interpelacje z Sesji Rady Miasta – wersja rozszerzona

dojscie-zaciszePowracam do tematu działań jakie zostały podjęte na Osiedlu Zacisze – odcięcie dojścia do przystanku MPK (zagrodzony chodnik i schody) oraz wprowadzenie prywatnych (wyłączonych z rotacji) miejsc postojowych. Proszę o ponowne przeanalizowanie sprawy (interpelowałem w tej sprawie w poprzedniej kadencji) pod kątem zapisów służebności na rzecz gminy. Proszę o bardzo skrupulatne podchodzenie do egzekucji zapisów MPZP ze szczególnym uwzględnieniem obsługi komunikacji oraz zachowania projektowanego współczynnika rotacji.

Wytyczanie ciągów komunikacyjnych – udało się przy budowie ul. Artyleryjskiej uwzględnić/utwardzić wytyczone przez pieszych ciągi komunikacyjne. Proszę zatem o dokonanie kolejny raz przeglądu sytuacji – poprzez określone we wcześniejszej interpelacji zaniedbania, decyzje o wygrodzeniu – nie zmieniło to preferencji pieszych – odebrało im to „tylko” możliwość cywilizowanego dojścia do przystanku MPK. Przy współpracy Rady Osiedla, urzędników i projektantów (za co serdecznie na Pana ręce w imieniu mieszkańców dziękuję) udało się przy obecnie trwającej budowie odcinka ul. Złotej zaprojektować przejście w kierunku do i z przystanku MPK. To jednak nie wyczerpuje potrzeb – zagrodzenia dojścia. Staram się zachęcać mieszkańców do poruszania się komunikacją publiczną – ale nie mogę ich zmuszać do brodzenia w błocie bądź udawania się w dużo dłuższe krajoznawcze wycieczki. Proszę o przeanalizowanie sprawy – zbadania kto i dlaczego wydał zgodę na odcięcie chodnika, schodów i parkingów z publicznego użytkowania. Czy uzyskaliśmy za to jakąś rekompensatę, którą można by przekazać na przeniesienie o kilka metrów schodów i dołożenie ~20 mb chodnika którym mogliby się poruszać mieszkańcy kilkutysięcznego osiedla (w tym również zasiedlający zasoby podlegającego pod gminę OTBS). Zwracam się o z prośbą by opracowywane MPZP miały właściwe zapisy dotyczące miejsc parkingowych – przy ich zmianach/korektach za konieczne uważam naprawienie powstałych błędów – zapisy minimum 1,3miejsca/lokal mieszkalny z zachowaniem współczynnika rotacji – jeśli będą zakładane miejsca za szlabanami/indywidualne konieczne jest zwiększenie ilości miejsc minimum do 1,5.

 

friszkeKoszt utrzymania dróg gruntowych na terenie Olsztyna – z przykrością odczytałem odpowiedź na interepelację w sprawie ulic Friszke, Antonowicza i Perłowej jednakże mając na uwadze to co pisałem w poprzedniej interepelacji zwracam się z prośbą o przedstawienie kosztów jakie pochłania utrzymanie dróg gruntowych z podziałem na poszczególne drogi w ostatnich 5-10 latach.

 

Rozpadający się bruk tramwajowy – zgłosiłem sprawę na Bezpieczny Olsztyn – ale brukrozpadający się bruk z granitu nie znajduje się tylko w ścisłym centrum, ale również na praktycznie wszystkich ciągach komunikacyjnych. Proszę o szybką interwencję bo w okresie zimowym przy próbach odśnieżenia sprzętem mechanicznym z bruku nic nie pozostanie. Prośbę kieruję jako pilną by ustrzec się przed problemem – kto ma naprawić czy wykonawca projektu tramwajowego czy też firma odśnieżająca.

 

ul_maczkaZachęcamy mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji publicznej jednakże nie w wielu przypadkach nie dajemy warunków do bezpiecznego przemieszczania się pieszo. Za przykład tu niech posłuży obiekt publiczny, miejski jakim jest przedszkole przy ul. Maczka obecnie istniejące tam rozwiązanie (poklejone płyty drogowe, brak chodnika – dojścia do przedszkola skutecznie zniechęcają do dotarcia tam pieszo czy rowerem. Zwracam się zatem do Pana z prośbą o ucywilizowanie tego miejsca i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do obsługi obiektów miejskich nie tylko na terenie Osiedla Generałów (tu nie powinno być problemem) na osiedlu znajduje się tylko jeden taki obiekt – przedszkole nr 5. Proszę o przeprowadzenie analizy czy to jest jednostkowy przypadek czy też brak możliwości dogodnego/bezpiecznego dojścia pieszo funkcjonuje tylko w tym odosobnionym przypadku – czy jest ich więcej.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *