Interpelacja w sprawie zmiany podejścia do zagospodarowania odpadów komunalnych

Zwracam się z prośbą o zmianę modelu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Nawiązuję tą interpelacją do dyskusji jaka miała miejsce na Komisji Gospodarki oraz podjętej decyzji co zagospodarowania odpadów BIO w związku ze zmianą systemu zbierania odpadów jaka zostanie wprowadzona w 2018 r. Dziś prezentowane przez ZGOK stanowisko zupełnie mi nie odpowiada. Wielokrotnie w dyskusjach spieraliśmy się co do modelu gospodarki odpadami – w jednej sprawie byliśmy zgodni, że zagospodarowanie odpadów powinno się odbywać w sposób możliwie najbardziej kompleksowy i prowadzić do ostatecznego unieszkodliwienia/odzysku. ZGOK z tych założeń się nie wywiązuje zarówno w sprawie kompleksowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, paliwa alternatywnego czy też planów co do pośredniczenia tylko w procesie zagospodarowania odpadów podlegających biodegradacji.

Wnoszę zatem o podjęcie rozmów mających na celu finalne zagospodarowanie odpadów BIO! Mamy podmioty takie jak MPEC i PWiK które potrafią ten proces przeprowadzić skuteczniej i przysporzyć zarówno oszczędności (dla mieszkańców) jak też i zysk w postaci możliwego odzysku ciepła z procesu wytwarzania gazu w biogazowni jak też i możliwości spalenia w kogeneracji powstałych gazów. Do dalszej analizy, również ekonomicznej musimy brać pod uwagę fakt, że problem odpadów BIO będzie dosłownie najbardziej wyczuwalny w ośrodkach miejskich, nie możemy liczyć w tej sprawie na pełne zaangażowanie pozostałych udziałowców ZGOK.

Mając na względzie wnoszę o podanie pełnej morfologii odpadów zbieranych z terenu naszej gminy oraz przystąpienie do analizy wariantów w oparciu o wskazane – gminne spółki. Zdaję sobie sprawę, że będzie ten proces wymagał zmian na poziomie wojewódzkim ale sądzę, że przychylność Radnych Sejmiku i Zarządu Województwa nie będzie stwarzała przeszkód na drodze legislacyjnej. Oczekując pilnej odpowiedzi (czas nie jest naszym sprzymierzeńcem w tej sprawie) oferuję swoje zaangażowanie i wsparcie merytoryczne.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *