Interpelacja: zabezpieczenie majątku gminy przed zniszczeniem

Zwracam się do Pana z prośbą o przedstawienie działań jakie zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem dnia 01.10.2016 (e-mail do kierujących ZDZiT i Strażą Miejską) w sprawie wysokotonażowego przejazdu pojazdów ul Srebrną i Złotą na zaciszowej części Osiedla Generałów.

interpelacja-2016-11-14Pojawia się informacja, że w związku z planowaną zabudową okolic ul. Kwiatowej (przy lokalizacji Srebrna 8) oraz ekspansji deweloperskiej możliwe będzie znaczące natężenie ruchu pojazdów służących do obsługi budowy. Zwracam się zatem do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  •  W jaki sposób miasto, podległe służby zabezpieczają olsztyńskie ulice przed zniszczeniem w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, poruszaniem się wysokotonażowych pojazdów?
  • Kto poniesie koszty związane z naprawą ulicy Srebrnej/Złotej – uszkodzeń wywołanych przemieszczeniem się wysokotonażowych pojazdów, pojazdów na jakie ulice nie były projektowane?
  • Jeśli wydane zostały zgody na przemieszczanie się wysokotonażowych pojazdów to czy podmiot udzielający zezwolenia w swoim budżecie zabezpiecza pieniądze na konieczne naprawy?
  • Czy znając sytuację – podległe służby dokonały stosownej analizy i podjęły działania mające na celu wykluczyć taki proceder w przyszłości – zabezpieczyć mienie gminy przed zniszczeniem?
  • Czy w ramach rozważań analizowano zamontowanie okresowego monitoringu wizyjnego a w związku z przemieszczaniem się pojazdów nieuprawnionych/bez stosownej zgody podejmowanie próby dochodzenia roszczeń/odszkodowania które pokryje koszty remontu?

Obecna sytuacja powoduje to, że deweloperzy, firmy transportowe, budowlane kosztem gminy i jej mieszkańców czerpią zyski. My ponosimy koszty a zupełnie dziś bezkarnie niszczący nasze mienie cieszą się z czerpania dodatkowych korzyści, zysków? Oni „pojada na wczasy” za zarobione naszym kosztem pieniądze a My zostaniemy z dziurawymi drogami i pustą kasą gminy?

Liczę na wielowariantowe zbadanie sprawy w Olsztynie na podstawie przypadku opisanego i przedstawionego na dokumentacji fotograficznej z Zacisza.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *