interpelacje ze stycznia 2016 okres międzysesyjny

brudnopis-interpelacjeKrótkie formy Twitter i wpisy na FB ostatnio bardzo zdominowały moją aktywność w przestrzeni publicznej, czas wrócić do też do sprawdzonej formy – wpisów na blogu, od wielu dni leżące w formie brudnopisu interpelacje doczekały się właściwej oprawy. Poruszam w nich trzy najpilniejsze kwestie:

 • Wnioski z uruchomienia linii tramwajowej

W odpowiedzi z dnia 16-go grudnia 2015 roku na interpelację zawarł Pan zdanie: Wnioski i uwagi przekazywane są jednostce projektowej zajmującej się przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę II etapu …. Zwracam się w związku z tym z prośbą o udostępnienie/przesłanie uwag/wniosków jakie do dnia odebrania inwestycji tramwajowej zostały przekazane do jednostki projektowej, oraz tych które zostały zebrane do dnia sporządzenia odpowiedzi na tą interpelację. Proszę również o podanie informacji w jakiej formie w/w uwagi/wnioski zostały przekazane. (mail, pismo, dyspozycje ustne itd.)
Trwa od chwili pierwszych jazd testowych dość ożywiona dyskusja publiczna, warto by zebrane przez ratusz i podległe jednostki (ZDZiT, KBRD, MPK, Straż Miejską itd.) udostępnić jako materiał do dalszej, merytorycznej dyskusji.
W odpowiedzi na interpelację proszę wskazać, również powód dla którego pomimo wielu dyskusji na łamach komisji Rady Miasta zmieniono planowany rozkład, którego korekta rozminęła się z pierwotnymi założeniami i danymi, zapewnieniami, informacjami przekazanymi Radnym w dyskusji.

 • Czas reakcji na usterki, awarie w transporcie publicznym.

Początek „rewolucji” w transporcie publicznym przyniósł ze sobą szereg awarii, które mocno zachwiały niezawodność i pewność świadczonych przez gminę i podmioty pośrednie usług.
Z uwagi na powyższe zwracam się do Pana z prośbą o informację i wszczęcie dyskusji – jak czas trwania usterek skrócić do minimum? Proszę o informację jakie w trakcie projektowania i następnych etapach były zakładane czasy napraw, przywrócenia działania funkcjonalności komunikacji publicznej (szkieletu układu komunikacyjnego – linii tramwajowej). Proszę zatem o podanie jak szybko powinny być i jak są usuwane przykładowe usterki (oraz inne wynikające z umów, projektów itd przypadki.):

 1. pęknięcie szyny, lub inne uszkodzenie torowiska
 2. uszkodzenie, zerwanie trakcji elektrycznej (awaria zasilania, zarówno te usterki po stronie miasta jak i dostawcy energii)
 3. uszkodzenie, złamanie słupa/słupów trakcji elektrycznej
 4. uszkodzenie tramwaju w wyniku awarii, oraz uszkodzenie tramwaju w wyniku wypadku/kolizji
 5. czas przywrócenia rozkładowego kursowania po wypadku/kolizji z udziałem tramwaju

Proszę o podanie rzeczywistych czasów napraw, jakie zostały dotychczas zaobserwowane – w jakich czasach usunięto awarie.

Proszę o informację jakie kroki podejmie gmina celem zminimalizowania utrudnień wynikających z w/w przypadków i im podobnych.

 

Te odpowiedzi, rozważania proszę dołączyć do serii interpelacji z zakresu – Olsztyn miastem samokształcącym się.

 

 • Egipskie ciemności na ul. Antonowicza – niedziałające nowe oświetlenie.

Do dnia sporządzenia tej interpelacji oświetlenia na ul Antonowicza nie rozświetliło ciemności nawet na chwilę, proszę zatem o udostępnienie informacji kto i na jakiej podstawie odebrał coś co nie działa, nie pracuje a co gorsza nie wypełnia celu w jakim zostało to ustawione (mam nadzieję, że rozważanie z zakresu – lampy jako element dekoracyjny przy ulicy mogę uznać, za „z góry błędne”?). W związku z powyższym proszę o informację czy ta inwestycja została odebrana i rozliczona, kto i na jakiej podstawie tego dokonał? Kto, jaki wydział/jednostka jest za tą część inwestycji tramwajowej odpowiedzialna – jakie działania od chwili rozpoczęcia inwestycji zostały wykonane w tym:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej
 2. przekazanie placu budowy
 3. rozpoczęcie prac budowlanych
 4. kontrole przez nadzór, inwestora w trakcie budowy
 5. uwagi jeśli były wniesione
 6. udostępnienia infrastruktury, drogi, chodnika przyłączy itp.
 7. kiedy i na jakich zasadach został dokonany odbiór techniczny
 8. kiedy droga, chodnik zostały dopuszczone do ruchu
 9. jakie naprawy od chwili wybudowania lamp, chodnika na ul. Antonowicza zostały wykonane.
 10. I inne ważne dla bezpieczeństwa osób poruszających się u. Antonowicza

Te informacje mam nadzieję, pozwolą mi jako radnemu miasta wypełnić należycie ustawowy obowiązek wynikający z Art 23 Ustawy o samorządzie gminnym, gdyż poruszana w interpelacja wpływa na bezpieczeństwo użytkowników ul Antonowicza, co było poruszane wielokrotnie przez mieszkańców.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *