interpelacje z sesji 21-go grudnia 2016.

  1. Prośba o podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie dyskusji z pozytywnym finałem co do lepszego skomunikowania południowej części Olsztyna transportem zbiorowym.
    Pojawiła się okazja do połączenia osiedli Generałów, Jaroty, Pieczewo i Brzeziny dostępnym połączeniem kolejowym w oparciu o istniejącą stacje Bartąg. Do granic osiedla Generałów w linii prostej jest znacząco bliżej do stacji Bartąg niż do stacji Olsztyn główny – pojawiające się pozytywne informacje co do możliwości uruchomienia Stacji Dajtki pozwalają optymistycznie patrzeć również na takie przedsięwzięcie. Sądzę, że współpraca z PKP, gminą Stawiguda i Starostwem Powiatowym może zaowocować wspólnym rozwiązaniem problemu „Ostatniej mili” dotarcia z gęsto zaludnionych terenów styku gmin Stawigudy i Olsztyna.
  1. Stanowisko miasta w sprawie przebudowy/remontu Dworca Głównego w Olsztynie – zwracam się z prośbą o przedstawienie oczekiwań jakie nasza gmina przedstawiła w sprawie przebudowy do PKP.
    Trwały w Olsztynie konsultacje związane z przygotowaniami projektu – warto upublicznić nasze oczekiwania celem poddani ich społecznej weryfikacji.
  1. Rozmawialiśmy wielokrotnie o czystości i porządku na ternie miasta – a dokładnie o problemie jaki stanowi zaśmiecanie przestrzeni publicznej przez nieodpowiedzialnych mieszkańców i przyjezdnych, którzy z olbrzymią determinacją i skutecznie zaśmiecają Olsztyn. Proszę w nawiązaniu wielokrotnie prowadzonych dyskusji o przedstawienie działań jakie podejmie gmina celem wyeliminowania tego procederu (dotyczy to zarówno niedopałków jak i psich pozostałościach na skwerach, trawnikach i parkach)

4. Zapewnienie ciągłości i punktualnej komunikacji na Osiedlu Generałów – ze szczególnym uwzględnieniem części Zacisza. Podjęliśmy konieczną i słuszną decyzję o rezygnacji z zarządzania ul Bartąską poza granicami miasta (nie możemy przy braku właściwej współpracy brać na swoje barki odpowiedzialności i złych decyzji) jednakże włożona ciężka praca i wieloletni wkład w rozwój komunikacji publicznej a przy tym alternatywnych środków transportowych. Naprawiliśmy Bartąską – deweloperzy obecnie budujący po stronie gminy Stawiguda skutecznie niszczą drogę, wybudowaliśmy chodnik, oświetlenie, wspólnie z samorządem powiatowym i gminy Stawiguda wybudowaliśmy rondo – pętlę autobusową. Wykonaliśmy trud, który zgodnie z ostatnim opracowaniem transportowym zaowocował 10000 pasażerów dziennie na liniach 121 i 136 obsługujących Zacisze.Zwracam się z niecierpiącą zwłoki prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wymóc na Powiatowej Służbie Drogowej, Władzach Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda utrzymanie drogi na takim poziomie, który umożliwi punktualne i skuteczne zapewnienie usług przewozowych nie tylko dla mieszkańców naszego miasta ale również Gminy Stawiguda.Proszę o potraktowanie tej sprawy w sposób możliwie najpilniejszy i priorytetowy gdyż deklaracje o możliwej 5 kategorii zimowego utrzymania ul. Bartąskiej od 1-go stycznia 2017 może skutkować niemożliwością zapewnienia obsługi komunikacyjnej osiedla Zacisze – zaprzepaszczenia tej pracy jaką wykonaliśmy w sprawie promocji komunikacji publicznej zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Wstrzymanie świadczenia usług, bądź ich znaczące pogorszenie zaprzepaścimy wieloletnią pracę – sądzę że wszyscy zrobimy co tylko w naszej mocy by do tego nie dopuścić.

 

5. Stanowisko miasta w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody – proszę o pilne przygotowanie projektu uchwały dotyczącej stawek i zasad stosowania prawa co do wycinki drzew i krzewów na terenie gminy. Konieczne jest zapewnienie ochrony celem zapobiegania samowolnej eksterminacji terenów zielonych zlokalizowanych w naszej gminie. (odp. na interp. K. Kacprzyckiego dot. stanowiska Miasta w spr. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody)

 

6. Proszę o przedstawienie dokładnych procedur (uzgodnień) jakie należy w Olsztynie podjąć aby ustalić lokalizację obiektów małej architektury na terenie gminy Olsztyn (z uwzględnieniem zarówno terenów gminy jak i prywatnych).

 

7. Prośba o wskazanie ścieżki jaką należy postępować by w czynie społecznym dokonać poprawy – korekty błędów popełnionych przez Gminę Olsztyn w skomunikowaniu Osiedla Zacisze (budynków OTBS) z przystankiem komunikacji publicznej – ułożenie kostki polbruk by dowiązać się do istniejących schodów przy ul. Bartąskiej. Sprawy poruszanej w poprzednich interpelacjach, na które udzielone odpowiedzi nie pozwalają wysnuć wniosku, że sprawa siłami gminy zostanie załatwiona.

8.Szpital Miejski w Olsztynie – zwracam się z prośbą o podjęcie takich działań organizacyjnych i finansowych (rozważenie również wsparcia finansowego) by wynikające ze zmian ustawy o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 przyjętej przez Sejm zagrożenia zlikwidować. Przyjęta nowelizacja likwiduje wypracowane w ciągu ostatnich lat przez zespół ekspercki standardy medyczne dotyczące porodu fizjologicznego, a także standardy dotyczące łagodzenia bólu w trakcie porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologiach i niepowodzeniach położniczych. Dotychczasowe działania naszego Szpitala i kadry medycznej, ocena mieszkańców zasługują na podtrzymanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki medycznej – stać nas na to i jesteśmy to winni naszym mieszkańcom miasta.

 

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *