interpelacja: wyjazd z południowych osiedli do DK 51

Interpelacja w sprawie usprawnienia przejazdu mieszkańcom południowej części Olsztyna

 

Pan
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

 

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Inwestycji gościliśmy Pana Mirosława Nicewicza Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie w trakcie rozmów poruszyłem temat połączenia drogi biegnącej z Bartąga do DK51 (łączącej Olsztyn z Olsztynkiem) oraz konieczność pilnego przebudowania tego układu komunikacyjnego. Droga powiatowa 1374N stanowi nie tylko łącznik komunikacyjny dla pojazdów budujących Południową Obwodnicę Olsztyna, ale stanowi też jedną z głównych osi komunikacyjnych mieszkańców Południowych Osiedli Olsztyna, którzy poruszają się w kierunku na Warszawę, lub do Kortowa. Obecne obłożenie ruchem i zamknięcie drogi powiatowej 1376N, zupełnie blokują pojazdy, które chcą skręcić w lewo w DK51. Znaczącą poprawę wydolności układu komunikacyjnego udało by się osiągnąć poprzez wybudowanie kilkudziesięciometrowego prawoskrętu z drogi powiatowej 1374N w DK51. Takie rozwiązanie usprawniłoby również obsługę budowy. Obecnie poprawienia tego połączenia leży interesie zarówno gminy Stawiguda, Starostwa Powiatowego (zarządca drogi) jak i mieszkańców gminy Olsztyn, którzy wykorzystują to połączenie.

Proszę zatem o przeprowadzenie rozmów z interesariuszami tego połączenia drogowego (ktoś musi się wreszcie odważyć) a przy tak skumulowanym sprzęcie drogowym (budowa obwodnicy Olsztyna, interes firm realizujących inwestycję /skrócenie czasu dojazdu/) wykonanie prawoskrętu powinno udać się zrealizować w trybie ekspresowym i za przystępne pieniądze.

 

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *