interpelacje z sesji 31.05.2017 r.

Interpelacje:

  1. Badanie kleszczy w mieście, coraz częściej docierają informacje o inwazji kleszczy w mieście i % populacji jaki roznosi boreliozę. Czy dysponuje urząd takimi danymi z terenu Olsztyna, jeśli nie to czy zamierza takie badania przeprowadzić? Czy w ramach nasadzeń i utrzymania zieleni nie zechciałby Pan przekonać podległych służb by wprowadziły rośliny odstraszające kleszcze tj: wrotycz pospolity, kocimiętkę, lawendę wąskolistną, rozmaryn lekarski lub złocień dalmatyński?

 

2. Dostałem odpowiedź na interpelację w sprawie dojazdów, objazdów na czas budowy linii tramwajowej na Osiedlu Generałów – odpowiedział Pan na czas II a nie III etapu. Czy mogę dostać odpowiedź na skierowane wcześniej pytanie/wniosek a nie na to, o co nie pytałem?

 

3. Postępująca degradacja ulic Złotej i Srebrnej – wnioskowałem o wprowadzenie stosownych uzgodnień z gminą Stawiguda, stosowanych zabezpieczeń – dostałem odpowiedź że nie jest nie ma takiej potrzeby – w związku z czym przesyłam zdjęcia jak osiedlowe ulice zostały zdewastowane przez ciężki transport. Pozostająca bezczynność urzędu zmusza do zadania pytania kiedy i za czyje pieniądze i w jakiej kwocie zostanie naprawa zlecona i zapłacone? Gmina Stawiguda chroni swoje drogi a my nie? Czy nadal stoi Pan na stanowisku, że nie należy uzgadniać rozwiązania komunikacyjnego połączenia drogowego ulic Srebrnej, Kwiatowej i Chabrowej? Będą chodniki, światła, przejścia piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie?

 

4. Kontrola inwestycji tramwajowej – wielokrotnie składałem uwagi, interpelacje, dotyczące inwestycji tramwajowej. Ponawiam prośbę o wzmocnienie nadzoru nad inwestycją, minęło zaledwie (od 19.12.2015 r.) 17,5 miesiąca proszę zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na to co się na tych odcinkach torowiska w wypełnieniem płytami betonowymi dzieje. Obecnie to obraz pokruszonych granitowych krawężników, wystające śruby zniszczonych separatorów w jezdni (przy skrzyżowaniu Kopernika – Piłsudskiego)  Proszę o podanie zakresu kontroli jakie zostały wykonane oraz sposobu realizacji napraw w ramach gwarancji. Kto, kiedy i jak wykona stosowne naprawy?

 

5. Parkowanie w centrum – jakie Pan podejmie działania celem uszczelnienie strefy płatnego parkowania w centrum miasta? Po przeprowadzonych badaniach w centrum stwierdziłem, że jest około 300 miejsc w SPP gdzie bezpłatnie można postawić pojazd. Takie miejsca niweczą starania by prowadzić świadomą politykę transportową i ograniczać negatywny wpływ ruchu w centrum miasta. Jak uszczelnić strefę by ograniczyć katastrofalny wpływ dzikich parkingów na krajobraz i funkcjonowanie centrum miasta. Dotyczy to terenu przy CH Aura, Nowowiejskiego, Knosały. Taka ilość „darmówek” niweczy każde działanie jakie podejmujemy celem realizacji strategii transportowej w centrum miasta jak również Strategii Rozwoju Śródmieścia.

 

Zabezpieczenie jeziora Ukiel przed wpływem substancji ropopochodnych – temat poruszony w informacji dotyczącej przygotowania jednostek do sezonu turystycznego, wymaga opracowania w formie pisemnej.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *