienia należącego do gminy Olsztyn:

  • wprowadzenie ograniczenia tonażu pojazdów poruszających się ulicami Srebrna i Złota do 3,5 tony z wyłączeniem olsztyńskich służb komunalnych (stosowny wniosek przez Radę Osiedla został skierowany do ZDZiT)
  • rozmowę w ramach MOF na temat uzgodnień komunikacyjnych, obecnie funkcjonujące połączenie na styku gmin od wielu lat przysparza wielu problemów (sprawę dokładnie opiszę w dalszej części pisma)

Proszę w imieniu mieszkańców Osiedla Generałów ze szczególnym uwzględnieniem Zacisza o osobiste zajęcie się sprawą – by mimo wszczętej procedury doprowadzić do ucywilizowania procesu budowlanego, zabezpieczenia w pierwszej kolejności interesu mieszkańców gminy Olsztyn!

Jeżeli nie będzie chęci do współpracy ze strony ościennej gminy składam oficjalny wniosek o wszczęcie procedury zmiany granic administracyjnych gminy Olsztyn – włączenie w granice administracyjne całej ulicy Bartąskiej, a jeśli ekonomicznie bardziej jest uzasadnione to całego obszaru ograniczonego obwodnicą Olsztyna.

Wrócę do tematu połączeń komunikacyjnych, dziś osiedle na pond 3000 mieszkańców (Zacisze) oraz około 1500-2000 (po stronie gminy Stawiguda) jest powiązane komunikacyjnie przez najdelikatniej ujmując „ułomne” skrzyżowanie ulic Złota-Bartąska-Stawigudzka. Układ komunikacyjny jest we władaniu trzech podmiotów Złota (ZDZiT), Bartąska (PSD), Stawigudzka (Gmina Stawiguda). Skrzyżowanie jest bez wymaganej widoczności oraz ułożenie dróg Złota-Stawigudzka jest w dwóch osiach. Stały (i nadal zbyt mały) ruch komunikacji publicznej, oraz realizowane przewozy uczniów gimbusem dodatkowo dokładają utrudnień. Konieczne jest skuteczne zarządzanie ruchem – a ilość podmiotów za to odpowiedzialnych temu nie sprzyja.

Mając na uwadze długookresowe działanie i przykre doświadczenia chociażby w sprawie zanieczyszczenia rzeki Łyny, czy też to, co się dzieje w sprawie zarządzania bezpieczeństwem (osiedle wybudowane przez Arbet jest podłączone do Bartąskiej na zakręcie, a mieszkańcy nie mają nawet dojścia do chodnika) uważam za konieczne wprowadzenie natychmiastowych i skutecznych rozwiązań. Możemy to zrobić, powinniśmy to zrobić, a w okresie 5-10 lat gminie Olsztyn to się najzwyczajniej opłaci! (wpływy z podatków od nieruchomości, wpływy z odpisów PIT) zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Kolejny problem to brak uzgodnień na linii Stawiguda-Olsztyn w sprawie układu komunikacyjnego Srebrna-Kwiatowa-Chabrowa-Droga z płyt. To wręcz cud, że przy funkcjonujących rozwiązaniach nie doszło do tragedii. Proszę o zajęcie się ta sprawą również w ramach MOF.

Mając na uwadze co napisałem oraz sprawy poruszone w petycji zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznych działań, takich, by agresywna polityka deweloperów i bezskuteczne działanie gminy Stawiguda nie wpływały na pogarszanie warunków życia mieszkańców naszego miasta.

Pozostając do dyspozycji.

Krzysztof Kacprzycki

Do wiadomości:

Rada Osiedla Generałów
ZDZiT
Wójt Gminy Stawiguda
Sołtys Wsi Bartąg

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

2 komentarze

  • Mieszkaniec Jarot

    Dziękuję za zainteresowanie się tematem, zwłaszcza w kontekście paraliżu decyzyjnego co do organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bartąska-Złota-Stawigudzka. To tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie na nim do większej tragedii. Sprawa robi się coraz poważniejsza, bowiem już niedługo rozpocznie się zasiedlanie bloków powstających przy rondzie w Bartągu, zaś Gmina Stawiguda prowadzi prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po drugiej stronie ulicy (pomiędzy Bartąską a Łyną) – ok 8 ha przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieuchronnie cała okolica utknie w gigantycznym korku.

  • Krzysztof Kacprzycki

    trwają prace koncepcyjne nad rozwiązaniem problemu, problem o tyle trudny do rozwiązania, że współpracy wymaga od gmin Olsztyn (Złota), Stawiguda (Stawigudzka) i Starostwa Powiatowego (Bartąska) – nie będzie to łatwe, ale rozwiązanie tego problemu jest konieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *